« Предишна 1 2 Следваща »

  • Какво следва да направите, ако застрахователят Ви откаже завеждане на щета?

    Застрхователят не може да откаже завеждане на щета под предлог например, че рискът не е покрит. В този случай щетата може да завърши с отказ за плащане, ако няма основание, но претенцията трябва да бъде заведена и разгледана.
    За повече информация се свържете с нас на тел. 0700 13 616.

  • Какво следва да направите, ако застрахователят Ви постоянно иска нови и нови документи, с цел необосновано забавяне и удължаване на процедурата по уреждане на претенцията.

    Трябва да знаете, че ако сте увредено лице по застраховка „Гражданска отговорност” застрахователят следва да ви уведоми за доказателствата, които са необходими за доказване на претенцията по основание и размер. Допълнителни доказателства може да се изискат само в случай, че необходимостта от тях не е можела да бъде предвидена към датата на завеждане на претенцията и най-късно в срок от 45 дни от датата на представяне на доказателствата, изискани при завеждане на щетата. Този срок е валиден и в случаите, в които сте страна по застрахователен договор – при други видове застраховки. Не се допуска изискване на доказателства, с които потребителят на застрахователна услуга не може да се снабди поради съществуващи законови пречки, както и на такива, за които може да бъде направена благоразумна преценка, че нямат съществено значение за установяване на основанието и размера на претенцията и целят необосновано забавяне и удължаване на процедурата по уреждане на претенцията.
    За повече информация се свържете с нас на тел. 0700 13 616.