« Предишна 1 2 Следваща »

  • Какво следва да направите, ако застрахователят Ви постоянно иска нови и нови документи, с цел необосновано забавяне и удължаване на процедурата по уреждане на претенцията.

    Трябва да знаете, че ако сте увредено лице по застраховка „Гражданска отговорност” застрахователят следва да ви уведоми за доказателствата, които са необходими за доказване на претенцията по основание и размер. Допълнителни доказателства може да се изискат само в случай, че необходимостта от тях не е можела да бъде предвидена към датата на завеждане на претенцията и най-късно в срок от 45 дни от датата на представяне на доказателствата, изискани при завеждане на щетата. Този срок е валиден и в случаите, в които сте страна по застрахователен договор – при други видове застраховки. Не се допуска изискване на доказателства, с които потребителят на застрахователна услуга не може да се снабди поради съществуващи законови пречки, както и на такива, за които може да бъде направена благоразумна преценка, че нямат съществено значение за установяване на основанието и размера на претенцията и целят необосновано забавяне и удължаване на процедурата по уреждане на претенцията.
    За повече информация се свържете с нас на тел. 0700 13 616.

  • Какво следва да направите, ако застрахователят Ви откаже изплащане на обезщетение?

    Първо проверете дали застрахователното събитие е покрит риск по застрахователната полица – това е видно от Общите условия/ОУ/, обикновено покритите рискове са в началото на ОУ, както и дали сте представили всички изискуеми от застрахователя документи. Ако отказът е без основание, може да подадете жалба до застрахователя и/или до Комисията за финансов надзор. Последният вариант е да потърсите правата си по гражданско –правен ред пред съответния съд, както и в неправителствените организации, защитаващи интересите на гражданите.
    За повече информация се свържете с нас на тел. 0700 13 616.