Категория: Застраховане

« Предишна 1 2 3 4 5 Следваща »

 • 2014-04-16 04:10:21

  Застраховка "Живот" при потребителски кредит

  Въпрос:Здравейте,през м.12 2007 година девер ми изтегли потребителски кредит в размер на 10000лв,като аз му станах поръчител.Беше ни казано че в месечната вноска влиза и застраховка ЖИВОТ,като подписахме един куп документи.Полица не ни дадоха,нито договора за кредит,казаха след 1 месец да дойдеме. Но тъй като той не живее в София,така и не отиде да си вземе договора.Преди няколко дена човекът почина.Съпругът ми е ходил днес до въпросната банка, но са казали че девер ми няма никаква застраховка,питали са за мен,а също са искали от съпруга ми удостоверение за наследници,съответно да го накарат той да плаща.Аз четох доста такива случаи за същата банка в нета,ето същото се случва и на нас.Можете ли да ми помогнете по някакъв начин,нямам никаква полица,четох че банките правели групови полици и не давали екземпляри на клиентите.

  Отговор:
  Здравейте, вероятно банката ще има претенция към Вас, в качеството Ви на поръчител на кредитополучателя, а може и към неговите наследници. На първо място трябва да изискате от банката с писмена молба копие от следните документи: договора за кредит, договор за поръчителство(обикновено те са в един договор), групова застраховка „Живот“ на кредитополучатели/поръчители, валидна към датата на сключване на кредита, съгласие от девера Ви, за сключване на застраховка „Живот“, към същата дата както и Общи условия за застраховка „Живот“. След като се запознаете с тези документи можете да депозирате молба-претенция до банката, в която да искате от банката да предяви претенция към застрахователя по полицата да изплати остатъка от кредита директно на банката. Тъй като материята е много сложна, нашият съвет е след снабдяване с тези документи да се обърнете към адвокат за помощ. За повече информация може да се свържете с наш консултант на тел. 0700 13 616.

 • 2014-04-09 12:18:28

  Предявена регресна претенция от застраховател по застраховка "Гражданска отговорност"

  Въпрос:Моля за помощ и съвет.На 31.10.2013г предизвиках ПТП.Оказа се,че ГО ми е изтекла преди 4 дни, за което ми беше наложена глоба.При ПТП вината не беше моя ,но след като се разбра,че нямам гражданска отговорност, вината беше изцяло прехвърлена на мен.При произшествието спуках страничното огледало на другия водач.Сега получавам"Регресна покана"на стойност 625.79лв.от тях 610.79лв -щета и 15лв.разноски.Аз не възразявам,че трябва да си платя щетата,а нейния размер.Едно огледало/странично/на 15годишна кола и монтажа му струват ли 610лв?Също така те ми пращат този иск без да са ми приложили никакви документи (протокола от КАТ и изплащането от застрахователя на тази сума)!Та те могат да си начисляват какви ли не разходи и щети направени преди произшествието.Искам да обжалвам тази "Регресна покана".Смятам,че не е реална!

  Отговор:
  Здравейте, нашият съвет е да подадете до застрахователя писмено една молба, с която да поискате да ви бъдат представени протокола за ПТП, фактура или друг документ, от който да е видно каква е стойността на ремонта и монтажа на огледалото на увредения автомобил, както и платежен документ, доказващ, че застрахователното дружество действително е заплатило тази стойност на собственика на увредения автомобил. Имайте предвид обаче, че по застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите застрахователят е длъжен да плати действителната пазарна цена на щетата. Ако лицето получаващо обезщетение е представило фактура за тази сума, издаден от автосервиз или магазин, то застрахователят е длъжен да му заплати същата. Нашият съвет е при сключване на застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите и/или Каско да използвате услугите на застрахователен брокер. Обикновено брокерът има задължението да Ви предупреди за изтичащата застраховка, така че да не се стига до такъв случай. За повече информация може да се свържете с наш консултант на тел. 0700 13 616.

 • 2014-03-06 05:00:16

  Обхват на застраховка "Гражданска отговорност"

  Въпрос:Здравейте, преди 10 месеца на територията на Италия майка ми вследствие на аквапланинг изгуби контрол над автомобила и се блъсна в мантинелата.В инцидента не са засегнати други МПС-та.Няма никакво нарушение на закона( превишена скорост, употреба на алкохол и т.н.).Една седмица по-късно демолирахме автомобила, който беше със застраховка гражданска отговорност и зелена карта.Преди два дена получихме писмо от застрахователя с искане да опишем как точно се е случил инцидента.Обадих им се по телефона и ми добавиха, че от "аутостраде италиане"(тези които се грижат за поддръжката на пътя) са им поискали 950€ за поправка на мантинелата.Застрахователят ми щял да им изплати щетите, но след това искат от нас да им върнем тази сума пари.Опитват се да ме убедят, че полицата ни непокривала такъв тип щети към НЕчастни лица, тъй като ставало въпрос за фирма(аутостраде италиане).Имали право застрахователя ми на такъв тип регрес и какво трябва да направим за да разрешим тази наглост?БЛАГОДАРЯ ВИ за отделеното време!

  Отговор:
  Здравейте, от въпроса Ви не става ясно дали застраховката е направена при български застраховател или при италиански. Не мога да коементирам италианското законодателство. Но ако става дума за застраховка „Гражданска отговорност“, сключена в България, по българското законодателство, полицата покрива отговорността на майка Ви за имуществени и неимуществени вреди, причинените от нея към трети лица, включително и юридически лица, какъвто е вашия случай. Застрахователят има право на регрес, само ако при ПТП е установено, че майка ви е употребила алкохол, наркотици или други упойващи вещества. Нашият съвет не плащайте нищо доброволно на застрахователя! Очевидно, че разчитат да си платите доброволно! Не вярвам да заведат иск срещу Вас, тъй като няма никакво основание за това! За повече информация може да се свържете с наш консултант на тел. 0 700 13 616.

 • 2014-02-22 10:29:45

  Откупна стойност при на застраховка "Живот"

  Въпрос:Здравейте, проблема ми е следния: През януари 2012 г. сключих застраховка "Спринт" към „ДЗИ Животозастраховане" ЕАД с месечни вноски по полицата в р-р на 25 лв.месечно за 10г! Към днешна дата 20.02.2014г. при подадена молба за откуп на застраховката като по мои сметки съм внесла над 700 лв.(точно 749,87) получих отговор, че ще ми бъдат изплатени най-много 200 лв!!? Като 5 лв /месечно са рисковете по застраховката, следователно остват 30 месеца х20лв! В полицата, която ми беше иззета от служителката им, изрично имаше уточнение, че след 2-та год. на застраховката клиента получава 95% от стоиността на внесената сума. Пак по мои сметки около 600 лв. Не ми беше предоставен никакъв документ или извлечение дори хвърчаща бележка за аритметичната им система, с която са изчислени сумите. Свързах се с центарлата им в София и помолих за някакъв документ за сумата, която ми е удържана! Отказаха да ми издадат подобен и дори казаха, че нямат право? Нямат право да ми обеснят на какво основание са откраднали 700 лв! Полицата ми беше иззета все таки, че съм я изплатила, но разполагам с вносните бележки за всеки месец ! Също при необходимост ще изскам копие на полицата и нужните документи. Разполагам с вносните бележки за всеки месец, като дори застраховката е предплатена до юни месец. Какво бихте ме посъветвали вие? Очаквам вашия отговор! Предварително ви благодаря! С уважение: Божинова

  Отговор:
  Здравейте! За съжаление застрахователят неправомерно Ви е изплатил само 200 лева. В полицата задължително следва да е посочена откупната стойност за всяка една година. След като са записали такава сума, следва и такава да Ви изплатят. Нашият съвет е да депозирате жалба до Комисията за финансов надзор КФН(ще намерите координати в интернет), с копие до застрахователя. Имайте предвид, че КФН не може да ги задължи да Ви платят. Те ще изискат обяснения от тях по преписката и могат да им дадат някакво предписание, евентуално да ги глобят, тъй като са нарушили Кодекса за застраховане. Независимо от жалбата пред КФН, може да потърсите правата си по съдебен ред. За повече информация може да се свържете с наш консултант на тел. 0 700 13 616.

 • 2014-02-11 12:09:50

  Наводнение в резултат на снеготопене

  Въпрос:Здравейте, имаме застраховка имущество. Апартаментът се намира на последен етаж. При валеж от сняг протече в коридора. От застрахователната компания дойдоха на оглед и в протокола като причина за настъпване на застрахователното събитие е записано "снеготопене". Застрахователят отказва да изплати обезщетение за нанесената щета с презумцията, че този риск не се покрива от застраховката ни. Пояснявам, че избрахме най-всеобхватната застраховка, която предлага въпросния застраховател. Застраховката ни покрива рискове като: наводнение, повреда на водопроводна и канализационна мрежа, тежест при естествено натрупване от сняг, земетресение, злоумишлени действия от трети лица и т.н. Протоколът е разписан от мъжа ми, на който и през ум не е минало, че описаното снеготопене ще се счита за нещо различно от наводнение. В крайна сметка това си е наводнение в къщи, дали от сняг или дъжд, дали от друга повреда по покрива има ли значение. Резултата е наводнение. Подадохме възражение, но отговорът беше отново застраховката не покрива този риск, а и вие сте се подписали на протокола. Моля за тълкуване на случая. Можем ли да предприемем някакви действия и какви трябва да са те? Предварително благодаря!

  Отговор:
  Здравейте! Първо трябва да прочетете какви рискове покрива Вашата застраховка и кои са изключените рискове. Вижте дали действително рискът „снеготопене“ е изключен риск, както и дадено ли е определение на понятието „снеготопене“, от там можете да прецените, дали действително Вашия случай отговаря на този термин. Действително съпругът Ви не е трябвало да подписва протокол с такава констатация. Можете е да депозирате жалба до Комисията за финансов надзор КФН(ще намерите координати в интернет), с копие до застрахователя. Имайте предвид, че КФН не може да ги задължи да Ви платят. Те ще изискат обяснения от тях по преписката и могат да им дадат някакво предписание, евентуално да ги глобят, ако са нарушили Кодекса за застраховане. Ако Ви откажат доброволно плащане, може да потърсите правата си по съдебен ред. За повече информация може да се свържете с наш консултант на тел. 0 700 13 616.

 • 2014-01-17 02:59:16

  Претенция за обезщетение към застрахователя на виновното лице по застраховка "Гражданска отговорност" или към застрахователя по застраховка "Каско"

  Въпрос:Здравеите!!!въпросът ми е следният-купих си джип сузуки витара на изплашане.Джипът има КАСКО,ГО,ПРЕГЛЕД редовен от всякъде откъм документи.Преди 1 ден ме удариха взеха ми предимството.Попълнихме двустранен протокол за ПТП и всеки по пътя си.Не съм викал мобилна група за каското.Въпросът ми е-ще има ли проблем със завеждане на щетата по моито КАСКО и да търся ли обещетение от ЗК на другия водач?И дали ще ми платят ли от двете места при положение че нямам вина за ПТП-то и имам КАСКО? БЛАГОДАРЯ ВИ ПРЕДВАРИТЕЛНО!!!

  Отговор:
  Здравейте, Можете да заведете щета или при застрахователя на виновното лице по застраховка „Гражданска отговорност или при вашия застраховател по застраховка „Каско”. По-добрият вариант е да заведете щета по застраховка „Каско“. Надямам се, че сте уведомили органите на КАТ за събитието и протоколът е вписан в дневника на КАТ. Следва да имате предвид, че няма как да получите застрахователно обезщетение за възстановяване на разходите за ремонта на автомобила ви и от двете застрахователни дружества. Възможно е ако предявите претенцията си за заплащане на застрахователно обезщетение към едното застрахователно дружество и обезщетението, което получите не е в пълен размер, необходим за покриване на разходите по възстановяване, да претендирате остатъка до пълния размер от другия застраховател. За повече информация може да се свържете с наш консултант на те. 0 700 13 616.

 • 2013-12-20 01:04:37

  ПТП при изтекло свидетелство за управление на МПС

  Въпрос:Здравейте, искам да попитам на 08.12.2013 претърпях ПТП с диво животно,имам протокол от КАТ както и акт за изтекла шофьорска книжка, понеже не съм обърнала внимание, че е изтекла.Имам пълно автокаско в Армеец и при описването на щетата и огледа нямаше проблеми, а сега ми отказват изплащането, понеже има ли клауза в общите си условия, че при изтекло свидетелство не плащат щети.Въпроса ми е има ли начин да потърся правата си или не.Благодаря

  Отговор:
  Здравейте, Във вашия случай, считам, че застрахователното дружество неоснователно отказва да ви изплати застрахователно обезщетение. Макар и практиката да не е уеднаквена по отношение на вашия случай, считам, че застрахователя следва да ви заплати разходите за възстановяване на щетите по автомобила ви, тъй като изтеклият срок на свидетелство за управление на МПС не прави водача неправоспособен и съставлява основание за реализиране на административна отговорност. В тази връзка единственият начин да си потърсите правата е като предявите претенцията си срещу застрахователя по застраховка „Каско” по съдебен ред. За повече информация може да се свържете с наш консултант на тел. 0 700 13 616

 • 2013-12-18 08:56:24

  Претенция за обезщетение към виновното лице или към застрахователя при ПТП

  Въпрос:ЗДРАВЕЙТЕ, ИСКАМ ДА ПОПИТАМ КАКВО ДА НАПРАВЯ В СЛУЧАЙ ЧЕ ЗАСТРАХОВКАТА НА ВИНОВНОТО ЛИЦЕ НЕ ПОКРИВА ИЗЦЯЛО ЩЕТИТЕ ПО РЕМОНТА НА АВТОМОБИЛА.СЛУЧАЯ Е СЛЕДНИЯ-МОЯТА КОЛА БЕШЕ ПАРКИРАНА И УДАРЕНА ОТ ТРЕТО ЛИЦЕ.МОГА ЛИ ДА ИМАМ ПРЕТЕНЦИИ И КЪМ КОГО В СЛУЧАЙ ЧЕ СУМАТА ОПРЕДЕЛЕНА ОТ ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ Е НЕ ДОСТАТЪЧНА ЗА ОТРЕМОНТИРАНЕТО НА ЩЕТИТЕ.

  Отговор:
  Здравейте, Съгласно Кодекса за застраховане и Наредба № 24 и приложената към нея методика за уреждане на претенции, застрахователят по застраховка „Гражданска отговорност” на виновното лице е задължен да обезщети пострадалото лице за възстановяване на всички имуществени вреди по тяхната пазарна стойност към момента на ПТП. Това означава, че застрахователят трябва да заплати всички разходи, които сте направили за ремонтиране на автомобила и за които сте представили – разходни документи – фактура и работна карта. Ако не представите документи, които удостоверяват стойността на ремонта застрахователят определя обезщетението по експертна оценка съгласно методиката по Наредба № 24. Според нас е по – добре да отремонтирате първо автомобила си и чак впоследствие да представите всички разходни документи на застрахователя, за да сте сигурни, че платеното от вас обезщетение ще покрие платения от вас ремонт. Разбира се имате право и на претенция лично към виновния водач, но нашият съвет е търсите цялото плащане от застрахователя. За повече информация може да се свържете с наш консултант на тел. 0 700 13 616

 • 2013-12-07 10:59:41

  Отказ от изплащане на обезщетение по застраховка "Каско"

  Въпрос:Здравейте, Имам пълно Каско в Лев Инс.Самокатастрофирах леко- колата се движи на собствен ход- от КАТ отказаха да дойдат,обадих се на застрахователя да изпратят мобилна група- отказаха също.Колата е представена за оглед в срок и е регистрирана щета. В съобщението за отказ се основават на лисата на официален документ,удостоверяващ събитието. Правомерен ли е отказът? Благодаря. каско

  Отговор:
  Здравейте, Отказът на застрахователното дружество да ви изплати застрахователно обезщетение е неправомерен и неоснователен. Във вашия случай считаме, че вие не сте задължен да предоставите официален документ, удостоверяващ събитието, по аргумент от противното от разпоредбата на чл. 125 ЗДвП, която посочва случаите, при които органите на МВР са задължени да посетят мястото на настъпване на ПТП. В тази връзка е и чл. 6, т. 4 от НАРЕДБА № Iз - 41 от 12.01.2009 г. за документите и реда за съставянето им при пътнотранспортни произшествия и реда за информиране между Министерството на вътрешните работи, Комисията за финансов надзор и Информационния център към Гаранционния фонд, не се посещават от органи на МВР и не се съставят документи за повреди на МПС, които не са причинени от друго ППС. Застрахователят е длъжен да заплати всички разходи, които сте направили за ремонтиране на автомобила и за които сте представили – разходни документи – фактура и работна карта. Нашият съвет е да депозирате молба за преразглеждане на щетата ви, като посочете, че органите на МВР не посещават и не съставят документи, за повреди на МПС, които не са причинени от друго ППС, както е в конкретния случай. Ако и след това застрахователят откаже да ви заплати всички разходи, които сте направили за ремонтиране на автомобила, единственият вариант, който ви остава е да търсите правата си по съдебен ред. За повече информация може да се свържете с наш консултант на тел. 0 700 13 616

 • 2013-11-27 10:09:36

  Срок за изплащане на обезщетение за неимуществени вреди

  Въпрос:колко време трябва да мине от подаване на последният искан документ към претенция за птп относно изплащане на обещетение за неимуществени вреди от застрахователната компания и нейното изплащане?

  Отговор:
  Здравейте, Срокът, в който застрахователят трябва да ви заплати застрахователно обезщетение не може да е по – дълъг от 3 месеца от представяне на последните документи. За повече информация може да се свържете с наш консултант на тел. 0 700 13 616

 • 2013-11-23 09:22:42

  Частично изплатено обезщетение при тотална щета по застраховка "Каско"

  Въпрос:Имах Автокаско на стойност 7200 лева.Сега разбирам,че ще ми изплатят само 4017 лева,като автомобила остава при мен.Не е ли твърде малка застрохователната премия ,която искат да ми изплатят?Благодаря ви предварително.

  Отговор:
  Здравейте, Принципно положение е, че при имуществено застраховане застрахователят трябва да заплати обезщетение равно на вредата към деня настъпване на застрахователното събитие до размера на застрахователната сума. Във вашия случай доколкото разбирам се касае за наличие на тотална щета (пълна загуба). Предложената ви за изплащане сума в размер на 4017 лева в действителност е твърде малка и застрахователят следва да плати действителната стойност на автомобила към датата на ПТП, от която ще се приспаднат останките от автомобила. Какъв процент от застрахователната сума се изплаща при тотална щета можете да намерите в общите условия, които трябва да са ви предадени с полицата. Нашият съвет е да депозирате молба до застрахователя за преразглеждане на щетата и за заплащане на действителната стойност на автомобила, ако това не помогне остава единственият вариант – да търсите правата си по съдебен ред. За повече информация може да се свържете с наш консултант на тел. 0 700 13 616

 • 2013-10-28 04:25:08

  Застраховка "Живот"

  Въпрос:Имам сключена застраховка живот, но нямам финансовата възможност да продължавам да я плащам. Има ли вариант да спра плащането без да прекратявам договора и без да очаквам някаква защита или дивиденти, но да не загубя спестените досега средства? Застраховката бе за срок 11 години, а са минали две. Сумата събрана до момента е около 1200 лв и не ми се иска да губя от тях.

  Отговор:
  Здравейте, Благодаря ви, че се обърнахте към нашата асоциация за съвет и се надяваме, че с нашия отговор ще можем да сме ви полезни. Съгласно българското законодателство имате възможност да прекратите предсрочно застраховка „Живот” като на основание чл. 240 от Кодекса за застраховане при застраховка "Живот" по искане на застрахования застрахователят е длъжен да плати откупната стойност по застрахователния договор, ако от началото на периода на застрахователното покритие са изминали поне две години и са платени всички премии за този период. В застрахователния договор трябва да бъдат посочени условията, при които застрахованият може да иска заплащане на откупната стойност, както и размерът й за всяка година от срока на договора. Във вашия случай доколкото разбирам са изминали две години и са платени всички премии за този период, поради което следва да ви заплатят откупната стойност посочена в полицата. Откупната стойност се плаща от застрахователя в 20-дневен срок от поискването. Няма как, ако не плащате посочените вноски договорът да продължи своето действие въпреки, че не сме запознати с клаузите на Вашия договор. Каквато и промяна да искате по договора, следва да уведомите застрахователя и да поискате сключване на анекс към договора, който да отразява съответната промяна. За повече информация може да се свържете с наш консултант на тел. 0 700 13 616

 • 2013-10-20 12:21:51

  изплащане на обезщетение за непредоставена туристическа услуга

  Въпрос:Туроператор ЕТ"Валери 90" Ва Здравейте! Извинявам се, че информажцията в полето"Категория" не е попълнено коректно, но сред изброените опции липсва категорията застрахователно събитие, която касае нашия случай.Накратко:лентина Атанасова ни отказа извършване на туристическа услуга, поради обявяване на фалит.Подадохме всички изисквани от застрахователя QBE документи за изплащане на обезщетенията. Въпреки че още на 27.08.2013 QBE е уведомил МИЕ за настъпилото застрахователно събитие, Застрахователят до момента, вече повече от месец, отказва да изплати обезщетенията ни. Мотивът е да се изчака решението на съда и всички последващи инстанции, които да потвърдят причините за отказа от туистическа услуга.Това за нас е неприемлив аргумент. Според нас клиентите следва да бъдат обезщетени, а Зстрахователят е този, който трябва да изчака решенията на съдебните инстанции, за да си получи парите от Туроператора. Въпросът ми е: трябва ли да изчакваме решенията на съда, които могат да се проточат с години, за да си получим обезщетенията или тяхното изплащане императивно следва от признаването на факта за възникване на застрахователно събитие от страна на QBE в писмо до МИЕ? Към кои институции бихме могли да се обърнем с жалба от некоректното отношение на Застархователя? Отсега Ви благодаря! Лидия Стоевска

  Отговор:
  Задължителната застраховка „Отговорност на туроператора“ покрива отговорността на туроператора за причинени вреди вследствие на неразплащане със своите контрагенти, включително при неплатежоспособност и несъстоятелност. Тези обстоятелства трябва да се докажат. Във Вашия случай Вие сте доказали, че сте заплатили сумата и че пътуването не е осъществено, поради което считам, че застрахователят следва да ви плати застрахователно обезщетение. Застрахователят няма право да изисква от Вас документи, за които може да се предполага, че съществуват пречки за събирането им, каквото е съдебното решение. За повече информация може да се свържете с наш консултант на тел. 0 700 13 616

 • 2013-10-05 04:59:11

  обещетение по ПТП

  Въпрос:Здравейте!Интересува ме след ПТП за което виновен е другия водяч. Как трябва да се постъпи? Да се ремонтира автомобила със собствени средства и да се изисква възстановяване на разходите пред застрохователя на другия водач. ИЛИ Първо да се извърши оглед от страна на застрахователя и да се оцени размерът на обещетението от тях. Опасявам се че експертната оценка на застрахователя няма да покрива реалните разходи по ремонт на автомобила. Искам също да уточня, че с съставен протокол за птп и са направени снимка от служители на КАТ.Какъв е вашият съвет?

  Отговор:
  Здравейте, Благодаря ви, че се обърнахте към нашата асоциация за съвет и се надяваме, че с нашия отговор ще можем да сме ви полезни. Въз основа на издадения протокол за пътно-транспортно произшествие вие следва да уведомите застрахователя на виновното лице( при наличие на валидна застраховка „Гражданска отговорност” на виновното лице) и да го поканите да извърши оглед на МПС-то ви. Съгласно Кодекса за застраховане и Наредба № 24 и приложената към нея методика за уреждане на претенции, застрахователят по застраховка „Гражданска отговорност” е задължен да обезщети пострадалото лице за възстановяване на всички имуществени вреди по тяхната пазарна стойност към момента на ПТП. Това означава, че застрахователят трябва да заплати всички разходи, които сте направили за ремонтиране на автомобила и за които сте представили – разходни документи – фактура и работна карта. Ако не представите документи, които удостоверяват стойността на ремонта застрахователят определя обезщетението по експертна оценка съгласно методиката по Наредба № 24. За повече информация може да се свържете с наш консултант на тел. 0700 13 616

 • 2013-09-25 07:51:44

  Уведомление на застраховател и изискване на допълнителна документация

  Въпрос:Здравейте, При настъпило ПТП само с имуществени вреди аз съм виновния водач. Попълнихме двустранен протокол с всичката необходима информация и бяхме посетени от екип на КАТ. След няколко дни получавам обаждане от застрахователя на увредената страна с искане да посетя техен офис за уточняване на вината и обстоятелствата за ПТП. Аз отказах с мотива, че нямам официална покана по пощата. След няколко дни получих покана по пощата от застрахователя с искане за преснимане на шофьорската книжка, полицата "ГО" и документите на автомобила в 7 дневен срок. Въпросът ми е: имат ли правното основание да изискват директно от мен тези документи и трябва ли да посещавам застрахователя на увредената страна?

  Отговор:
  Здравейте, Всеки застрахован по застраховка Гражданска отговорност е длъжен в 7 дневен срок от настъпване на ПТП, за което е виновен да уведоми застрахователната компания, в която е застрахован. В уведомлението трябва да се съдържат като минимум вашите данни, номера на застраховката, регистрационният номер на автомобила, както и минимално описание на ПТП. Това уведомление е необходимо да се направи, т.к в противен случай застрахователят може да претендира от вас заплатените от него лихви на трети лица считано от датата на ПТП до уведомлението на застрахователя. За повече информация може да се свържете с наш консултант на тел. 0700 13 616.

 • 2013-09-24 10:28:53

  Отказана щета по каско

  Въпрос:Здравейте, Колата ми е застрахована още при закупуването от магазина в Бул Инс. Тъй като е чисто нова застрахователния брокер ми каза, че няма нужда да се прави оглед и снимка при застрахователя. Втората година колата отново е застрахована в Бул инс без прекъсване между полиците. Брокера не ми казва, че трябва да я снимат от Бул Инс, защото каското се продължава в същата компания. Сега от застрахователя ми отказват щета, защото.... колата не предоставена за оглед и маркиране. Според Бул инс те не са в риск за този автомобил. Поисках тогава да ми върнат парите, които са получили от премията. Отказаха, защото полицата вече била пусната. Какво мога на предприема в тази ситуация? Предварително благодаря за съдействието.

  Отговор:
  Здравейте, В описания от вас случай, застрахователят неправомерно ви е отказал заплащане на обезщетение. Действително, когато застраховката на автомобилът се подновява без прекъсване не е необходимо да се извършва оглед от застрахователя, защото той е отговарял и в предходния период. Това което можете да направите е да депозирате писмено възражение пред застрахователя с искане да ви се заплати застрахователно обезщетение и ако отново ви се откаже да се обърнете към съда с претенция към застрахователя за платения от вас ремонт. За повече информация може да се свържете с наш консултант на тел. 0700 13 616.

 • 2013-09-12 10:18:20

  Намалено и забавено обезщетение по настъпило застрахователно събитие

  Въпрос:Здравейте, Пиша ви за съвет по следния казус - преди 6 месеца бе откраднат автомобилът ми, за който имах сключена застраховка „Автокаско“. След 3 месечен срок представих на застрахователя си всички необходими и изискани от него документи. Според общите условия по договора трябваше да получа обезщетението си в 15 дневен срок, но въпреки това 3 месеца по-късно то все още не ми е изплатено напълно. Получих от застрахователя си отговор, че обезщетението ми е било намалено на 2/3 от реалната застрахователна сума посочена в договора без обяснение за мотивите за това, като същевременно до момента ми е преведена едва ½ от това намалено обезщетение. Смятам да уведомя Комисията по Финансов Надзор относно забавянето на плащането, но не съм наясно как бих могъл да подходя относно намалената премия и в какъв срок бих могъл да обжалвам размера й. Има ли законов срок, след който ако съм получил определена сума и не съм обжалвал пред съда размера й отношенията ни със застрахователя по съответното застрахователно събитие биха се считали за уредени? Също така какви стъпки бихте ме посъветвали да предприема относно намалената премия – след кратко проучване в сайта на nazz.bg разбирам, че този тип намаление на обезщетенията на около 70% от застрахователната суна започва да се очертава като практика на повечето застрахователни компании – по-добре ли е в такъв случай да се заведе колективно дело с други потърпевши или всеки случай би следвало да се разглежда поотделно. Благодаря ви предварително за вашите отговори и ще се радвам да съдействам с повече информация ако такава е необходима!

  Отговор:
  Здравейте, Във вашия случай застрахователят неоснователно отказва да плати пълното застрахователно обезщетение и бави заплащането на същото. Съгласно разпоредбите на Кодекса за застраховането застрахователят е длъжен да заплати обезщетение равно на действителната стойност на застрахования автомобил към деня на кражбата. Това обезщетение следва да се заплати в 15 дневен срок след уведомяване на застрахователя и във вашия случай представяне на служебна от РПУ за деклариране на кражбата. След този срок застрахователят изпада в забава и дължи законна лихва върху застрахователното обезщетение. Срокът в който можете да предявите претенцията си по съдебен ред е 3 годишен от настъпване на застрахователното събитие, като получаване на частично плащане по застраховката не ви ограничава да претендирате за останалата сума, разбира се стига да не сте подписали изрично споразумение със застрахователя. Нашият съвет е ако все още на са ви платили да предявите иск пред съда за заплащане на оставащото застрахователно обезщетение и за дължимата лихва за забавените плащания. За повече информация може да се свържете с наш консултант на тел. 0700 13 616.

 • 2013-09-12 02:46:05

  Изплащане на тотална щета по Автокаско

  Въпрос:Искам да помоля за съвет как да процедирам в моя случай. На кратко ще опиша ситуацията. Имам Автокаско на стойност 3000 лв. сключено на 01.10.2012 г.На 24.05.2013 се случи катастрофа с МПС - то при което застрахователя заведе щетата и след известно време получих писмо,че щетата е тотална при което ще ми бъде изплатена сума равна на 70% от стойноста ,автомобила се бракува и остава моя собственост.До тук всичко е наред, но в следващото изречение от тяхна страна се казва,че правят преоценка на автомобила към датата на застрахователното събитие и го оценяват на 1300 лв.Това вече смятам ,че не е редно и незнам как да постъпя и да се боря с тази абсолютна кражба спрямо мен.Според мен не е възможно 8 месеца след като съм застраховал автомобила за 3000 лв да го оценяват на 1300 - това ще рече около 55-60 % намаляване на неговата цена.Моля помогнете ми със съвет или нещо друго как да постъпя в тази ситуация.

  Отговор:
  Здравейте, Становището на застрахователя е неоснователно. В конкретния случай би следвало да ви се плати пазарната стойност на застрахования автомобил към датата на ПТП. Ако при оценката се ползва застрахователната сума при сключване на застраховката, същата се намаля с около 10 % годишно предвид овехтяване на автомобила. В зависимост от Общите условия на застраховката някои застрахователи удържат от платеното обезщетение стойността на запазените детайли (останките), която обикновено е стойността за скрап на автомобила. Във вашия случай застрахователят е бил длъжен да ви заплати около 2700 лв. без приспадане на останките и около 2200 лв. след приспадане на останките. Ви е можете да искате писмено от застрахователя да преразглежда своето решение и да ви заплати обезщетение. Ако въпреки това не ви се плати обезщетение или ви се плати частично вие имате право да го претендирате по съдебен път. За повече информация може да се свържете с наш консултант на тел. 0700 13 616.

 • 2013-09-08 06:44:25

  Отказ за изплащане на обезщетение

  Въпрос:На 28.04.2012г. катастрофирах,застрахователят на другия водач отказва да ми изплати обезщетение тъй като няма контакт между двата автомобила и водачът който е застрахован при тях нямал вина за птп-то.Контакт между двата автомобила наистина няма, но маневрата която предприема а именно завой на ляво без да подаде сигнал и без да се убеди в това че съм от лявата му страна и го изпреварвам е причината аз да завия на ляво и излизайки от пътя се блъскам във дърво и се преобръщам.Обжалвах решението на застрахователите в Комисията по финансов надзор откъдето получих отговор , че не е в тяхната компетенция и трябва да се обърна към съда.Написах жалба /Чрез ЗАД Армеец до Районен съд Плевен/ откъдето съм аз и където се случва птп-то , в резултат на което получих отговор от застрахователите , че те не са задължени да препращат жалбата до Районен съд Плевен и ако имам някакви претенции за изплащане на обезщетение то да подам жалбата си до Съд в София където е адресът на управлението им. Въпросът ми е мога ли да подам жалбата си до Районен съд Плевен срещу ЗАД Армеец и как да я оформя като адресат /До Районен съд Плевен срещу ЗАД Армеец/ или по друг начин?

  Отговор:
  Здравейте, Няма пречки да подадете претенцията си до Районен съд – гр. Плевен, стига вашия адрес да е в гр. Плевен. В конкретния случай можете да предявите иск срещу застрахователя за заплащане на възстановителната стойност на автомобила, т.е. цената на ремонта на автомобила. Поради спецификата на материята ви препоръчваме да се обърнете към специалист в областта на застрахователното право, за да можете да получите адекватно обезщетение. За повече информация може да се свържете с наш консултант на тел. 0700 13 616.

 • 2013-08-06 09:41:17

  Съвет по застраховка Каско

  Въпрос:През 2011 година застраховах личния си автомобил в ЗАД "Армеец", при сключване на договора беше напражен оглед от представител на дружеството, който ми съобщи, че МПС притежава фабрична алармена система. През 2012 реших да застраховам същия автомобил при същата компания, но в провинцията, защото по тожа време се намирах там, след оглед от страна на представител на компанията, същият ми препоръча на автомобила да ми бъде сложена допълнителна алармена система, което го записа и към договора. Прибирайки се след Нова Година монтирах такава система, но тъй като автомобила не го ползвам редовно и не съм ходил в провинцията съм пропуснал да се обадя на брокера. Преди няколко месеца колата бе открадната, в следствие на което получих писмо от Армеец, че няма да ми изплати колата, защото не съм изпълнил предписанията на брокера. Непосредствено от представитела на фирмата производител за автомобила ми издадоха удостоверение, с което е видно, че автомобила по рама притежава фабрична звукова и алармена сигнализация плюс имобилайзер против кражба. Какви действия да предприема оттук-нататък?

  Отговор:
  Здравейте, В случай, че сте изпълнили указанията на застрахователя за поставяне на допълнителна защита, застрахователят няма право да отказва застрахователно обезщетение въпреки, че не е констатирал това обстоятелство, стига да има доказателства за монтирането на допълнителната защита. Пред вас са следните две възможности: С писмена молба да поискате застрахователя да преразгледа отказа си и да ви заплати застрахователно обезщетение или да заведете дело срещу застрахователя за заплащане на действителната стойност на откраднатото МПС. За повече информация може да се свържете с наш консултант на тел. 0700 13 616.

 • 2013-07-25 07:13:49

  Задължителна ли е гражданска отговорност

  Въпрос:Имам два автомовила на мое име,следва ли да имам гражданска отговорност за всеки.

  Отговор:
  Здравейте, застраховка "Гражданска отговорност" е задължителна за всички автомобили, които не са свалени от регистрация. Ако желаете да не заплащате застраховка за някое МПС, следва то да бъде дерегистрирано в КАТ. За повече информация може да се свържете с наш консултант на тел. 0700 13 616.

 • 2013-07-11 03:44:27

  Отказ за изплащане на каско

  Въпрос:Здравейте,откраднаха ми автомобила,има каско и всички документи и ключове бяха в мен ,предал съм ги на застрахователя, но сега получих писмо в което ми отказват плащане поради"несъответствие между декларирания механизъм и настъпилите щети" писах им писмо но не ми дават никакво разяснение.Какво мога да направя?

  Отговор:
  Здравейте, В конкретния случай застрахователят е длъжен да отговори в какво се изразява несъответствието между декларирания механизъм и настъпилите щети. Ако застрахователят не ви отговори или отговора не ви удовлетворява можете да искате преразглеждане на вашата щета от застрахователя или да заведете съдебен иск срещу застрахователя за заплащане на дължимото ви обезщетение. За повече информация може да се свържете с наш консултант на тел. 0700 13 616.

 • 2013-07-08 12:56:41

  При двустранен констативен протокол трябва ли двата автомобила да се представят пред застрахователя?

  Въпрос:Здравейте претарпях птп сключихме двостранен протокол за птп но сега виновният водач отказва да дойде смен до застраховатвлите а трябва и двамата да сме там.Аз какво трябва да правя за да си извоювам правата.

  Отговор:
  Здравейте, във вашия случай не е необходимо виновният водач да идва с вас пред застрахователя, за да предявите претенцията. Достатъчно е да носите двустранния констативен протокол за събитието, който е регистриран в КАТ и да представите автомобила си пред застрахователя, който да го огледа и да ви издаде опис на щетите и да ви плати в срок до три месеца. За повече информация може да се свържете с наш консултант на тел. 0700 13 616.

 • 2013-07-08 06:11:29

  Обещетение възникнало в автобус на градски транспорт

  Въпрос:Синът ми е на 16години и е редовен пътник в Градски транспорт. на 05.07.2013г. пътува в автобус на градски транспорт, при отваряне на вратите кракът му е защипан в следствие на което в получил травма на крака.Има ли право на обещетение и как трябва да го получи.

  Отговор:
  Здравейте, Синът ви има право да получи обезщетение от превозвача или застрахователната компания на Градски транспорт. В зависимост от травмата, пострадалият може да претендира пред застрахователя по застраховка „Злополука“ и по застраховка „Гражданска отговорност“. За целта е необходимо да заведете претенция пред застрахователя на превозвача като приложите всички медицински документи и всички документи за направените от вас разходи. В срок от 3 месеца застрахователят е длъжен да заплати обезщетение или да откаже плащане на същото. За повече информация може да се свържете с наш консултант на тел. 0700 13 616.

 • 2013-07-05 07:52:50

  Как да заведем щета с Двустранен констативен протокол за ПТП

  Въпрос:Катастрофирах с мотоциклет след избутване от пътя от водач с лек автомобил. Между двама ни няма контакт, но не ми беше възможно да остана на пътното платно и катасрофирах в канавката. Водача на автомобила спря, оказа ми съдействие и не е имал претенции, че НЕ Е ВИНОВЕН. Попълнихме двустранен протокол за щетите по мотоциклета(като взехме входящ номер от тел.112) и се разделихме. Ще имам ли проблеми с изплащането на щетите от страна на неговия застраховател и какви са моите (а и неговите) стъпки които трябва да направя за да е всичко корекно?

  Отговор:
  Здравейте, Стъпките необходими за завеждане на щета пред застрахователя на виновното лице са следните: Подаване на заявление до застрахователя на виновно лице, към което прилагате двустранния протокол и предоставяте мотоциклета за оглед от застрахователя. Можете допълнително да представите фактура или проформа фактура, оферта за ремонта на МПС. След подаване на всички документи и оглед на автомобила застрахователят трябва да ви заплати действителната стойност на ремонта на мотоциклета в 3 месечен срок. В случай, че застрахователят ви заплати по-малко обезщетение от действителния ремонт вие имате право да претендирате разликата до действителната стойност на ремонта. За повече информация може да се свържете с наш консултант на тел. 0700 13 616.

 • 2013-07-03 11:17:54

  Застраховка Злополука на учащ

  Въпрос:sinat mi si s4upi kraka na 15 uni tazi godina sega e v gips ima zastraxovka koqto e napravena v u4ili6te no v na4aloto na u4ebnata godina sega moje li da mu bade izplatena sumata sled kato e vav vakanciq-blagodarq vi

  Отговор:
  Здравейте, В зависимост от условията на вашата застраховка застрахователят е длъжен да заплати застрахователно обезщетение при загубена работоспособност за повече от 10 (15) дни, какъвто е и вашия случай. В самата застраховка трябва да е описано каква част от обезщетението се дължи съобразно дните на загубена работоспособност. Под загубена работоспособност следва да се разбира периода, в който ученика не е можел поради злополуката да посещава училище. За повече информация може да се свържете с наш консултант на тел. 0700 13 616.

 • 2013-07-02 07:56:18

  Завеждане на щета при ПТП с двустранен протокол

  Въпрос:При настъпило ПТП при което виновния водач си е тръгнал от мястото на събитието след като е попълнил данните си и се е подписал на ДКП от тел.112 отказват да ни дадат номер за да регистрираме събитието с предлог че втория участник не е там в момента.По късно след завеждане на претенция по каско с представяне на ДКП застрахователя ни отказва иска поради факта че събитието не е регистрирано пред компетентните органи. Какаво може да се направи в този случай?Благодаря предварително!

  Отговор:
  Здравейте, Във вашия случай застрахователят няма право да откаже заплащане на застрахователно обезщетение, а само да го намали и то ако е предвидено в Общите условия на застраховката. Можете с нарочна молба да искате преразглеждане на щетата и заплащане на обезщетението, с аргумента, регистрирането пред компетентните органи е формално изискване и няма отношение към настъпилото ПТП, нито увеличава риска на застрахователя от настъпването му. Ако въпреки това ви откажат единствения вариант е да се обърнете към съда и да осъдите застрахователя да заплати действителния размер вредите по автомобила. За повече информация може да се свържете с наш консултант на тел. 0700 13 616.

 • 2013-06-24 10:11:54

  Възстановяване на изплатена сума след ПТП

  Въпрос:Здравейте. В края на 2011 моят личен автомобил е самопотеглил от мястото, на което е бил паркиран и е причинил материални щети на друг автомобил на стойност 241.61 лв. В определеният срок, моята застрахователна компания е изплатила сумата на собственика на пострадалия автомобил и сега иска от мен да и възстановя сумата. Какъв е закона и трябва ли да аз да възстановявам тази сума, след като си плащам редовно застраховка гражданска отговорност и тя покрива тази сума? Има ли право застрахователната компания да изисква от мен да и възстановя сумаta?

  Отговор:
  Здравейте, Във вашия случай застрахователната компания няма право да изисква от вас нанесените материални щети на другия автомобил. Застрахователят по застраховка Гражданска отговорност има право да претендира платеното на трето лице застрахователно обезщетение само в определи от закона случаи: при умишлено увреждане, при управление на МПС след употреба на алкохол над допустимите норми, при управление без свидетелство за управление и когато при движение на застрахования автомобил възникне повреда и не са взети мерки отстраняването й, в резултат на което са нанесени щети на друг автомобил. Препоръчваме ви да изпратите писмо до застрахователя и да посочите, че не дължите заплащане на претендираната от вас сума, тъй като застрахователя няма право да е претендира. За повече информация може да се свържете с наш консултант на тел. 0700 13 616.

 • 2013-06-21 08:38:08

  САМОКАТАСТРОФА

  Въпрос:Здравейте, Случаят е следния: мой познат заема (неофициално)автомобила от друг човек за да свърши своя работа, автомобилът е микробус, но за зла участ претърпява птп - самокатастрофира, поради хлъзгав път и превишена скорост но няма алкохол, има и нужните категории за водач. Към днешна дата има и издадено наказателно постановление. Собственикът на пострадалото МПС получи обезщетение от застрахователя си по КАСКО немалка сума, та въпросът ми е: има ли право застрахователят по каско да претендира към водача това което е платил на собственика? благодаря предварително за отговора.

  Отговор:
  Здравейте, Можете да успокоите вашия познат, тъй като при самокатастрофа застрахователят няма право да претендира платеното обезщетение от водача на МПС. За повече информация може да се свържете с наш консултант на тел. 0700 13 616.

 • 2013-06-06 02:32:22

  ДВУСТРАНЕН КОНСТАТИВЕН ПРОТОКОЛ И АКТ

  Въпрос:При подписване на двустранен констативен протокол,на виновното лице пише ли се акт, и наказвали се с някаква глоба в последствие?!

  Отговор:
  Здравейте, При съставяне на двустранен констативен протокол единственото задължение на водачите е да регистрират двустранния констативен протокол в КАТ. Не се съставя акт и не се наказва с глоба виновното лице. За повече информация може да се свържете с наш консултант на тел. 0700 13 616.