Категория: Застраховане

« Предишна 1 2 3 4 5 Следваща »

 • 2013-06-06 02:23:47

  ПТП и ГО при изтекло свидетелство

  Въпрос:Здр,Моля, за отговор по моя проблем...! Днес, 06.06.2013 настъпи ПТП НЕ по моя вина. Имам щети по задната част на колата.Въпреки,че викнахме КАТ ни беше съставен само констативен протокол, без протокол от самия КАТ?! Проблема при мен е, че книжката ми е с изтекъл срок....и то от няколко месеца. Въпросът ми е: има ли смисъл да търся обезщетение от застрахователя на Виновната или поради изтеклия срок на документа застрхователя ще откаже изплащане на обещетение?! Благодаря!

  Отговор:
  Здравейте, Няма пречки да претендирате обезщетение по застраховка Гражданска отговорност на виновното лице, независимо изтеклия срок на вашата книжка. За тази цел трябва да посетите застрахователя на виновното лице, като попълнете заявление и приложите констативния протокол, както и да се извърши оглед на автомобила ви. При попълване на заявлението можете да изберете щетите да бъдат оценени по експертна оценка или съобразно представени от вас разходни документи за извършения ремонт. Застрахователят е задължен да заплати обезщетение в 3 месечен срок от подаване на заявление. . За повече информация може да се свържете с наш консултант на тел. 0700 13 616.

 • 2013-05-27 03:00:29

  Срок за изплащане на щета на МПС по застраховка

  Въпрос:Какви са регламентираните срокове за изплащане на обезщетение по щета на МПС по застраховка "Зелена карта" (претенцията е към "Уника" - Румъния)?

  Отговор:
  Здравейте, Сроковете за заплащане на обезщетение по застраховка Гражданска отговорност са законово определени за територията на Европейския съюз. Всеки застраховател е длъжен да заплати или откаже плащане на обезщетение в три месечен срок от отправяне на претенция до него и ако не го направи подлежи на административна санкция. В случай, че ви бавят повече от 3 месеца можете да отправите искане до застрахователя (с копие до Комисията за финансов надзор) да ви се плати обезщетение. За повече информация може да се свържете с наш консултант на тел. 0700 13 616.

 • 2013-05-27 02:50:56

  Отказ за изплащане на обезщетение по детска застраховка

  Въпрос:Детето ми е застраховано с групова застраховка в ОДЗ-то, което посещава. Наскоро детето ми боледува от варицела и се наложи заради усложнения да отсъства от занятия повече от 20 дни. Предявехме претенция през застрахователя с всички необходими документи, но ни отказаха изплащане, защото няма основание да отсъства толкова дни от градината. Подадохме жалба до съответния застраховател, и отново ни отказват, без основателен мотив, а просто потвърждават предходния отказ. Какво следва да направим ние и към кого да обърнем следващата ни жалба. Няма да оставим нещата така, а ще изискваме изплащане на обезщетението. Благодаря за отговора Ви!

  Отговор:
  Здравейте, В зависимост от условията застрахователят е длъжен да заплати застрахователно обезщетение при невъзможност за посещение на детско заведение поради заболяване за повече от 20 дни. В случай, че детето ви е отсъствало повече от 20 дни и имате необходимите документи за причината на отсъствието застрахователят няма основание да не ви плаща обезщетение. В случай, че имате потвърждение на първоначалния отказ единствения за вас вариант е да се обърнете към съда и да осъдите застрахователя да заплати дължимото обезщетение. Съветвам ви да пишите и на медии, за да упражните и обществен натиск върху застрахователите. За повече информация може да се свържете с наш консултант на тел. 0700 13 616.

 • 2013-05-26 12:49:59

  Щети от изгорял автомобил

  Въпрос:Здравейте.На 23.05.2013г.на паркинга до блака се запали автомобил който нанесе щети и на моят автомобил.Въпросът ми към вас е:Мога ли да предявя иск за нанесени щети към собственика на изгорелия автомобил.Ще покрие ли гражданската застраховка щетите.Моля ви дайте ми съвет към кого да се обърна и как да постъпя.

  Отговор:
  Здрвейте, Във връзка с нанесените вреди върху вашия автомобил в резултат на пожар на друг автомобил вие имате възможност да претендирате стойността на нанесените вреди от собствените на запалилия се автомобил или от неговия застраховател по застраховка „Гражднаска отговорност“. За да предявите претенция пред застрахователя на виновното лице следва да посетите ликвидационния център на съответния застраховател, да подадете заявление по образец и да се извърши оглед на засегнатия автомобил. Ако автомобилът не е в движение представител на застрахователя трябва да дойде на място, за да извърши оглед на автомобила. Обикновено при първия оглед не успяват да се опишат всички щети и автомобила трябва да се разкомплектова в сервиз, където да се осъществи повторен оглед. Важно е в представения от застрахователя опис на уврежданията да са вписани всички констатирани вреди. Обезщетението ви трябва да се плати до три месеца. Обезщетението се определя на база експертна оценка при липса на данни за стойността на ремонта или на база проформа фактура или фактура от сервиз, като ви препоръчваме да е на база проформа фактура или фактура, за да е достатъчно обезщетението за отремонтирване на автомобила. За повече информация може да се свържете с наш консултант на тел. 0700 13 616.

 • 2012-11-28 07:36:56

  Неизплатена гаранция при смърт на застрахования

  Въпрос:Здравейте, Пиша Ви за съвет по един изключително неприятен случай. Баща ми си почина това лято от инфаркт на миокарда, имаше направена 20 г. застраховка живот от ДЗИ-животозастраховане, пакет "Диамант". Датата на събитието беше 22.06.2012, Датата на последно платена застрахователна сума беше 29.03.2012(поради ред финансови причини). Ползващите лица по застраховката изпратихме исканите документи по договор към ДЗИ. След 15 дена получихме отговор че застраховката не е валидна не могат да изплатят обезщетение, и че последната дата на внесена такса по застраховката е 29.02.2012. Аз имам документ, че техния отговор е неверен и документ за доказателство относно редовността по застраховката. Въпроса ми е към кого да се обърна и как да процедирам в такъв случай, някои дали изобщо ще ни изплати това обезщетение? Благодаря Ви предварително

  Отговор:
  Здравейте! По принцип отношенията между застрахователите и потребителите се регулират от Кодекса за застраховане/КЗ/ и т.н.Общи условия на застрахователя. Не познавам Общите условия на ДЗИ, които са били валидни, към момента на сключване на застраховката, но Вие трябва да разполагате с тях, те са част от полицата. Съгласно чл.236 от КЗ ако застрахованият по застраховка „Живот” не плати някоя дължима текуща премия при разсрочено плащане на премията, застрахователят е длъжен да покани писмено застрахования да плати текущата премия в срок, който не може да бъде по-малък от един месец от получаването на поканата. Следователно, ако баща Ви не е получил писмена покана от застрахователя да плати текущата премия, договорът е валиден и няма основание за отказ от плащане. Ако баща Ви е получил такава покана и премията не е била платена в посочения срок застрахователят може да намали застрахователната сума до размера на откупната стойност, която също трябва да е записана в застрахователната полица. Имайте предвид, че получена покана се доказва обикновено с разписка за доставяне/т.н.обратна разписка/, на която трябва да се е разписал баща Ви, а може и на място при застрахователя да е получил поканата, тогава трябва да се е разписал на тяхната покана. Можете да депозирате жалба до Комисията за финансов надзор/КФН/ с копие до застрахователя, като приложите копия на документите, с които разполагате. Информация за нея можете да вземете от интернет. КФН ще направи проверка и може да ги санкционира. Но за да Ви платят трябва да заведете граждански иск срещу застрахователя. Нашият опит показва, че подобни дела срещу застрахователи са успешни. За повече информация може да се свържете с наш консултант на тел. 0700 13 616.

 • 2012-11-28 04:56:08

  неизплащане на обезщетение

  Въпрос: след като са предадени всички изискуеми документи застрахователя не изплаща обезщетение за кражба на мпс в срок определен от собствените му общи условия .няма писмен отговор или обяснение.какво да предприемем. блаодаря

  Отговор:
  Здравейте! Можете да сезирате КФН/Комисията за финансов надзор/, която ще направи проверка по случая и ще укаже на застрахователя да ви даде отговор. В случай на неплащане най-добрият вариант за Вас е да заведете иск срещу застрахователя, тъй като само влязлото в сила решение е основание за плащане. За повече информация може да се свържете с наш консултант на тел. 0700 13 616.

 • 2012-11-28 01:04:51

  Пострадала

  Въпрос:Здравейте, Не знам към кого да се обърна и как да си потърся обещетение при следната случка:Вчера 27.11.2012г.сутринта в 9:00 пътувах към работа с маршрутка 16.На Орлов мост шофьорът камикадзе се удари в друк автомобил пред него.В следствие на което аз съм със синя дясна ръка.Ходих в Пирогов и Слава на Бог няма счупвания.Сега едва я движа,боли и цялата до рамото е лилава.Имам билетче,което знам че е документ за застраховка при злопулука.Питам сега какво да правя? Кой ще ме компенсира ,че няколко месеца ще страдам и няма да мога да работя? Аранжор на цветя съм в цветарски магазин?

  Отговор:
  Здравейте! Т.н. „Маршрутки” са част от средствата за обществен транспорт, чиито собственици имат задължението да сключват задължителна застраховка „Злополука” на пътниците. Покритието по тази застраховка е причинена смърт или трайна загуба на работоспособност. Във Вашия случай няма трайна загуба на работоспособност, поради което не Ви се дължи обезщетение. Трайната загуба на работоспособност се установява от ТЕЛК или НЕЛК. Въпреки това можете да претендирате обезщетение по застраховка Гражданска отговорност на виновния водач, по която трябва да ви се заплатят имуществени вреди – загуба на доход и др., и неимуществени – болки и страдания. За целта е необходимо да разберете, кой е застрахователя на виновното за ПТП МПС и да предявите искане за обезщетение, към което да приложете документи, удостоверяващи ПТП и понесените от вас вреди. За повече информация може да се свържете с наш консултант на тел. 0700 13 616.

 • 2012-11-26 01:04:54

  Издаване на протокол за ПТП

  Въпрос:Здравейте, въпросът ми е следният: На 18.01.2012г. стана ПТП и другият учасник, който причини ПТП избяга, след което бе намерен, но поради особени обстоятелства патрулният екип написа на мен акт без съставен констативен протокол за ПТП, въпреки, че аз настоявах да бъде написан, защото така щеше да стане абсолютно ясно, че аз бях потърпевша, но уви, отказаха ми. След което, чрез делата водени в съда стана ясно, че нямам вина и че начина по които е написан акта и всички други пропуснати изисквания, които трябва да бъдат спазени, всъщност липстваха и едно от тях бе протокола. След дълго писане на жалби и искане от моя страна да ми бъде съставен протокол най-сетне написаха въпросния протокол, на 10-тия месец след проишествието, без мое присъствие и в него са нанесли, че аз съм в графа В, но няколко реда по-надолу за описа на ситуацията са записали, че както съм си карала напред и съм се блъснала, което на първо място не е вярно, защото моята кола беше спряла и на второ място съдържанието в протокола си противоречи умишлено за да немогат да потърсят отговорност от другият водач и от полицаят, че не си е свършил работата, за която е назначен, и другото е, че застрахователя ми няма да приеме този протокол. Въпросът ми е - какво мога и какво трябва да направя в този случай? Благодаря предварително!

  Отговор:
  Здравейте, Ако Вие имате застраховка „Каско” няма проблем какво е записано в протокола, тъй като изплащането на обезщетение не е обвързано с вината на водача. Ако обаче искате обезщетение от застрахователя на другия водач по ГО, това може да стане само, ако в протокола е записано, че именно той е виновен за ПТП.Освен това от въпроса Ви разбирам, че съдът е отменил наказателното постановление, с което сте наказани. Следователно, Вие не сте виновна за ПТП. Това, че Вие не сте виновна, не означава автоматично, че другият водач е виновен. Това което можете да направите е да искате поправка на протокола за ПТП, а ако ви откажат да направят такава можете да се обърнете към съда за заплащане на застрахователното обезщетение. В съдебното производство е възможно чрез експертиза да докажете виновността на другия водач. За повече информация може да се свържете с наш консултант на тел. 0700 13 616.

 • 2012-11-24 07:06:13

  Щети при аварирал автомобил.

  Въпрос:Казус:При наклонен терен, паркираната кола тръгва сама и се удря в сграда. Застрахователя изплаща ли щети и какви са условията за това?

  Отговор:
  Здравейте, В този случай само ако имате имуществена застраховка „Автокаско” застрахователят ще Ви изплати обезщетение.

 • 2012-11-15 01:02:21

  Обезщетение за неимуществени вреди

  Въпрос:Здравейте! Юли месец 2012 година автомобил блъсна сина ми (9год.) Детето е със счупен нос, охлузвания по тялото. В протокола, издаден от патолога състоянието е описано като лека телесна увреда. От застрахователната компания на шофьора - "Лев Инс" АД ние искаме обезщетение за неимушествени вреди в размер на 6000лв. (шест хиляди лева). От команията ни пращат споразумение за 1000лв. (хиляда лева). След пусната от нас жалба, от "Лев Инс" ни връщат писмен отговор, в който в три реда ни е обяснено, че тяхната комисия няма основание да променя сумата от 1000лв. Като родител на потърпевш в ПТП искам да попитам какво следва оттук насетне, ако реша да не се съглася с отпуснатото обезщетение? Освен това бих желала да ми дадете малко повече информация за обезщетенията, които се изплащат в БГ в такива случаи, тъй като не съм запозната и явно нямам реална представа. Има ли смисъл въобще да оспорвам тази сума или тя е напълно реална в тази ситуация? Благодаря Ви предварително!

  Отговор:
  Здравейте! Нашият съвет е , не подписвайте споразумение със застрахователя за 1000 лева. Това е изключително занижено обезщетение, още повече че се касае за дете. При определяне на обезщетение за неимуществени вреди следва да се вземат предвид всички необходими фактори, а именно: възраст, какви увреждания е получило детето, колко време е продължило лечението и възстановяването, дали увреждането, в случая „счупен нос” води до някакви други медицински проблеми, дали тези увреждания са довели до ограничаване контактите на детето и т.н. Отделно от тези физически травми, най-вероятно детето е преживяло голям стрес от удара. Понякога прихичните травми може да са по-тежки от физическите, това може да са страх да излиза навън сам, страх от преминаващи МПС, нарушен сън, безпокойство и т.н. Добре е да се консултирате детето с невролог или психолог, който да ви издаде документ – това може да бъде амбулаторен лист с предписано лечение, медицинско удостоверение и др., които ще ви потрябват в съда, за да ги докажете. Исканото от вас обезщетение в размер на 6000 лв. е справедливо и не следва да отстъпвате. В случай че застрахователят не желае да ви заплати обезщетение по-голямо от предложеното имате възможност да се обърнете към съда. За повече информация може да се свържете с наш консултант на тел. 0700 13 616.

 • 2012-11-14 11:08:40

  Въпрос за имуществени щети

  Въпрос:Здравейте, брат ми беше блъснат от кола на автобусна спирка. Няма тежки поражения, но са му изпочупени компютърът и телефонът му, които са били в чанта. Може ли да се търси обещетени за тях. Засега не са описани в никакви протоколи, понеже аз след като му взех вещите установих, че са повредени. Жената която пречинява катастрофата има гражданска отговорност.

  Отговор:
  Здравейте! Първото, което трябва да направите е да се снабдите с протокол от Пътна полиция за произшествието, в който може да бъде вписано увреденото имущество. Брат Ви има право на обезщетение за имуществени и неимуществени вреди, причинени му от това ПТП. Имуществените вреди включват увреденото имущество – компютър, телефон, скъсани дрехи, ако има такива и т.н. Трябва да заведете щета при застрахователя на виновния водач, като предоставите увредените вещи. Застрахователят ще извърши оглед и опис на увредените вещи, който трябва и брат ви да подпише. Неимуществените вреди са за болките и страданията от удара. Имайте предвид, че дори и удара да е бил сравнително лек и да няма кой знае какви поражения няма начин да не е изживял стрес и да няма неврологични симптоми от това. Може да се консултира с невролог или психолог, който да издаде документ за извършения преглед и даденото лечение. Това може да бъде амбулаторен лист, медицинско удостоверение, рецепти за лекарства и т.н. Ако застрахователят не Ви плати до административен ред, можете да заведете съдебен иск срещу него. Важното е да се снабдите с документи. Практиката ни показва, че този вид дела са успешни. За повече информация може да се свържете с наш консултант на тел. 0700 13 616.

 • 2012-11-14 10:07:23

  obezshtetenie

  Въпрос:pasager postradal pri PTP .imam epikriza i protokol v koito ne figuriram .

  Отговор:
  Здравейте! Нашият съвет е: първо да поискате от Пътна полиция във Вашия град да Ви издадат удостоверение, от което да е видно, че сте били участник в ПТП, като към молбата трябва да приложите документи удостоверяващи, че сте пострадал – това може да бъде фиш от Бърза помощ, епикриза и т.н. Второ: с това удостоверение и медицински документи да предявите претенция към застрахователя на виновния водач. За повече информация може да се свържете с наш консултант на тел. 0700 13 616.

 • 2012-11-09 07:00:10

  Обезщетение за теч от проливен дъжд

  Въпрос:Здравейте, Моят случай е следния: Притежател съм на застрахователна полица за домашно имущество. Към настояшия момент има настъпило застрахователно събитие, а именно - теч от покрива на жилището в следствие на проливния дъжд, валял на 29.10.12 г. От застрахователната компания изискват ми справка за падналото количество валежи за периода на събитието. Въпросът ми към Вас е от къде мога да получа такава справка и какви са приблизителните цени на тези услуги. Благодаря!

  Отговор:
  Здравейте! Застрахователят НЕ ТРЯБВА да ви изисква такъв тип справки, защото съгласно законодателство застрахователят може сам да поиска такава справка. Справка за количество валежи за посочена дата се издава от съответния филиал на НИХМ/Национален институт по хидрология и метрология/ по мястото на живеене. Не мога да Ви посочена точна цена, но вероятно е в рамките на 40 - 50 лева или поне такава беше преди няколко години. Преди време издаваха такива справки само на ЮЛ/юридически лица/, но не и на ФЛ/физически лица/. Можете да влезете в сайта на НИМХ и да проверите дали издават такива справки на физически лица. Ако действително не издават такава справка е нужно да пуснете писмено уведомление с вх.№ до застрахователя, с което да ги уведомите за това. Те не могат да изискат от Вас документи, за които е видно, че няма как да се снабдите с тях.

 • 2012-11-05 08:12:54

  Щета от наводнение

  Въпрос:Здравейте, имам следния въпрос. Съседите от горен етаж ни наводниха. Подадох иск към застрахователите, защото апартамента е застрахован. Дойдоха на оглед, както си е редът. Наводнението е в големия коридор на апартамента. Щетите са: на дългата стена, която е с гипсокартон на няколко места се обели латекса и падна шпакловката под него; наду се ламината по пода, но не целия, защото докато течеше водата аз я събирах да не тръгне към хола. В протокола ми пише: увредено имуществво: подово покритие ламиниран паркет 1.5 кв.м.; шпакловка 2 кв.м.; латексово покритие - цветно 6 кв.м. Въпросът ми е дали ще ми ги изплатят, както е написано в протокола, например един квадрат ламинат е 20 лв., два квадрата шпакловка е около 10 лв. и 6 квадрата латекс 20 лв. Защото сами разбирате, че не може да се шпакловат и боядисат само наранените места - никога няма да стане еднакъв цвят с останалата част от стената. Трябва да се боядиса целия коридор наново, за да бъде еднакъв навсякъде цвета. Какато е и с ламината. Еднакъв е нареден и в големия и в малкия коридор без лайсна помежду им, а през цяло. Ако изплатят само за наранения паркет 20 лв. с тези пари не мога да го сменя, така че навсякъде да бъде еднакъв. Дали пресмятането да е за целия под и за цялата стена, въпреки, че не ги мериха, или само за квадратните метри, които пише в протокола?

  Отговор:
  Здравейте! Съгласно чл.208, ал.3 от Кодекса за застраховане/КЗ/ обезщетението трябва да бъде равно на размера на вредата към деня на настъпване на събитието. Застрахователят ще Ви плати по описа, където са описани настъпилите щети. Ако смятате, че този опис не отразява реално настъпилите щети, следва да ги уведомите, че желаете повторен оглед, в който да включат всички щети, но няма как да Ви платят смяната на целия ламинат, тъй като той не е увреден. Единствено ако заведете съдебен иск можете с експертиза да докажете, че не е възможно да възстановите застрахованата вещ в състоянието от преди щетата, като се шпаклова и боядиса само на част от коридора или смени част от ламината, така както твърди застрахователя. Но за целта е добре увредената част да бъде в състоянието, което е била при огледа, тоест да не го ремонтирате, за да може вещото лице да направи оглед и да даде заключение дали това е така. За повече информация може да се свържете с наш консултант на тел. 0700 13 616.

 • 2012-11-03 09:55:05

  Права за ползване на застраховка Каско при смяна на собственост

  Въпрос:Здравейте, Скоро си купих автомобил от частно лице с пълно авто каско до 2013г., но не съм направила добавък към застрахователната полица и преди няколко дни ми откраднаха колата. Очаквам отказ от застрахователя и питането ми е дали има смисъл да водя съдебно дело или каузата е обречена.

  Отговор:
  Здравейте! Съгласно чл.212, ал.1 от Кодекса за застраховане /КЗ/ ако застрахованото имущество бъде прехвърлено, новият собственик встъпва в правата по застрахователния договор, освен ако е уговорено друго. Прехвърлителят или преобретателят уведомяват писмено застрахователя за прехвърлянето в 7-дневен срок. Застрахователят носи риска и следва да плати застрахователно обезщетение, ако в рамките на този 7 дневен срок настъпи щета. Следователно дори и да ни Ви е издаден добавък за прехвърлянето, ако кражбата е настъпила в рамките на този 7-дневен срок от датата на продажбата, застрахователят следва да Ви плати обезщетение. Ако кражбата е настъпила след този 7-дневен срок най-вероятно застрахователят да Ви откаже плащане по щетата. Можете да заведете граждански иск, като съдебната практика е спорна дали застрахователя дължи обезщетение, но нашето мнение е че застрахователят дължи обезщетение, защото от значение за риска по застраховката не е собственика на МПС. За повече информация може да се свържете с наш консултант на тел. 0700 13 616.

 • 2012-10-30 09:56:50

  обжалване

  Въпрос:Здравейте !На 18.09.2012 г., допуснах ПТП,като според постановлението на КАТ,съм се движила с несъобразена с пътните условия скорост и съм допуснала ПТП с материални щети САМО по МПС-то. Обадих се на КАТ за да издаде протокол за "Каско" - то на автомобила,като пак повтарям - нямаше никакви щети,освен по МПС-то. Според Наказателното постановление ми се отнемат 4 точки от талона и глоба в размер на 200 лева. Въпросите ми са следните : 1) Как и в какъв размер се определя глобата,която ми е постановена ? Реално ли е да заплатя 200 лева и да ми бъдат отнети 4 точки от талона? 2) Знам,че имам право да обжалвам,но не съм запозната със Закона как би трябвало това да стане? Благодаря предварително !

  Отговор:
  Здравейте! Глобите са посочени в Закон за движение по пътищата, глава седма „Административно-наказателна отговорност” и се определя в зависимост от това по кой член от закона са Ви наказали. Тъй като не посочвате по кой член от закона Ви е наложено наказанието не можем да Ви отговорим дали е реална тази глоба. Във всели случай нашия съвет е да обжалвате наказателното постановление. Най-добрият начин е да се обърнете към адвокат, който да Ви изготви жалбата. Имайте предвид, че срокът за обжалване е едноседмичен и тече от датата на която сте получили наказателното постановление. За повече информация може да се свържете с наш консултант на тел. 0700 13 616.

 • 2012-10-24 05:42:12

  отказ за обезщетение по Гражданска отговорност

  Въпрос:Здравейте!На 17.09.12г. претърпях ПТП,след уведомяване на КАТ,чрез обаждане на тел.112 с виновния водач постигнахме съгласие за съставяне на двустранен констативен протокол.На следващия ден,го попълнихме и регистрирахме в КАТ,след което и двамата посетихме,застрахователя и представихме всички изискуеми документи.След месец и половина получих отказ от застрахователя,за изплащаве на щетата, с мотив че двустранния констативен протокол не е регистриран в КАТ,и поради това не се явява годно доказателствено средство.Вследствие като допълнително доказателство ми изискват служебна бележка,от органите на КАТ за това ,че техни представители са уведомени и са дошли на мястото на ПТП.Основателелен ли е отказът на застрахователя?

  Отговор:
  Здравейте! Съгласно чл.123, ал.1, т.3б от Закон за движение по пътищата, ако между участниците в произшествието има съгласие относно обстоятелствата, свързани с него, те попълват своите данни в двустранен констативен протокол за ПТП и съвместно уведомяват службата за контрол на МВР на територията, на която е настъпило произшествието. Вие посочвате, че сте уведомили КАТ и сте регистрирали двустранния констативен протокол в КАТ. Ако протокола е регистриран, в горния му край поставят печат и номер на регистрацията. Застрахователите обикновено отказват, ако протокола няма такъв номер и печат. Ако протоколът има номер и печат, не е необходимо друго доказателство. Ако на протокола не са поставени номер и печат можете да си пуснете молба до КАТ за издаване на служебна бележка, от която да е видно, че протоколът е регистиран, както и под какъв номер е регистриран. Дори и да откажат да Ви издадат такава бележка, или ако се укаже, че не сте регистрирали протокола, можете да заведете граждански иск срещу застрахователя за претърпените щети. В гражданския процес можете със съдебна авто-техническа експертиза да докажете ПТП, размера на щетите и наличието на причинно-следствена връзка между щетите и събитието, както и размера на щетите. Нашият опит показва, че тези дела срещу застрахователя са успешни. За повече информация може да се свържете с наш консултант на тел. 0700 13 616.

 • 2012-10-23 09:26:58

  Обещетение от ГО при ПТП

  Въпрос:Здравейте, Моя случай е следния, на 20.10.2011г., една дама се блъска моя автомобил, които е паркиран и в следствие на това има нанесени материални щети. Изчакахме КАТ и получих протокол за ПТП-то. Нямам каско и щетите ще трябва да се покрият от ГО на въпросната дама. Заведох щетата при застрахователя и , мина първият оглед за видими щети. При ПТП-то автомобила ми е преместен 3-4м.Колата е автоматик и след удара, докото го карах за оглед установих, че изключва от скорост т.е има проблем със скоростната кутия. Въпроса ми е как мога да заведа щета и да докажа, че повредата е вследствие на ПТП-то, и кой покрива разходите за диагностика и отваряне на скоросната кутия. Ако обещетението не ме удовлетворява и не покрива разходите по ремонта, къде мога да го обжалвам / ЗК, КФН или Гар. фонд/ и какви са необходимите документи за това? Благодаря предварително.

  Отговор:
  Здравейте! Застрахователят по застраховка ГО следва да възстанови действително настъпилите щети по Вашия автомобил към датата на събитието. След като сте установили, че има проблем с двигателя от това ПТП е следвало веднага да уведомите застрахователя и да поискате втори оглед. Обичайно това става скоро след първия оглед в сервиз, в присъствието на представител на застрахователя и Ваше присъствие, където се извършва всичко необходимо за установяване на вредите, включително и диагностика, ако такава е необходима. Съставя се опис на установените щети, който се подписва от двете страни. От едно събитие може да се заведе само една щета, по която може да се извърши евентуално доплащане, ако е необходимо. Една година по-късно трудно ще докажете, че е налице причинно-следствена връзка между събитието и щетите. Застрахователят трябва да Ви заплати стойността на ремонта по извършения опис на щетите, който трябва да Ви е предоставен при завеждане на щетата. Ако представите фактура за действително извършен ремонт и тя включва само описаните щети от събитието, трябва да Ви възстановят разходите по фактурата. Ако не сте удовлетворен от изплатеното застрахователно обезщетение, можете да пуснете жалба до застрахователя, с копие до КФН, като се мотивирате защо смятате, че обезщетението не е достатъчно. Имайте предвид, че КФН не може да задължи застрахователя да Ви плати, тя изисква от застрахователя преписката и прави проверка да ли са спазени разпоредбите на Кодекса за застраховане и дава препоръки, евентуално може да ги санкционира, ако не са спазили всички срокове. Можете да заведете съдебен иск срещу застрахователя, но трябва да докажете наличието на причинно-следствена връзка между събитието и щетите, което една година по-късно е много трудно.

 • 2012-10-20 06:02:08

  прекратяване на застраховка Живот

  Въпрос: Здравейте,преди 10-тина дни прекратих сключена от мен застраховка живот към живото застрахователна компания,поради невъзможност от плащане на дължимите вноски.Същата застраховка сключих преди 2 год.т.е.на 04.08.2010г.На гърба на полицата има табличка с откупните стойности и към 01.08.2012г.,сумата е 582.44лв. Отгоре над сумата с дребен шрифт е написано:таблица с откупните ст-сти след изтичане на всяка поредна год. от срока на застраховката при редовно плащане на премията и след начисляване на дължимата годишна премия за следващата застрахов.година.При разговор от моя страна със служител на дружеството ми бе казано,че вероятно ще се наложи да заплатя и вноската за мес.08.2012г.,след което ще получа сумата от 582.44лв.Аз предложих вноската да ми бъде удържана направо от откупната ст-ст,а отговорът бе,че нямат такава практика,т.е.първо трябва да внеса премиалната вноска.Каква бе моята изненада,когато получих по разплащателната си сметка изплатената сума-бе ми удържана и сумата в размер на 400лв.за 2013г.т.е. получих 180.64лв.<в последствие същата служителка ми каза,че отгоре на полицата го пишело>.Как мога да плащам за услуга за цяла една година,която аз де факто не ползвам и освен това думичката е начислени,а не удържани,което са съвсем различни термини? Според мен това е поредната пирамидална структура в нашата страна.Моля Ви за отговор,тъй като ако това е поредната несправедливост,аз няма да оставя нещата дотук! Поздрави!

  Отговор:
  Здравейте! Съгласно чл.240, ал.1 от Кодекса за застраховане/КЗ/ при застраховка „Живот” застрахователят е длъжен да плати откупната стойност по застрахователния договор, ако от началото на периода на застрахователното покритие са изминали поне две години и са платени всички премии за този период. В застрахователния договор трябва да бъдат посочени условията, при които застрахованият може да иска заплащане на откупната стойност, както и размерът и за всяка година от срока по договора. Във Вашия случай са изминали две години и са платени всички премии за този период, поради което следва да Ви заплатят откупната стойност, която са посочили в полицата – 582.44 лева. Считам, че неправилно Ви начисляват, респективно удържат дължимата годишна премия за следващата застрахователна година, няма такова изискване в КЗ. Не случайно законодателят е поставил изискване да бъде посочена откупната стойност за всяка година, за да е ясно на потребителя във всеки момент каква сума може да получи. Можете да сезирате Комисията за финансов надзор/КФН/ с жалба като искате да се укаже на застрахователя, че не следва да се приспада от откупната стойност застрахователна премия за бъдещ период, писмото го пуснете с копие до застрахователя. В случай, че застрахователят ви откаже да заплати откупната стойност следва да заведете иск срещу него. За повече информация може да се свържете с наш консултант на тел. 0700 13 616.

 • 2012-10-10 12:12:15

  застраховка Каско

  Въпрос:Длъжен ли е застрахователят да изплати обезшетение и в какъв размер при счупено стакло на автомобил по невнимание от самия водач?

  Отговор:
  Здравейте, В случай, че имате застраховка "Каско" застрахователят е длъжен да заплати всички щети по автомобила, стига да не са нанесени умишлено от застрахования. При счупено стъкло трябва да се заплати стойността на стъклото (в оригинал) и труда за подмяна - т.е. всички разходи.

 • 2012-09-08 09:10:18

  Документи неимуществени вреди

  Въпрос:какъв по вид документи е необходимо да представя пред застрахователя за завеждане на щета за неимуществени вреди, необходимо ли е мед. удостоверение за телесна повреда, разходи за лечение, фактури,касови бонове и въобще целия реквизит от документи и трябва ли да са оригинали

  Отговор:
  Здравейте! При нараняване имате право на обезщетение за имуществени и неимуществени вреди. При обезщетението за неимуществените вреди най-важно е да аргументирате добре болките и страданията, които според закона се определят по справедливост, това обикновено става с молба или заявление. Трябва да приложите към молбата си документи, които доказват настъпването на застрахователното събитие, вината на застрахованото лице, както и какви увреждания сте получили. Обикновено това са протокол за ПТП, констативен протокол или присъда по наказателно дело. Трябва да приложите и медицински документи, които доказват, че сте пострадали от това произшествие като епикризи от болница, амбулаторни листи от прегледи при лекари, рецепти за изписани лекарства и т.н. Можете да претендирате и имуществени вреди, това са разходите, които сте направили за лечението си от това произшествие – това са фактури за закупени лекарства, за престой в болница, за операция и т.н. Не е необходимо да са оригинали, но застрахователят може да изиска и оригинали, особено ако плаща по фактури.

 • 2012-08-27 10:21:13

  Застраховка на Кредитополучател

  Въпрос:Бих искала да попитам защо банката ме задължавам да сключа застраховка на кредитополучател в определена застрахователна компания от тях при теглене на ипотечен кредит? Мога ли да я прекратя и да си я направя където аз пожелая?

  Отговор:
  Здравейте! Това е групова застраховка на всички кредитополучатели при определен от банката застраховател, която е за Ваша сметка. Смисъла на тази застраховка е при настъпване на събитие, в резултат на което не сте в състояние да плащате (например тежко заболяване, злополука, смърт) застрахователят да покрие остатъка от кредита Ви. Прегледайте си общите условия, възможно е да имате клауза задължително да се застраховате. Разбира се можете да си направите застраховка по Ваш избор при друг застраховател, но тя ще бъде лична, а не групова и цената ще бъде много по-висока.

 • 2012-08-22 10:05:39

  Валидност на полица Автокаско чрез брокер?

  Въпрос:Здравейте, искам да попитам следното, при сключване на застраховка Автокаско (пълно) и Гражданска Отговорност, чрез застрахователен брокер, като автомобила се води на името на фирма, кой би следвало да ми издаде разходооправдателен документ? Застраховката сключих в кварталното авто-електро сервизче, къде ми поставиха и аларма на колата, като задължително изискване за маркиране за сключване на Автокаско. Момчето което написа двете полици каза, не може да ми издаде нито касов бон, нито фактура защото те се издавали само Армеец, в случая, и да ходя да ми издават те. Отделно когато му предложих да му преведа парите по банкова сметка, той каза че предпочита да му ги дам в брой понеже така и така ходел да ги внася в Армеец, но ако ми било проблем с парите в брой да не се притеснявам, защото той си отчитал полиците на 10-тина дни. Тоест можел съм да му платя и след два дни (това всичкото се случва Събота сутрин). Ако този човек не внесе парите, аз имам ли все пак валидни Гражданска отговорност и Автокаско? Уточнявам, че съм ги платил наведнъж, не са на вноски.

  Отговор:
  Здравейте! При сключване на застраховка чрез застрахователен брокер същият е длъжен да Ви издаде документ за платената сума. Обикновено това е т.н. сметка на съответния застраховател, която трябва да има всички необходими реквизити: номер на полица, платена сума, подпис, име на лицето, което сключва застраховката, офис на брокера, печат на брокера. По застраховка „Каско” задължително трябва да Ви издадат такава сметка. По застраховка „Гражданска отговорност” самата полица е доказателство за платената премия, но ако искате разходен документ за фирмата брокера трябва да Ви издаде сметка и за тази застраховка. Обикновено брокерите плащат премиите на застрахователите според уговорените в договорите срокове, които обичайно са в рамките на 10-14 дни. Що се касае за валидността на издадените полици: ако са Ви издадени полици със съответните реквизити, които са посочени в тях, с подпис и печат, тя е валидна в рамките на посочения срок. Полицата Ви е валидна дори и брокерът да не внесе премията, отговорността е негова. По застраховка каско сметката е доказателство, че сте платили премията. Нашият съвет е: сключвайте застраховки в официални офиси на застрахователни брокери, а не в такива гаражи, с оглед на това че не се знае доколко това лице е компетентно да сключва застраховки, особено по застраховка „Каско”, където нещата са значително по-сложни. Можете да поискате да видите и лиценза на съответния брокер, който повечето брокери поставят на видно място в офиса, за да е достъпен за всички клиенти .

 • 2012-08-22 03:36:57

  ПТП и Гаранционен Фонд

  Въпрос:Здравейте.Претърпях ПТП за което нямах вина.Колата ми има сериозни поражения,за съжаление се оказа че виновното лице избяга и немога да предивя притенций към неговия застраховател.Моя застраховател ми каза ,че трябва да занеса всички документи в Гаранциония фонд.Предадох документите и имам входящ номер.От Гранциониа фонд ми казаха,че след като няма смъртен случай или тежка телесна повреда,те немогат да ми изплатят имуществени щети.Трябвало да настояваме органите на реда да издирят виновника,но от там не се помрадват.Аз и семейството ми ходим на собствени разноски да вземем полицайте да правят разследване,защото бюджета им бил ограничен и нямали пари за бензин.Накрая ни казаха че много от престапленията оставали не разкрити(не сме били първите нито последните) Моля за вашето съдействие. И въобще в моя случай какво мога да направя. Благодаря предварително!

  Отговор:
  Здравейте! Действително при неизвестен извършител Гаранционен фонд (ГФ) изплаща обезщетение само при вреди, свързани с наранявания на хора. Ако бъде разкрит извършителя, можете да предявите претенция към неговия застраховтаел по застраховка Гражданска отговорност», а ако виновното лице няма такава застраховка – към Гаранционен фонд. За съжаление, ако извършителят не бъде открит и нямате застраховка «Каско» няма как да бъдете обезщетени.

 • 2012-08-19 05:26:32

  Служебно завдена щета в Гарнционен фонд

  Въпрос:Здравейте! Преди време претърпях ПТП,като в моя случай се оказа,че виновното лице няма валидна сключена застраховка.Кофтито е,че разбрахме след завеждане на щета при застрахователя на виновния Дженерали,пропуск на полицай да видят,че виновното лице няма сключена валидна застраховка Гражданска отговорност.Получихме писмо от Дженерали в което ме уведомяват,че лицето е с изтекла застраховка и че по служебен път ще бъде завдена в ГФ,след седмица получавам писмо,че щетата е заведена. Въпроса ми е след като полицаите не са установили при съставяне на протокола за ПТП,че виновното лице няма сключена застраховка възможно ли е самата щета да бъде заведена по слъжебен път,без каквито и да е действия от моя страна към ГФ и да очаквам изплащане на обезщетение...?

  Отговор:
  Здравейте! Действително, ако виновното лице няма сключена валидна застраховка „Гражданска отговорност” можете да предявите претенция към т.н.Гаранционен фонд. (ГФ) Това става чрез Вашия застраховател по застраховка Гражданска отговорност” (ГО) или към друг застраховател, който има лиценз за застраховка ГО. Възможно е Дженерали служебно да препратят претенцията Ви към ГФ, като комплектоват преписката с нужните документи и я изпратят в ГФ. Можете да направите справка в ГФ (от интернет можете да намерите контакти) и сам да установите дали Вашата щета е заведена там. Ако изплатеното обезщетение е недостатъчно, което обикновено става при плащане от ГФ, можете да предявите претениця по съдебен път срещу Гаранционен фонд.

 • 2012-08-16 04:26:36

  ПТП на паркинг

  Въпрос:На 12.07.12г паркираната ми кола бе ударена от друга кола. Имам протокол эа ПТП.Ремонтирах колата и представих фактура но не ми исплатиха цялата сума.Бихте ли ме посаветвали как да постъпя.Колата има и автокаско.Предварително благодаря

  Отговор:
  Здравейте! Предполагам, че в случая са Ви изплатили застрахователно обезщетение по застраховка „Гражданска отговорност” от застрахователя на виновното лице. В този случай след като сте представили фактура за извършения ремонт застрахователят следва да Ви изплати обезщетение по фактура, ако тази фактура отразява действително претърпените вреди от ПТП, така както са по опис. Ако не разполагате с фактура, тогава обезщетението трябва да се изчисли по специалната методика за ликвидация на щетите по застраховка „Гражданска отговорност”, която е еднаква за всички застрахователи. Това което можете да направите е: 1.Да пуснете жалба до застрахователя по ГО, с копие до Комисията за финансов надзор (от интернет ще научите повече за нея), с която да искате преразглеждане на щетата и изплащане на цялата сума по фактурата. 2. Да предявите претенция към застрахователя по застраховка «Каско» за разликата между сумата по фактурата и вече платеното от застрахователя по ГО, като представите копие на фактурата. 3. Да водите иск срещу застрахователя по застраховка ГО за неплатената сума – това трябва да се прецени с оглед размера на тази сума.

 • 2012-08-06 01:36:41

  Застраховка Живот в полза на банка

  Въпрос:Здравейте, Обръщам се към Вас с молба за консултация във връзка с конфликт възникнал между мен и Уникредит Булбанк АД. Имам ипотечен кредит с въпросната банка от 2008г, но наскоро открих, че банката ми отдържа и застраховка "Кредитна протекция"(застраховка Живот). Поисках да ми предоставят копие от договора за застраховката, но... се оказа че и те нямат такъв. В същото време през последните четири години, всеки месец са ми вземали от сметката по около 14 евро. Като тяхно оправдание за наличието на въпросната такса за застраховка ми показаха погасителният ми план, но той не беше с моя подпис(очеваден груб фалшификат). Пуснах жалба срещу банката към финансов надзор на БНБ, но както предполагам и вие знаете, резултат никакъв от подобни институции.В същото време банката ми предлага сега да сключа застраховката, но без да ми възстановят вече взетите пари. Какво бихте ме посъветвали да предприема?

  Отговор:
  Здравейте, Банките обикновено сключват групова застраховка „Живот и/или „Злополука” за своите клиенти в определена застрахователна компания. В този случай банката Ви застрахова за Ваша сметка заедно с останалите кредитополучатели. Ако настъпи застрахователно събитие, покрит риск по тази полица – обикновено това е злополука, тежко заболяване, водещо до инвалидизация (например инсулт) или смърт застрахователят трябва да покрие остатъка от кредита. Нашият съвет е: обърнете се към съответния застраховател(не към банката) и поискайте да Ви представят копие на груповата застраховка, която е била валидна към датата на сключване на Вашия договор за кредит, заедно с Общите условия. Ако се окаже, че наистина няма такава застраховка, тогава банката неправомерно Ви е събирала сумата от 14 евро месечно. Можете да си я търсите от съдебен път от банката. Ако такава полица съществува и подписа под застрахователния договор не е ваш следва банката да ви възстанови платената сума. Сама по себе си застраховката е полезна. Ако не желаете групова застраховка, можете да сключите индивидуална застраховка в компания по Ваш избор, но в този случай премията ще бъде много по-голяма. Практиката ни при груповите застраховки показва , че много често дори и при смърт застрахователите не плащат и банките търсят наследниците на починалото лице. Причината са т.н.Общи условия, които регламентират отношенията застраховател – клиент, в които са посочени изключенията, при които те не носят риска, например стари заболявания, на които застрахователите обикновено се позовават.

 • 2012-07-28 10:58:29

  предявяване на претенция към застраховател

  Въпрос:Здравейте!Със съдебно решение на Окръжен съд ме определиха като виновен за ПТП.От КАТ няма издаден документ със който да е определена вина.Пострадалия при ПТП-то заведе граждански иск срещу мен за изплащане на обезщетение и Съдът го определи в негова полза.Как се завежда иска към Застрахователя от моя страна?.В хода на делото не е привлечен Застрахователя като трето лице? Благодаря предварително

  Отговор:
  Здравейте, Следва да се снабдите с влязлото в сила решение и след като платите присъденото обезщетение да го изискате от застрахователя. Ако нямате възможност да платите обезщетението посъветвайте потърпевшия да се обърне директно към застрахователя за получаване на обезщетение.

 • 2012-06-22 01:39:58

  наводнение

  Въпрос:декември месец се спука тръба и наводнихме комшйте.6месеца след това той иска обезщетение.до колко има право защото става вапрос за хиляди левове.апартамента му не е застрахован

  Отговор:
  Здравейте, Пострадалият може да иска размерът на причинените вследствие на наводнението вреди, като няма ограничение на прендираната сума. Изискването е исканата сума да е действителна за да не са обогати пострадалия над сумата за ремонта му.

 • 2012-05-14 03:02:55

  Късо съединение

  Въпрос:вследствие на спиране на тока и късо съединение ми изгоря UPS на камина с водна риза.Камината се разду и протече. Имам застраховка имущество. Разходите по покриване на щетатите бяха 4200 лв, но ДЗИ ми изплати след повече от 3 месеца 941 лв. Подала съм искане за преразглеждане на щетата.EVN са издали док.за това,че по това време е прекъсвал тока. При такива обстоятелства,ако след преразглеждане на щетата не съм удовлетворена, мога ли предевя иск към EVN и да възстановя сумата на ДЗИ. Моля за разяснение

  Отговор:
  Здравейте, Във вашия случай застрахователят е длъжен да ви заплати обезщетение равно на действителната стойност на вредата или 4200 лв. в 15 дневен срок от представяне на всички документи. Ако ви е заплатено само частично обезщетение вие имате възможност да претендирате разликата и от застрахователя и от елктро разпределителното дружсетво. Следва да знаете, че след плащане на обезщетение по имуществена застраховка застрахователят встъпва в правата на застрахования и има право да търси платеното обезщетение от ЕРП.