Категория: Застраховане

« Предишна 1 2 3 4 5 Следваща »

 • 2012-05-02 05:34:49

  отказ unica да изплати авто каско

  Въпрос:може ли след като съм изплатил застрохователната сума за цялата година,след настъпване на събитие смачкан таван от паднал сняг застрахователя да преоценява застраховката пълно автокаско едностранно с цел да не изплати пълния размер на щетата при условия ,че съм заявил и закарал колата си в оторизиран сервиз защото е на 3 год. и 7 месеца

  Отговор:
  Здравейте, ЗК "УНИКА" нямат право да ви променят застрахователната сума след като веднъж сте се договорили за размерът й в застрахователния договор. Когато стойността на застрахования автомобил е оппределена от застрахователя и застрахования законът предвижда, че това е действителната стойност на имуществото и не е налице надзастраховане, което да дава възможност за намаляване на отговорността на застрахователя. За повече информация може да се свържите с наш консултант на тел. 070013616.

 • 2012-04-24 07:33:41

  Пълно автокаско отказано плащане

  Въпрос:при претърпяно птп само с материални щети,пълно автокаско беше отказано плащане за покриване разходите по отстраняване на щетите.причината беше липса на протокол от кат.от кат отказаха оглед,тъй като щетата била незначителна.какъв е смисъла тогава от това "пълно"автокаско?

  Отговор:
  Здравейте! Абсолютно сте прав, че няма смисъл от тази застраховка, ако застрахователят не плаща. При наличие на застраховка „каско всички рискове” застрахователят Ви следва да Ви плати обезщетение, тъй като ПТП е покрит риск по тази полица. Трябва да им представите доказателства, че сте уведомили КАТ, но са Ви отказали идване на мястото на произшествието. Това може да стане с удостоверение, издадено от КАТ-Пътна полиция, в което трябва да посочат дали сте ги уведомили за конкретното ПТП и защо не са го посетили. Но без този документ трябва да Ви платят. За повече информация може да се свържете с наш консултант на тел. 0700 13 616.

 • 2012-04-09 06:32:16

  Претенция за обезщетение от виновното лице и от застрахователя при ПТП на пешеходна пътека

  Въпрос: zdraveite!ako postradaliqt pri ptp e zavel isk sre6u pri4initelq to moje li v posledstvie da iziskva obez6etenie ot zastrahovatelq na vinovnq v ptp predi da e preklu4ilo deloto!

  Отговор:
  Здравейте, Независимо дали сте завели иск срещу виновния водач вие може да искате от затсрахователя да заплати обезщетение за претърпяните вреди. Единственото ограничение е невъзможността да се получи обезщетение за вреди едновременно от виновника и от застрахователя. Имате обаче възможност ако виновното лице ви е платило частично обезщетени да искате останалата част от неговия застраховател по застраховка "Гражданска отговорност". За повече информация може да се свържите с наш консултант на национален телефон 0700 13 616.

 • 2012-04-09 03:50:35

  Претърпяно птп

  Въпрос:При претърпяно птп с пострадал следва ли да бъде съставен протокол и за нанесените матеиални щети, ако не по какъв начин щесе докаже конкретната ситация на птп -то, ако авномобилите са били преместени преди огледа по разпореждане на кат

  Отговор:
  Здравейте! Предполагам, че са Ви издали Констативен протокол за ПТП с пострадали лица. Няма защо да Ви издават и друг протокол за ПТП. В констативен протокол за ПТП с пострадали лица има раздели, които доказват и нанесените материални щети: видими щети по ППС, други материални щети; пострадали, свидетели, обстоятелства и причини за ПТП, взето отношение към участник /актове/. Ако във Вашия протокол не са отбелязани тези раздели, пуснете молба в КАТ за допълване на констативния протокол. Разбирам, че ПТП е посетено на място от КАТ, извършен е оглед на автомобилите, така че няма проблем да го направят. За повече информация може да се свържете с наш консултант на тел. 0700 13 616.

 • 2012-04-04 01:46:14

  Издаване на протокол за ПТП по заявление - срок.

  Въпрос:Моля за информация, за крайния срок, в който трябва да се издаде протокол за ПТП (или обосновано да се откаже издаването на такъв) от датата на подаване на заявление. В заявлението е посочен рег.номера на автомобила, марка, цвят. Събитието е в същото населено място, в което е настъпило ПТП-то и където е регистрацията на автомобила, ако това има някакво значение за срока. Предварително благодаря!

  Отговор:
  Здравейте! За ПТП, които не са посетени на място се издава протокол за ПТП в случаите, когато водачът е уведомил компетентните служби на МВР в срок от 24 часа и е подадено писмено заявление в 7-дневен срок от настъпване на събитието в поделение на МВР, на чиято територия е настъпило събитието. Контролните органи разследват събитието и издават протокол за ПТП. В този случай няма нормативно определен срок за издаване на протокол за ПТП. Обикновено органите на МВР се бавят с издаването на протокол за ПТП, именно поради разследването. За повече информация може да се свържете с наш консултант на тел. 0700 13 616.

 • 2012-03-29 12:10:41

  Кой има право да получи обезщетение

  Въпрос:Здравейте, искам да попитам при ПТП със смъртен случай при изплащане на обезщетението за неимуществени вреди това обезщетение се разпределя на наследниците или трябва да се включат и родителите при разпределянето на парите?

  Отговор:
  Здравейте! При ПТП със смъртен случай родителите на пострадалото лице имат право на обезщетение по застраховка «Гражданска отговорност». Това обезщетение се определя от застрахователя на виновното лице или от съда по справедливост, в рамките на застрахователната сума за конкретната година. Обикновено обезщетението не се разпределя, тъй като застрахователната сума е достатъчно голяма, за да може всички правоимащи да получат обезщетение. Право да получат обезщетение са наследниците на починалия, неговите родители, лицето, с което е живял на съпружески начала. За повече информация може да се свържете с наш консултант на тел. 0700 13 616.

 • 2012-03-28 05:16:40

  Отказано обезщетение по застраховка Автокаско

  Въпрос:Здравейте! Обръщам се към Вас, относно следния казус. На 26.04.2011 г. съм сключил застраховка пълно автокаско със ЗК "Уника". При сключване на застраховката бе извършен оглед за наличие/липса на щети на автомобила, от представляващо дружеството лице. Огледа е удостоверен с двустранно подписан протокол между мен и извършилото огледа лице, като в него е констатирано - лека пукнатина на предно стъкло. Протоколът е приложен, като неразделна част към застрахователната полица. На 20.03. настъпи застрахователно събитие, като съм предявил пред застрахователя иск за възстановяване на увредени детайли - задна врата и заден стоп. Застрахователят, обаче ми отказа обезщетение или отремонтиране на увредените детайли в негов сервиз с мотива, че някога при извършена маркировка - преди сключване на застрахователната полица с него маркиращото автомобила лице е установило леко увреждане на въпросните детайли! Касае се за предходна застраховка "Автокаско" в ДЗИ, при която са констатирани леки и потчи незабелижими и козметични дефекти, нямащи нищо общо с настоящите увреждания. Моля за Вашето мнение и съдействие, основателен ли е мотивът на ЗК "Уника" при положение, че при сключване на застраховката е приела да застрахова автомобила, в предоставения и за оглед вид и този оглед е удостоверен с двустранно подписан протокол в който е посочено, че автомобилът е единствено с увредено челно стъкло? Предварително благодаря за съдействието!

  Отговор:
  Здравейте! Неоснователен е отказа на застрахователя да Ви изплати обезщетение в този случай. Обичайна практика на всички застрахователи е при сключване на застраховка „Каско” да се извърши оглед и да се състави протокол от огледа за състоянието на автомобила към таза дата. Това се прави, за да не възникне съмнение при настъпване на застрахователно събитие, че увреждането от това събитие предхожда сключването на полицата(така нареченото «антидатиране»). Представителят на застрахователя е направил оглед на Вашия автомобил и е констатирал, че при сключването на договора единственото увреждане по застрахования автомобил е „лека пукнатина на предно стъкло”. Следователно няма основание да Ви откаже изплащане на обезщетение за увреждане на други части и детайли по автомобила. Нашият съвет е да депозирате жалба пред застрахователя, с копие до Комисията за финансов надзор (от интернет ще разберете нейните координати) , с която да поискате преразглеждане на щетата, ако и това не помогне остава Ви едиствения вариант – по съдебен път. Практиката ни показва, че съдът уважава подобни искове, ако техния размер отговаря на действително претърпените щети от застрахователното събитие. За повече информация може да се свържете с наш консултант на тел. 0700 13 616.

 • 2012-03-16 10:04:22

  принуждаване за избор на Брокер в Банката

  Въпрос:Банкова институция принуждава клиент на обикновен Овърдрафт /не кредит или залог/ да сключи застраховка Каско на свои МПС през неин брокер, изнудвайки клиента, че няма да позволи овърдрафта през идната година.

  Отговор:
  Здравейте, Като кредит овърдрафтът е договор, по силата на който банката се задължава да отпусне на заемателя парична сума за определена цел и при уговорени условия и срок, а заемателят се задължава да ползва сумата съобразно уговореното и да я върне след изтичане на срока. Прочетете си внимателно договора с банковата институция. Ако там изрично е записано това условие, значи трябва да го изпълните. В противен случай това действие на банковата институция е незаконно и не следва да го правите. За повече информация може да се свържете с наш консултант на тел. 0700 13 616.

 • 2012-03-13 03:17:25

  относно ПТП с подписан протокол споразумение

  Въпрос:На 03.02.2012 г. претърпяхме ПТП. КАТ ни посъветва да подпишем протокол споразумение/ защото на тях не им се пишеше/. Виновното лице за ПТП, не желае да се яви в застрахователната компания, а те от своя страна първоначално ни отказаха категорично,че ако той не се яви няма да ни изплатят щетата, после се съгласиха, но към днешна дата / 13.03.2012 г. / все още не е изплатена. Десетките телефонни разговори с гл.експерт на компанията и непрекъснатите обещания ме карат да мисля, че "ще пием една студена вода" извинявам се за израза, но ние сме граждани които първо изпълняваме задълженията си към институциите / ток,вода телефони,данъци и пр./ , а какво остане с него живеем. Не е въпроса дали ако ни изпратят изобщо щетата ще стигне за отремонтирането на МПС-то, а това че неможе да изискваш /задължителна гражданска отговорност да се плати/ а да не дава при необходимост. Знам, че колко по – малко изпратени щети толкоз повече приходи за компанията, но така ли трябва да бъде?

  Отговор:
  Здравейте, От въпроса Ви се подразбира, че сте завели щета при застрахователя на виновния водач, той е извършил оглед на Вашия автомобил и сте му представили всички необходими документи, удостоверяващи събитието – протокол за ПТП и др. Ако това е така сте изпълнили всички изисквания на закона и застрахователят следва да ви плати застрахователно обезщетение. Застрахователят има право да събира доказателства, за да изясни фактическата обстановка, но не може да Ви откаже плащане, поради неявяване на застрахования за оглед или други обстоятелство, които не зависят от Вашата воля. Ако продължават да упорстват имате няколко възможности: да сигнализирате Комисията за финансов надзор, че застрахователят не изпълнява задълженията си като имате предвид, че съгласно чл. 271 от Кодекса за застраховането на последния е предоставена възможност да се произнесе в три месечен срок; да отстраните щетите за собствена сметка и да искате заплащане на обезщетение по съдебен ред; да предупредите виновния водач, че ако не се яви пред застрахователя си ще претендирате обезщетението пряко от него. Следва да имате предвид, че ако претендирате обезщетение без да сте представили разходни документи ще ви бъде заплатено обезщетение по ескспертна оценка, която не е винаги достатъчна възстановяване на щетите. За повече информация може да се свържете с наш консултант на тел. 0700 13 616.

 • 2012-03-04 11:33:09

  обезщетение

  Въпрос:На 16.03.2011 година майка ми беше блъсната от кола.Вече една година тя не може да се възстанови,тъй като коляното и беше много лошо счупено и получи многократни усложнения.Предстои явяването и пред ТЕЛК за освидетелстването и за група инвалидност.За съжаление протокол от КАТ при настъпилото произшествие не беше изготвен,тъй като виновният шофьор обеща да изплати на майка ми обезщетение,без да се намесват държавни инстанции и той да бъде наказан.Една година след случката,думата на виновният шофьор не беше спазена.Въпросът ми е:има ли каквато и да била възможност при тези остоятелства майка ми да получи някакво обезщетение?

  Отговор:
  Здравейте, От въпроса ви не става ясно дали местопроизшествието е посетено от органите на КАТ или не е. Предполага се, че щом сте били със счупен крак са Ви завели в спешен център/болница/ за преглед и лечение. Там не разказахте ли какво е станало, в болницата не Ви ли посети служител на КАТ, който да ви разпита какво точно е станало? Би трябвало да разполагате с медицинска документация , свързана с Вашето лечение по повод на произшествието, в който също да е записано кога точно и по какъв начин се е получила злополуката. Без протокол за ПТП или констативен протокол с пострадало лице, който също се издава от КАТ не можете да предявите претенция към застраховател по административен път/доброволно плащане/, респективно да получите обезщетение. Въпреки, че е минало повече от една година от настъпване на ПТП, нашият съвет е да подадете жалба до РУ на ОДП/Полицията/ в мястото на настъпване на ПТП , в която жалба подробно да изложите какво, кога и къде е станало, както и да поискате разследване по случая и издаване на констативен протокол за ПТП с пострадало лице. Следва да посочите номера на автомобила, името на водача и телефона на водача, ако разполагате с такъв. Да посочите свидетели, които са присъствали на ПТП. Да опишете какви увреждания сте получили, както и че все още не можете да се възстановите. В случая водачът на автомобила е нарушил задължението си по чл.123 от ЗДвП да уведоми органите на КАТ, да остане на мястото на ПТП и да изчака пристигането на полицията. Ако Ви издадат протокол за ПТП или констативен протокол с пострадало лице, можете да предявите претенция към застрахователя на виновния водач. Ако не Ви издадат протокол за ПТП, трябва да се заведе дело в съда - там настъпилото ПТП и причинените увреждания могат да се доказват и с други доказателствени средства. За повече информация може да се свържете с наш консултант на тел. 0700 13 616.

 • 2012-03-02 10:31:19

  Пропуснати ползи при ПТП

  Въпрос:Zdraveite!!! Moga li da iskam parichno obezshtetenie poradi tova che mi smachkaha taksito, i ne rabotia veche 20 dni ?

  Отговор:
  Здравейте, Имате право да получите обезщетение от застрахователя на виновното лице за това, че вследствие на ПТП не можете да упражнявате професията си. Размерът се определя спрямо вашия оборот за идентичен период. За повече информация може да се свържете с наш консултант на тел. 0700 13 616.

 • 2012-03-01 02:43:13

  ПТП с двустранен констативен протокол

  Въпрос:При ПТП с двустранен протокол, виновният водач длъжен ли е да се яви пред застрахователя за оглед на МПС-то и да представи документите за правоспособност и тези на автомобила. Ако е задължително да стане, по коя наредба, нормативен акт или закон? Ако виновният не се яви има ли санкции?

  Отговор:
  Здравете, При двустранен констативен протокол единственото задължение водачите е да регистрират двустранния констативен протокол в КАТ. Застрахователите нямат право да изискват от пострадалото лице при завеждане на щетата виновният водач да бъде заедно с пострадалия и двете МПС да бъдат огледани. Ако виновното лице не се яви го грози възможността претенцията да бъде отправена към него или в последствие част от лихвите да му бъдат търсени от застрахователя. За повече информация може да се свържете с наш консултант на тел. 0700 13 616.

 • 2012-02-17 05:28:32

  Изплащане на сума от пълно автокаско.

  Въпрос:На 08.08.2011г.застраховах автомобила си ,,VW BORA,, 1.6 , 2000г. с десен волан в INTERAMERICAN. Пълно автокаско и застраховка гражданска отговорност на стоиност 5000лв.На 27.12.2011г. претърпях ПТП.На 28.12.2011г заведох щетите в офиса на INTERAMERICAN вещото лице направи 2 огледа и останови следните щети; -фар,десен-нов -предно,панорамно стъкло-ново -броня предна-нова -решетка -нова -воден радиатор-нов -радиатор на климатика-нов -вентилатор с рамка-нов -маска-нова -десен рог- 3ст. -преден капак-3ст. -2бр. еърбеци-нови -2бр. колани- нови -боя, работа и др. От офиса ми обясниха,че ще получа обезщетението до 15 работни дни.На 01.02.2012г. след повече от месец по сметката си получих 1712лв. Обадих се до централният им офис и ги попитах, защо и как са стигнали до тази сума. Експерта ми обясни,че колата ми била застрахована за много малко пари(4000лв + някакъв бонус 1000лв) и затова обезщетението не може да бъде повече??? Сумата от 1712лв. е недостатъчна за монтирането на нови еърбеци, да не говорим за останалите части. Написах Жалба до Директора на INTERAMERICAN, в която съм изложил свойте аргументи и все още чакам отговор.Моля, кажете ми как да постъпя в случай, че не ми доплатят за щетите? Благодаря Ви предварително.

  Отговор:
  Здравейте, Принципното приложение при имущественото застраховане, е че застрахователят трябва за заплати обезщетени равно на вредата към деня на застрахователното събитие до размера на застрахователната сума. Това означава, че ако за възстановяване на автомобила са необходими 4000 лв. застрахователят би следвало да ви ги плати. Във вашия случай е възможно да е налице тотална щета (пълна загуба), което означава че при щета на стойност повече от 80 % от застрахователната сума е икономически неизгодно възстановяване на автомобила и в този смисъл следва да се плати действителната стойност на автомобила към датата на ПТП, от която ще се приспаднат останките от автомобила. За повече информация може да се свържете с наш консултант на тел. 0700 13 616.

 • 2012-02-16 08:59:53

  изплащане на обезщетение при средна телесна повреда

  Въпрос:Здравейте! На 22.09.2011г баща ми се блъсна с личната си кола с автобус, превозващ работници. След като излезе наказателното постановление се оказа, че то е образувано срещу неизвестен извършител, но трябва и на двамата да се наложи някакво наказание от директорът на пътна полиция. При катастрофата баща ми си счупи ръката (средна телесна повреда), при което бяха заплатени от нас приблизително 1200лв за операция. След консултация с адвокат, бяхме посъветвани да изчакаме да излезело и решението на директорът на КАТ и тогава да идем в застрахователното дружество на автобуса, за да си поискаме парите за нанесената телесна повреда. Въпросът ми е следният- какъв е срокът, в който баща ми трябва да иде в застрахователното дружество на автобуса, след всичко станало за да поиска изплащането на счупената му ръка. Благодаря предварително! и не е ли вече късно за това...

  Отговор:
  Здравейте, Не се притеснявайте не сте изтървали срока за предявяване на претенция, същият е 5 години от дата на ПТП, като в този период ако няма доброволно плащане трябва да е образуван иск срещу застрахователя. Баща ви има право да предяви претенция за обезщетение за неимуществени вреди ако виновното лице за ПТП е другият шофьор. Това което се пропуска обикновено, е че имате право на лихва върху обезщетение от датата на ПТП до окончателно заплащане на обезщетението. За повече информация може да се свържете с наш консултант на тел. 0700 13 616.

 • 2012-02-06 09:57:49

  ПТП и Гаранционен фонд

  Въпрос:Здравейте, претърпях ПТП,при което нямах вина,за което свидетелства и протокола от КАТ.Колата ми има сериозни поражения,отстраняването на които ще ми коства доста средства! За съжаление се оказа,че виновното лице няма валидна застраховка "Гражданска отговорност"! Разбрах,че при такива случаи трябва да предявя претенциите си към Гранционния фонд,но тъй като никога не ми се е налагало да имам вземане-даване с застрахователи или в случая с Гаранционния фонд,то аз съм абсолютен лаик и нямам никаква представа какво да правя! Имам много въпроси,някои от които са: 1.Как да предявя претенциите си към Гаранционния фонд,когато не живея в София? Доколкото разбрах Гаранционния фонд има офис само в София! 2.Как точно да предявя претенциите си? Трябва да ида в сервиз да ремонтират колата ми и да ми издадат фактура или трябва да се направи първо опис на щетите и след това да ми платят някакви пари,въз основа на щетите? Въобще може ли да се надявам да ми покрият всички разходи по ремонта и как точно става това? 3.Има ли някакъв срок,в който да предявя претенциите си към Гаранционния фонд и ако да-какъв е той? 4.Какви са необходимите документи при предявяването на иска? 5.Ако не съм доволен от изплатеното обезщетение от гаранционния фонд,мога ли да предприема някакви действие,а които да покрия всичките си разходи по ремонта на колата си? Извинете ме за многото въпроси,но просто ми бръмна главата днес,защото ремонта никак няма да евтин,а по улиците ни се разкарват абсолютни идиоти,които на всичко отгоре нямат дори задължителните застраховки! Предварително благодаря за оказаната помощ!

  Отговор:
  Здравейте, Във връзка с поставените от вас въпроси приемете следното: 1. Имате възможност да предявите своята претенция пред който и да е застраховател, който предлага застраховка Гражданска отговорност, като представители на застрахователя трябва да извършат оглед на щетите и да съставят Опис на уврежданията. 2. Гаранционен фонд е длъжен да ви възстанови всички вреди, които са в следствие на ПТП, като имате две възможности: при първата ви се заплаща обезщетение по експерта оценка съгласно Методика без да е необходимо предварително да сте възстановили автомобила, а при втората следва да сте възстановили автомобила и да имате разходни документи, които да представите пред Гаранционен фонд. 3. Срокът за предявяване на претенция е 5 години от датата на ПТП, като Гаранционен фонд трябва да се произнесе в 3 месечен срок. 4. За завеждане на претенция ви е необходимо документите удостоверяващи ПТП. 5. Ако не сте доволен от изплатеното обезщетение може да искате преразглеждане и/или да образувате дело за разликата. За повече информация може да се свържете с наш консултант на тел. 0700 13 616.

 • 2012-02-03 08:03:11

  Възстановяване на разходи

  Въпрос:Здравейте, казуса ми е следния: След настъпване на злополука и причиняване на средна телесна повреда на пешеходка имам решение от Русенски Окръжен съд да заплатя обезщетение на пострадалата. В делото беше привлечена ЗК "ЛевИнс" като трето лице помагач след издаване на изпълнителния лист компанията заплаща присъдената от съда сума като не посочва какво плаща и така остават лихвите за просрочие както и разходите по делото (държавна такса и хонорар за експертиза). Получих писмо от НАП за издължаване на сумата в седем дневен срок след което я заплатих, само да отбележа че сумата не е малка от порядъка на около 1000лв е. Пострадалата започна да си търси лихвите за просрочие от мен, съответно съм ги заплатил.За абсолютно всички плащания имам документи въз основа на които написах покана за плащането им в седем дневен срок от получаването й.Срока от поканата изтече и незнам какво да правя.Трябва ли да завеждам ново дело и да се проточва във времето. Става дума за около 4500лв. за които ми се наложи да тегля кредит.Искам по възможност да ми кажете варианта в който в най кратък срок мога да си взема парите.Нямам телефони на юрист от Лев Инс за да попитам какво става че се бавят. Благодаря предварително за оказаното съдействие и отделеното време.

  Отговор:
  Здравейте, От вашето писмо разбирам, че сте причинили виновно ПТП с нанесена средна телесна повреда на пешеходка, като пострадалата е предявила иска си за обезщетение към вас и вие сте привлекли застрахователят като трето лице помагач. Ако това са обстоятелствата вие имате пълното право да искате платеното от вас обезщетение за забава считано от момента, в който се уведомил застрахователят; да искате направените от вас разноски по водените от вас дела. Ако застрахователят не желае доброволно да заплати претендираната от вас сума единствения вариант е да търсите правата си по съдебен ред, като всички направени разноски ще ви бъдат заплатени от застрахователя. За повече информация може да се свържете с наш консултант на тел. 0700 13 616.

 • 2012-02-02 02:22:24

  ГО и щета

  Въпрос:На 29.01.2012г управляваното от мен МПС, което има застраховка ГО при Дженерали, беше блъснато. Незабавно се обадих на тел.112, от който ми обясниха, че щом щетите касаят само двете МПС, трябва да попълним ДКП и да го занесем на Застрахователя на виновната страна. Съответно ми беше даден номер, под който е заведено обаждането. Виновният водач се съгласи, попълнихме ДКП и го подписахме. Дотук добре, но виновния водач каза, че не знае кога ще има възможност да посетим Застрахотвателят му, защото имал пътуване. Днес 01.02.2012 аз реших, с оглед на това, че трябва да спазя 7 дневния срок за уведомяване, да ида до неговия застраховател по ГО - Лев Инс и да подам съответното Уведомление. След като го попълних и представих ДКП, личните документи и документите на МПС, извършиха оглед. От Лев Инс ми казват, че без виновният водач/техния клиент/ да се яви при тях и да попълни Доклад и Декларация, няма как да уредят застрахователното събитие и да ми изплатят щетата. Имат ли такова правo, как и пред кого мога да защитя правата си?

  Отговор:
  Здравейте, Във вашия случай сте изпълнили всички изисквания на закона и застрахователят следва да ви приеме документите, да извърши оглед на автомобила и да заплати застрахователно обезщетение. Ако продължават да упорстват имате няколко възможности: да сигнализирате Комисията за финансов надзор, че застрахователят не изпълнява задълженията си като имате предвид, че съгласно чл. 271 от Кодекса за застраховането на последния е предоставена възможност да се произнесе в три месечен срок; да отстраните щетите за собствена сметка и да искате заплащане на обезщетение по съдебен ред; да предупредите виновния водач, че ако не се яви пред застрахователя си ще претендирате обезщетението пряко от него. Следва да имате предвид, че ако претендирате обезщетение без да сте представили разходни документи ще ви бъде заплатено обезщетение по ескспертна оценка, която не е винаги достатъчна възстановяване на щетите. За повече информация може да се свържете с наш консултант на тел. 0700 13 616.

 • 2012-02-01 06:45:43

  плащане на застраховка гражданска отговорност

  Въпрос:При отсъствие от страната над една година без използване на МПС задължен ли съм да сключа застраховка гражданска отговорност

  Отговор:
  Здравейте, Всички автомобили, които не са спрени от движение при КАТ са длъжни на разполагат със застраховка Гражданска отоговорност.

 • 2012-01-27 11:08:30

  Паркинг щета за автомобилист без застраховка Каско

  Въпрос:Здравейте, днес при паркиране одрасках колата на един познат. За съжаление той няма застраховка Каско. Има ли начин да му бъдат изплатени средства от застраховка Гражданска отговорност? Ако обяви на застрахователят си, че е нанесена щета на автомобилът му, дали ще му се изплатят пари? Разбрах за варианта за съставяне на двустнанен констативен протокол за ПТП, в който да съм виновната страна, но ме интересува, ако се състави такъв дали това би рефлектирало негативно спрямо мен, когато настъпи моментът на правене на застраховките Гражданска отговорност и Касто - дали биха били по-скъпи за мен в такъв случай? Благодаря предварително!

  Отговор:
  Здравейте, В случай, че се състави двустранен констативен протокол следва да уведомите органите на КАТ, като на водачите не се налага административно наказание (акт, фиш). Към настоящия момент няма система, която да отразява кое лице е било виновно за ПТП. Тенденциите са при определяне на застрахователните премии по автомобилните застраховки да се въведе система „бонус-малус“, при която лицата с повече провинения ще плащат по висока застрахователна премия, но това няма да засегне вашия случай. За повече информация може да се свържете с наш консултант на тел. 0700 13 616.

 • 2012-01-23 05:38:07

  Пострадал пътник в обществения транспорт

  Въпрос:Здравейте надявам се че от Вас може да се получи някаква консултация относно пострадал пътник в градски транспорт Ще се опитам съвсем на кратко да опиша случая Пътувах по една от маршрутните линий в градският транспорт във Бургас Линия 2 А Около района на хотел Мираж с цел шофьора да предотврати П Т П при отнемане на предимството му той натисна много силно спирачка Бях седнал на последната седалка в маршрут ката след което от силата на инерцията с няколко преобръщания се озовах да шофьорското място Не съм видял в какво съм се удрял но имам охлузвания натъртвания болки в дясното рамо и гърба Посетих лекар от където заключението че нямам счупвания но силни натъртвания хематом на рамото предложен със силни болки Занесох рентгеновата снимка заедно с Амбулаторният лист при застрахователя които е на превозвача Попълних претенция по застраховка Злополука на пътниците в М П С Въпроса ми е мога ли да получа някакво обезщетение относно този И на каква стоиност може да бъде това обещетение случай Също така мога ли да имам претенция относно това че когато съм се преобръщал в маршрут ката коженото якето с което съм бил облечен което е на стойност близка до 4 цифрена сума се е обелило при самото търкане в пода на маршрут ката

  Отговор:
  Здравейте, Тъй като не разполагаме подробна информация относно вината за причиненото застрахователно събитие ще ви отговорим принципно на въпросите. Следва да имате предвид, че по застраховка „Злополука на пътниците в средствата за обществен превоз“ се обезщетяват пострадалите при трайна загуба на трудоспособност, какъвто не е вашия случай и в този смисъл няма да получите застрахователно обезщетение по този тип застраховка. Единствената възможност е да претендирате застрахователно обезщетение по застраховка Гражданска отговорност от застрахователя на виновния за застрахователното събитие водач. В този случай имате право да претендирате заплащане на застрахователно обезщетение за претърпените от вас имуществени и неимуществени вреди, в това число споменатото от вас кожено яке. За повече информация може да се свържете с наш консултант на тел. 0700 13 616.

 • 2012-01-23 02:31:23

  Отговорност на Гаранционен фонд

  Въпрос:В предишния въпрос, се поставя въпрос за ПТП, причинено от каруца, като виновникът е избягал и съответно не се полага обезщетение. Но ако избягалият виновник е ударил паркиран автомобил, без да бъде видян, Гаранционният фонд пак ли не покрива ли такива щети? Трябва ли някой да бъде ранен или убит, за да се покрият имуществените вреди на автомобила?

  Отговор:
  Здравейте, В случай, че неидентифицирано моторно превозно средство е причинило щети на паркиран автомобил и виновния за това водач е избягал имате право на обезщетение от страна на Гаранционен фонд само ако в резултат на ПТП са причинени значителни телесни увреждания и размера на претенцията за имуществени вреди надхвърля 500 лв. За съжаление ако не отговаряте на тези условия нямате право да получите обезщетение от Гаранционен фонд. За повече информация може да се свържете с наш консултант на тел. 0700 13 616.

 • 2012-01-22 08:05:53

  Обещетение от гражданска отговорност при ПТП

  Въпрос:Здравейте! Ако потърпевшият при ПТП откаже да заведе иск за обещетение към застрахователната компания, на лицето причинило произшествието, а претенциите му са към самото лице, има ли възможност застрахования т.е. причинителя, да изисква обещетение (покриване на иска) от застрахователната компания?

  Отговор:
  Здравейте, Ако застрахованият притежава валидна застраховка Гражданска отговорност към момента на ПТП, то застрахованият има право да претендира от застрахователят платеното обезщетение на пострадалото лице. Допълнително причинителят може да претендира пред застрахователя платените съдебни разноски във връзка с водените срещу него дела, както и платеното от застрахования на пострадалия обезщетение за забава. Застрахованият има право да претендира от застрахователят заплащане на съдебни разноски и обезщетение за забава само ако е уведомил застрахователят за настъпилото ПТП и ако е привлякъл застрахователят в процеса, в който се претендира заплащане на обезщетението. За повече информация може да се свържете с наш консултант на тел. 0700 13 616.

 • 2012-01-19 07:15:53

  Отказ от застраховател по застраховка Имущество

  Въпрос:Здравейте! Въпросът ми е свързан с покрит риск по застраховка,за който застрахователят отказва да изплати обезщетение /или не изцяло/.Имам сключена застраховка на имущество-задължителна при ипотека.Уведомих полицията и бе заведено следствие.Застрахователят отказва да покрие щетите-в договора е упоменато като покрит риск:"злоумишлени действия от трети лица".Входната врата е с разбита брава и патрон и след конултация с ключар се оказа,че не може да бъде сменена само бравата,тъй като е с друг стандарт.Застрахователят заяви,че ще покрие разходите за временно сменения патрон /евентуално/,въпреки че врата остава почти непригодна.Има ли право ,при тези обстоятелства?

  Отговор:
  В случай, че имате застрахователно покритие „злоумишлени действия на трети лица“ по застраховка Имущество, застрахователят е длъжен да покрие всички настъпили вреди, до размера на застрахователната сума, вследствие на злоумишлени действия (вандализъм) на трети лица, включително ако същите са неизвестни. Задължението на застрахователят се простира до възстановяване на повредената вещ до състоянието й преди увреждането, т.е. ако за пълното възстановяване на повредената вещ е необходимо да се възстанови вратата заедно с бравата и патрона застрахователят е длъжен да ги заплати до действителната стойност на увредените детайли. За повече информация може да се свържете с наш консултант на тел. 0700 13 616.

 • 2011-12-19 10:06:17

  ПТП преди доста време, за което не си потърсихме правата

  Въпрос:Здравейте, Искам да попитам нещо, за което може да се окаже, че е късно да се търси обезщетение, но чух от ваш колега за друга злополука на майка ми, че има за срок 5 години, и реших да попитам за тази - случая е следният: преди 3 години аз и майка ми пътувахме с наш познат, който ни преобърна с колата и едва не загинахме и тримата. Размина ни се по чудо, но майка ми беше със средна телесна повреда - счупване на ключицата на две места. Питаха ни на място дали ще искаме да водим дело, но ние толкова бяхме благодарни, че в крайна сметка оцеляхме, че казахме на дежурния полицай, че не искаме. Може би беше грешка, защото в последствие всички разноски по майка ми ги поех аз, а познатият шофьор дори не ни предложи нещо от застраховката си или да поеме лично разноските. Аз съответно не потърсих становище на адвокат, и вероятно беше моя грешка. Има ли шанс нещо да можем да претендираме по гражданската отговорност на шофьора, или по друга алинея, или сме изгубили давност? Благодаря предварително,

  Отговор:
  Здравейте, Пострадалите от ПТП имат право да получат застрахователно обезщетение от застрахователя на виновното лице в срок от 5 години от датата на настъпване на произшествието. Във вашия случай имате пълното право да претендирате застрахователно обезщетение за направените разходи във връзка с лечението на вашата майка, за претърпените от нея болки и страдания и за претърпените пропуснати ползи ако има налични такива. Застрахователят е длъжен да ви възстанови всички направени действителни разходи за лечението на пострадалата, както и пропуснатите ползи. Размерът на застрахователното обезщетение за неимуществените вреди (счупване на ключица на две места) се определя по справедливост и трябва да отговаря на болките и страданията преживени от вашата майка. За повече информация може да се свържете с наш консултант на тел. 0700 13 616.

 • 2011-12-14 12:12:09

  липса а обещетение при щета от ПТП

  Въпрос:Здравейте, На 01.06.2011 претърпях малко ПТП, в следствие на което имам щета по моя автомобил. Bul ins е компанията, към която е застрахован виновният за щетата. Към момента не съм получил абсолютно никаква информация, а телефонният номер който ми дават за контакт не отговаря. 111 62 60 00 289 Автомобил Хонда Сивик Щета: предна дясна врата Моля за вашето съдействие. С уважение, Хованес Дюлгерян

  Отговор:
  Здравейте, Във вашия случай следва автомобилът ви да бъде огледан от представители на ЗК „Бул инс“ и да ви бъде платено застрахователно обезщетение. Ако е извършен оглед на автомобила и нямате информация за определеното обезщетение може да се обадите на ЗК „Бул Инс“ на тел. 0800 188 77, на който се предоставят справки по нанесените щети. В случай, че ви откажат да ви дадат такава информация имате възможност да се обърнете към Комисията за финансов надзор, която ще задължи застрахователя да се произнесе по вашата претенция. За повече информация може да се свържете с наш консултант на тел. 0700 13 616.

 • 2011-12-14 05:53:45

  Гражданска отговорност в ХДИ

  Въпрос:През месец юни бях участник в птп което беше предизвикано от другия участник.Аз и мойта спътничка бяхме нападнати от другия водач и негов приятел и напуснахме мястото на птп и се обърнах за помощ в 1 рпу в София Те ме изпратиха в 7 РПУ защото инцидента е на тяхна територия.В 7мо РПУ оведомих дежурния итой се обади на кат.Там пуснах и жалба да хулиганство на другия участник.След около час дойде кола на КАТ която е била на мястото на ПТП и ми провери документите ,взе ми проба за алкохол"отрицателна".Там попълних протокол и описах случилото се,но копие не ми бе предоставено.Наложи се да отида в Кат където ми връчиха акт за ПТП в който беше описана версията на другия водач,който твърди че аз съм виновен.В момента обжалвам акта в съда.Но преди 2 дни получих писмо от ХДИ в което застрахователя иска да изплатя сумата от 4169лв ,същата е платенана Армеец като обещетение за злополуката. Въпроса ми е Защо трябва да плащам когато имам редовна гражданска отговорност в момента на събитието и дори да не мога да докажа моята невинност в съда не е ли редно застраховката да покрие щетите?. В какви случаи това е допустимо и защо. И какво трябва да предприема по случая? Благодаря педварително за консултацията.

  Отговор:
  Здравейте, От вашия разказ разбирам, че вие имате застраховка „Гражданска отговорност“ към „ХДИ“ и вашият застраховател е отправил регресна претенция срещу вас с правно основание чл. 274 от Кодекса за застраховане. Във вашия случай застрахователят не следва да претендира от вас платеното обезщетение по застраховката. Съветваме ви да уведомите писмено „ХДИ“ като опишете инцидента и приложите обясненията на вашата спътничка. Това изложение би следвало да е достатъчно за застрахователя, за да не претендира от вас обезщетение. Ако „ХДИ“ въпреки писмото от ваша страна не се откаже от своята претенция не следва да заплащате каквото и да е било, като по съдебен път ще се установи, че застрахователят няма право да иска от вас платеното застрахователно обезщетение. За повече информация може да се свържете с наш консултант на тел. 0700 13 616.

 • 2011-12-14 02:30:04

  параграф 22

  Въпрос:На 04.10.2001г. претърпях ПТП, в което небях виновния. Кат издаде протокол и състави акт на виновния. Когато отидох при застрахователя те отказаха да изплатят обещетение с претекст, че виновния е казал, че ще обжалва. И тук започва ходенето по мъките. Виновния се крие и немогат да му връчат наказателното постановление, което означава , че несмята да обжалва , а да се крие докато мине време и отпадне давностния срок. В същото влеме застрахователя отказава да плати обещетението. Въпросът ми е : Какво да правя?

  Отговор:
  Здравейте, Надявам се, че в датата е допусната грешка и ПТП не станало през 2001. Срокът, в който можете да предявите претенцията си по съдебен път е 5 години от датата на ПТП. Обстоятелството, че виновният не получава наказателното си постановление не е основание на застрахователя да отказва да плати обезщетение. В този случай имате две възможности или да се обърнете към Комисията за финансов надзор, която да провери случая, но КФН не може да задължи застрахователя да ви плати застрахователно обезщетение или да предявите претенцията си по съдебен ред и да осъдите застрахователя да ви плати дължимото застрахователно обезщетение. За повече информация може да се свържете с наш консултант на тел. 0700 13 616.

 • 2011-12-12 03:58:31

  Смърт при самостоятелно ПТП

  Въпрос:Здравейте, за съжаление пиша Ви по лош повод. Тази седмица погребахме мой близък приятел в гр. Бургас, който пострада при самостоятелно ПТП в района на гр. Стара загора. Причината за ПТП е неправилно изпреварване от негова страна и навлизане в насрещното платно, при което последва сблъсък в камион, а на път за болницата приятелят ми почина. В протокола на КАТ той е посочен като виновен за ПТП. Приятелят ми беше на 34г. и остави сама жена и малко дете. Въпросът ми е след като вината за ПТП в протокола е посочена да бъде негова, какви са възможностите на близките му от тук нататък да търсят някакво обезщетение по линия на ГО и/или има ли друга алтернатива сега за тях, тъй като жена му преживява мнного тежко случилото се и не знам с какво можем да й помогнем? Благодаря ви предварително.

  Отговор:
  Здравейте, За съжаление във вашия случай застрахователят не дължи обезщетение по застраховка „Гражданска отговорност“, защото по застраховката не се покриват имуществени и неимуществени вреди на виновното лице. Единствено ако пострадалия има допълнителна застраховка злополука има възможност наследниците му да получат застрахователно обезщетение. За повече информация може да се свържете с наш консултант на тел. 0700 13 616.

 • 2011-11-27 07:09:32

  Застраховка финансов риск

  Въпрос:Имам полица за застраховка Финансов риск към Алианс България при закупуване на автомобил на лизинг,полицата е на моето име за цялата стоиност на колата и за целия период на лизинга.Осъдена съм за три неплатени вноски.Въпроса ми: Какви са ми правата по тази застраховка?

  Отговор:
  Здравейте, Тъй като повечето продукти за покритие на финансови рискове са различни ще ви отговоря по принцип какви са стандартните покрития на този вид продукти. Застраховка „Финансов риск“ покрива риска от финансови загуби, възникнали за лизингодателя вследствие на неплащане на лизингови вноски с настъпил падеж по валиден договор за лизинг. По застраховката обикновено не се покриват разходите за наказателни лихви, неустойки и разноски. Във вашия случай застрахователят е задължен да заплати на лизингодателя неплатените от вас три вноски. За повече информация може да се свържете с наш консултант на тел. 0700 13 616.

 • 2011-11-23 04:51:23

  отнето МПС

  Въпрос:На 09.12.2009 г. поднових Полицата си за застраховка "Каско на МПС" за България и Европа - пълно каско, но не беше подновено информационното обслужване на пасивната маркировка, тъй като същия ден автомобилът не беше в мен. При посещението ми по късно в дружеството заявиха, че е премахнато пасивното маркиране и няма нужда от такова. На 07.12.2010 г. противозаконно бе отнет автомобила ми, но застрахователите отказват да платят, тъй като не била подновена пасивната маркировка. Имам ли право на обезщетение за отнетия автомобил.

  Отговор:
  Здравейте, От поставения от вас въпрос не става ясно в коя застрахователна компания имате сключена застраховка „Каско на МПС“ и при какви условия. Принципно повечето застрахователи през 2010 г. изискваха пасивно маркиране на автомобила, за да е валидно покритието по риска „Кражба“. Във вашия случай ако може да се докаже, че представител на застрахователя ви е казал, че е премахнато пасивното маркиране, то би следвало да може да се претендира от застрахователя заплащане на застрахователно обезщетение. От така поставения от вас въпрос разбирам, че автомобилът е бил застрахован в същата застрахователна компания през предходната година и тогава автомобилът ви е бил маркиран. В този случай застрахованият автомобил е пасивно маркиран и обстоятелството, че маркировката му не е подновена не смятам че е достатъчно основание за пълен отказ за заплащане на застрахователно обезщетение. За съжаление единственият компетентен орган, който може да се произнесе по този спорен въпрос и да задължи застрахователя да ви заплати обезщетение е компетентния български съд. За повече информация може да се свържете с наш консултант на тел. 0700 13 616.