Официално представяне на Националната асоциация за защита на застрахованите в гр. Добрич

На 19.09.2011г. НАЗЗ беше представена в гр.Добрич от г-н Виталий Зарков – председател на асоциацията и г-жа Диана Димитрова – главен експерт в асоциацията. Проведена беше среща с г-жа Валентина Димитрова от Община Добрич, на която бяха обсъдени общи идеи за сътрудничество. Община Добрич изрази готовност да съдейства на асоциацията за популяризирането и сред населението на гр.Добрич, чрез представяне на асоциацията на страницата на сайта на Община Добрич и чрез предоставяне на материали на гражданите на гр.Добрич. НАЗЗ беше представена по Радио „Добруджа”, където в ефир представителите на асоциацията дадоха интервю относно целите и задачите на асоциацията,с какво тя помага на потребителите на застрахователни услуги и на пострадалите от ПТП, бедствия и аварии, както и отговориха на поставените въпроси. Интервю беше дадено и за Дарик радио –гр.Добрич. Проведени бяха срещи с г-жа Красимира Димитрова - главен редактор на вестник „Добруджанска трибуна”, на която представителите на асоциацията дадоха интервю за вестника. Особено радушно бяхме приети от г-жа Сабина Дукова – главен редактор на вестник „Нова добруджанска трибуна”, която въпреки многобройните си ангажименти намери време да разговаря с нас и даде ценни съвети за асоциацията. Договорено беше на интернет страниците на в.”Нова Добруджанска трибуна” и НАЗЗ да бъдат поставени линкове за съответните организации. Редакцията на вестника изрази съпричастност с целите и задачите на асоциацията.

2011-09-30 11:15:01