• 2012-10-20 06:02:08

    прекратяване на застраховка Живот

    Здравейте,преди 10-тина дни прекратих сключена от мен застраховка живот към живото застрахователна компания,поради невъзможност от плащане на дължимите вноски.Същата застраховка сключих преди 2 год.т.е.на 04.08.2010г.На гърба на полицата има табличка с откупните стойности и към 01.08.2012г.,сумата е 582.44лв. Отгоре над сумата с дребен шрифт е написано:таблица с откупните ст-сти след изтичане на всяка поредна год. от срока на застраховката при редовно плащане на премията и след начисляване на дължимата годишна премия за следващата застрахов.година.При разговор от моя страна със служител на дружеството ми бе казано,че вероятно ще се наложи да заплатя и вноската за мес.08.2012г.,след което ще получа сумата от 582.44лв.Аз предложих вноската да ми бъде удържана направо от откупната ст-ст,а отговорът бе,че нямат такава практика,т.е.първо трябва да внеса премиалната вноска.Каква бе моята изненада,когато получих по разплащателната си сметка изплатената сума-бе ми удържана и сумата в размер на 400лв.за 2013г.т.е. получих 180.64лв.<в последствие същата служителка ми каза,че отгоре на полицата го пишело>.Как мога да плащам за услуга за цяла една година,която аз де факто не ползвам и освен това думичката е начислени,а не удържани,което са съвсем различни термини? Според мен това е поредната пирамидална структура в нашата страна.Моля Ви за отговор,тъй като ако това е поредната несправедливост,аз няма да оставя нещата дотук! Поздрави!

    Отговор:
    Здравейте! Съгласно чл.240, ал.1 от Кодекса за застраховане/КЗ/ при застраховка „Живот” застрахователят е длъжен да плати откупната стойност по застрахователния договор, ако от началото на периода на застрахователното покритие са изминали поне две години и са платени всички премии за този период. В застрахователния договор трябва да бъдат посочени условията, при които застрахованият може да иска заплащане на откупната стойност, както и размерът и за всяка година от срока по договора. Във Вашия случай са изминали две години и са платени всички премии за този период, поради което следва да Ви заплатят откупната стойност, която са посочили в полицата – 582.44 лева. Считам, че неправилно Ви начисляват, респективно удържат дължимата годишна премия за следващата застрахователна година, няма такова изискване в КЗ. Не случайно законодателят е поставил изискване да бъде посочена откупната стойност за всяка година, за да е ясно на потребителя във всеки момент каква сума може да получи. Можете да сезирате Комисията за финансов надзор/КФН/ с жалба като искате да се укаже на застрахователя, че не следва да се приспада от откупната стойност застрахователна премия за бъдещ период, писмото го пуснете с копие до застрахователя. В случай, че застрахователят ви откаже да заплати откупната стойност следва да заведете иск срещу него. За повече информация може да се свържете с наш консултант на тел. 0700 13 616.