• 2012-11-03 09:55:05

    Права за ползване на застраховка Каско при смяна на собственост

    Здравейте, Скоро си купих автомобил от частно лице с пълно авто каско до 2013г., но не съм направила добавък към застрахователната полица и преди няколко дни ми откраднаха колата. Очаквам отказ от застрахователя и питането ми е дали има смисъл да водя съдебно дело или каузата е обречена.

    Отговор:
    Здравейте! Съгласно чл.212, ал.1 от Кодекса за застраховане /КЗ/ ако застрахованото имущество бъде прехвърлено, новият собственик встъпва в правата по застрахователния договор, освен ако е уговорено друго. Прехвърлителят или преобретателят уведомяват писмено застрахователя за прехвърлянето в 7-дневен срок. Застрахователят носи риска и следва да плати застрахователно обезщетение, ако в рамките на този 7 дневен срок настъпи щета. Следователно дори и да ни Ви е издаден добавък за прехвърлянето, ако кражбата е настъпила в рамките на този 7-дневен срок от датата на продажбата, застрахователят следва да Ви плати обезщетение. Ако кражбата е настъпила след този 7-дневен срок най-вероятно застрахователят да Ви откаже плащане по щетата. Можете да заведете граждански иск, като съдебната практика е спорна дали застрахователя дължи обезщетение, но нашето мнение е че застрахователят дължи обезщетение, защото от значение за риска по застраховката не е собственика на МПС. За повече информация може да се свържете с наш консултант на тел. 0700 13 616.