• 2013-05-26 12:49:59

    Щети от изгорял автомобил

    Здравейте.На 23.05.2013г.на паркинга до блака се запали автомобил който нанесе щети и на моят автомобил.Въпросът ми към вас е:Мога ли да предявя иск за нанесени щети към собственика на изгорелия автомобил.Ще покрие ли гражданската застраховка щетите.Моля ви дайте ми съвет към кого да се обърна и как да постъпя.

    Отговор:
    Здрвейте, Във връзка с нанесените вреди върху вашия автомобил в резултат на пожар на друг автомобил вие имате възможност да претендирате стойността на нанесените вреди от собствените на запалилия се автомобил или от неговия застраховател по застраховка „Гражднаска отговорност“. За да предявите претенция пред застрахователя на виновното лице следва да посетите ликвидационния център на съответния застраховател, да подадете заявление по образец и да се извърши оглед на засегнатия автомобил. Ако автомобилът не е в движение представител на застрахователя трябва да дойде на място, за да извърши оглед на автомобила. Обикновено при първия оглед не успяват да се опишат всички щети и автомобила трябва да се разкомплектова в сервиз, където да се осъществи повторен оглед. Важно е в представения от застрахователя опис на уврежданията да са вписани всички констатирани вреди. Обезщетението ви трябва да се плати до три месеца. Обезщетението се определя на база експертна оценка при липса на данни за стойността на ремонта или на база проформа фактура или фактура от сервиз, като ви препоръчваме да е на база проформа фактура или фактура, за да е достатъчно обезщетението за отремонтирване на автомобила. За повече информация може да се свържете с наш консултант на тел. 0700 13 616.