• 2013-09-12 02:46:05

    Изплащане на тотална щета по Автокаско

    Искам да помоля за съвет как да процедирам в моя случай. На кратко ще опиша ситуацията. Имам Автокаско на стойност 3000 лв. сключено на 01.10.2012 г.На 24.05.2013 се случи катастрофа с МПС - то при което застрахователя заведе щетата и след известно време получих писмо,че щетата е тотална при което ще ми бъде изплатена сума равна на 70% от стойноста ,автомобила се бракува и остава моя собственост.До тук всичко е наред, но в следващото изречение от тяхна страна се казва,че правят преоценка на автомобила към датата на застрахователното събитие и го оценяват на 1300 лв.Това вече смятам ,че не е редно и незнам как да постъпя и да се боря с тази абсолютна кражба спрямо мен.Според мен не е възможно 8 месеца след като съм застраховал автомобила за 3000 лв да го оценяват на 1300 - това ще рече около 55-60 % намаляване на неговата цена.Моля помогнете ми със съвет или нещо друго как да постъпя в тази ситуация.

    Отговор:
    Здравейте, Становището на застрахователя е неоснователно. В конкретния случай би следвало да ви се плати пазарната стойност на застрахования автомобил към датата на ПТП. Ако при оценката се ползва застрахователната сума при сключване на застраховката, същата се намаля с около 10 % годишно предвид овехтяване на автомобила. В зависимост от Общите условия на застраховката някои застрахователи удържат от платеното обезщетение стойността на запазените детайли (останките), която обикновено е стойността за скрап на автомобила. Във вашия случай застрахователят е бил длъжен да ви заплати около 2700 лв. без приспадане на останките и около 2200 лв. след приспадане на останките. Ви е можете да искате писмено от застрахователя да преразглежда своето решение и да ви заплати обезщетение. Ако въпреки това не ви се плати обезщетение или ви се плати частично вие имате право да го претендирате по съдебен път. За повече информация може да се свържете с наш консултант на тел. 0700 13 616.