• 2011-09-03 04:57:54

    Застраховка Живот на кредитополучател

    Застрахован е животът на кредитополучател по ипотечен кредит. Договорът за застраховка е сключен между банката и застрахователното дружество, а застрахованият е дал съгласие да бъде застрахован в полза на банката - до размера на оставащата главница по кредита. Настъпило е застрахователно събитие/смърт/. Има отказ от страна на застрахователя да изплати обезщетение. Как трябва да се заведе дело? Кой следва да отправи иск към застрахователя и той да бъде допустим, ако банката бездейства?

    Отговор:
    Здравейте, Преди да ви отговорим по конкретно е необходимо да се установи на какво основание застрахователят е отказал заплащане на застрахователно обезщетение. Ако приемем, че застрахователят неправомерно е отказал заплащане на застрахователно обезщетение имате възможност да поканите банката да заведе иск срещу застрахователя или наследниците на починалото лице имат възможност да искат по съдебен път застрахователят да заплати обезщетението предвидено в застрахователния договор директно на ипотечния кредитор. За повече информация може да се свържете с наш консултант на тел. 0700 13 616.