• 2011-10-11 01:53:16

    Определяне на размера на обезщетение по ГО за нанесени материални щети по лек автомобил при ПТП.

    Здравейте, пострадах при ПТП на 11.10.2011г., като при произшествието има нанесени само материални щети върху лекият ми автомобил. Спазихме процедурата за ГО, написахме двустранен протокол за ПТП-то, заведохме произшествието в МВР, отидохме с виновното лице при неговият застраховател по ГО, там заведохме щетите върху автомобила ми, направен беше и оглед от вещо лице на застрахователя на щетите, съставихме и протокол (опис-заключение) за щетите с който щетите бяха правилно описани и дотук всичко е наред. Според застрахователя (ЗК "Лев Инс" АД), и по-точно според неговият агент в града ни, те следва да изпратят описа на щетите до централата си за оценка и обезщетението реално следвало да бъде определено от централата им, т.е. те не са длъжни да покрият ремонта на автомобила ми. Това било според наредба 24 или нещо подобно, с която обаче все още не съм се запознал. Аз от своя страна настоявам за възстановяване на щетите нанесени върху автомобила ми, т.е. за ремонт на автомобила в сервиз и съответно покриване на сумата на ремонта по фактура от застрахователя, което според мен е нормалния начин при следване на принципа на съпоставимост на щетата и обезщетението. Въпросите ми са два: 1. Имам ли право да настоявам за обезщетение което да покрива ремонта на автомобила ми (ремонтирам в сервиз, вземам фактура и застрахователят я покрива), или застрахователят е прав като казва че те сами ще определят обезщетението без значение на моите разходи за възстановяване на нанесените щети? 2. Застрахователят разреши да ремонтирам автомобила след като направи оглед, разумно ли е да го правя или следва да чакам решението на застрахователя преди да ремонтирам? Имам и още въроси, но те зависят от отговорите на тези 2 въпроса. Моля за отговор и подкрепа.

    Отговор:
    Здравейте, Съгласно Кодекса за застраховане и Наредба № 24 и приложената към нея методика за уреждане на претенции застрахователят по застраховка Гражданска отговорност е задължен да обезщети пострадалото лице за възстановяване на всички имуществени вреди по тяхната пазарна стойност към момента на ПТП. Това означава, че застрахователят трябва да заплати всички разходи, които сте направили за ремонтиране на автомобила и за които сте представили разходни документи – фактура и работна карта. Ако не представите документи, които да удостоверяват стойността на ремонта застрахователят определя обезщетението по експертна оценка съгласно методиката по Наредба № 24. Според нас по-добре е да отремонтирате първо автомобила си и чак в последствие да представите всички разходни документи на застрахователя, за да сте сигурни, че платеното застрахователно обезщетение ще покрие платения от вас ремонт. За повече информация може да се свържете с наш консултант на тел. 0700 13 616.