• 2012-01-22 08:05:53

    Обещетение от гражданска отговорност при ПТП

    Здравейте! Ако потърпевшият при ПТП откаже да заведе иск за обещетение към застрахователната компания, на лицето причинило произшествието, а претенциите му са към самото лице, има ли възможност застрахования т.е. причинителя, да изисква обещетение (покриване на иска) от застрахователната компания?

    Отговор:
    Здравейте, Ако застрахованият притежава валидна застраховка Гражданска отговорност към момента на ПТП, то застрахованият има право да претендира от застрахователят платеното обезщетение на пострадалото лице. Допълнително причинителят може да претендира пред застрахователя платените съдебни разноски във връзка с водените срещу него дела, както и платеното от застрахования на пострадалия обезщетение за забава. Застрахованият има право да претендира от застрахователят заплащане на съдебни разноски и обезщетение за забава само ако е уведомил застрахователят за настъпилото ПТП и ако е привлякъл застрахователят в процеса, в който се претендира заплащане на обезщетението. За повече информация може да се свържете с наш консултант на тел. 0700 13 616.