• 2012-02-03 08:03:11

    Възстановяване на разходи

    Здравейте, казуса ми е следния: След настъпване на злополука и причиняване на средна телесна повреда на пешеходка имам решение от Русенски Окръжен съд да заплатя обезщетение на пострадалата. В делото беше привлечена ЗК "ЛевИнс" като трето лице помагач след издаване на изпълнителния лист компанията заплаща присъдената от съда сума като не посочва какво плаща и така остават лихвите за просрочие както и разходите по делото (държавна такса и хонорар за експертиза). Получих писмо от НАП за издължаване на сумата в седем дневен срок след което я заплатих, само да отбележа че сумата не е малка от порядъка на около 1000лв е. Пострадалата започна да си търси лихвите за просрочие от мен, съответно съм ги заплатил.За абсолютно всички плащания имам документи въз основа на които написах покана за плащането им в седем дневен срок от получаването й.Срока от поканата изтече и незнам какво да правя.Трябва ли да завеждам ново дело и да се проточва във времето. Става дума за около 4500лв. за които ми се наложи да тегля кредит.Искам по възможност да ми кажете варианта в който в най кратък срок мога да си взема парите.Нямам телефони на юрист от Лев Инс за да попитам какво става че се бавят. Благодаря предварително за оказаното съдействие и отделеното време.

    Отговор:
    Здравейте, От вашето писмо разбирам, че сте причинили виновно ПТП с нанесена средна телесна повреда на пешеходка, като пострадалата е предявила иска си за обезщетение към вас и вие сте привлекли застрахователят като трето лице помагач. Ако това са обстоятелствата вие имате пълното право да искате платеното от вас обезщетение за забава считано от момента, в който се уведомил застрахователят; да искате направените от вас разноски по водените от вас дела. Ако застрахователят не желае доброволно да заплати претендираната от вас сума единствения вариант е да търсите правата си по съдебен ред, като всички направени разноски ще ви бъдат заплатени от застрахователя. За повече информация може да се свържете с наш консултант на тел. 0700 13 616.