Категория: Пострадали от Пътно транспортни произшествия (ПТП)

 • 2016-06-17 06:11:48

  При сключено споразумение със застрахователя на виновното лице по застраховка "Гражданска отговорност" може ли да се претендира застрахователно обезщетение и от виновното лице?

  Въпрос:При споразумение със застрахователите има ли възможност да предява иск срещу виновния водач? И за какво? Благодаря предварително.

  Отговор:
  Здравейте! В качеството си на увредено лице, получило застрахователно обезщетение във връзка с упражнени права срещу застрахователя, имате право да търсите обезщетение от застрахования водач по деликтното правоотношение само доколкото не сте удовлетворен за претендираните вреди от застрахователя. Такъв би бил случаят, когато споразумението е сключено като частично или когато се претендират нови вреди, извън тези по предметния обхват на споразумението. Това е така, тъй като увреденото лице има право на едно обезщетение за претърпените вреди, което може да упражни алтернативно - или срещу застрахователя или срещу деликвента/виновното лице/. При положение, че споразумението със застрахователя е валидно и покрива изцяло всички вреди или някои от тях, увреденото лице няма основание да търси репарация за същите от деликвента. Налице е неудовлетворена вреда, само при търсене на обезщетение за вреди, които не са били предмет на споразумението - други по вид или новонастъпили (напр. при ексцес, последващи разходи за лекарство и лечение и пр.); поради нищожност на споразумението или унищожаването му, както и когато споразумението е било ограничено в лимита на сключената застраховка, която обаче не покрива вредите - тогава отговорността на деликвента може да се ангажира за разликата. За повече информация може да се свържете с наш консултант на тел. 0 700 13 616

 • 2015-03-19 07:42:50

  Предявяване на претенция за изплащане на застрахователно обезщетение за претърпени имуществени и неимуществени вреди

  Въпрос:Здравейте! Вече 22 дена сам на легло след катастрофа имам счупване на 4 – ти ломбален прешлен. Аз и съпруга ми сме потърпевши, блъсна ни 18 годишно момче, което няма шофьорска книжка и двамата със съпруга ми сме доста пострадали. Лежах в болница и така въпроса ми е до колко време ще приключи всичко със документите от МВР и до колко време можем да получим обезщетение и колко горе долу.

  Отговор:
  Здравейте! В обхвата на застраховка „Гражданска отговорност” попадат всички имуществени и неимуществени вреди, които сте претърпели в това число всички разноски за лечение, пряко свързани с причинените в следствие на катастрофата увреждания. В тази връзка може да предявите претенцията си спрямо застрахователя по застраховка „Гражданска отговорност” на виновното лице като представите копие от всички документи, с които разполагате ( протокол за ПТП с пострадали лица, амболаторни листи, рецепти и др.). Размерът на обезщетението за неимуществени вреди е строго индивидуален и зависи до каква степен сте пострадали, какъв е възстановителният период, ще се възстановите ли напълно от травмата и др., поради което няма как да конкретизираме размера на застрахователното обезщетение. Също така следва да знаете, че при определяне на обезщетението се взема предвид и стреса, който сте преживяли в следствие на пътно – транспортното произшествие. Срокът, в който застрахователят следва да ви заплати обезщетение е 3 месеца от подаване на заявлението, като имайте предвид, че във ваш интерес е да се посъветвате със специалист, който да установи дали предлаганото обезщетение е справедливо. При отказ или размер, който не ви удовлетворява – може да предявите претенцията си срещу застрахователя по съдебен ред. За повече информация може да се свържете с наш консултант на тел. 0 700 13 616

 • 2014-10-26 03:32:58

  Претенция за обезщетение към застрахователя на виновното лице по застраховка "Гражданска отговорност"

  Въпрос:Здравейте, месец януари 2013 година мой близък бе блъснат от автомобил, по време на пресичане на кръстовище на бул. Европа. Вследствие на ПТП има изваден далак, черепно мозъчна травма и ред други контузии, беше в болница три месеца и претърпя няколко операции. В следствие на ПТП има една тежка и няколко средни телесни увреждания, също така е освидетелстван от ТЕЛК с 68 процента инвалидност. Има ли право на претенция към застрахователя на МПС което го е бласнало, при условие, че се води съдебно дело за установяване вината на водача на МПС ,което не е приключило. Искам да доуточня, че пешеходеца е пресичал косо на пешеходната пътека, а не на самата пътека. Ако съгласно протокола от ПТП пешеходеца има вина за настъпилото ПТП , има ли право на претенция към застахователното дружество на водача на МПС.

  Отговор:
  Здравейте! В обхвата на застраховка „Гражданска отговорност” попадат всички имуществени и неимуществени вреди, които вашият роднина е претърпял, в това число всички разноски за лечението, пряко свързани с причинените вследствие на катастрофата увреждания. Застраховка „Гражданска отговорност” покрива вредите, които са виновно причинени от застрахованото лице на трети лица. В тази връзка пострадалото лице има право да предяви претенция спрямо застрахователя на виновното лице като приложи всички разходни документи, епикризи, медицински документи за определяне на обезщетение за имуществени и неимуществени вреди. Имайте предвид, че застрахователят няма да му изплати застрахователно обезщетение, докато не приключи съдебното дело, в което следва да се установи вината на водача и евентуално какъв е размера на съпричиняване от страна на вашия роднина. Размерът на обезщетението за имуществени вреди зависи от разходите, които са направени във връзка с лечението: за лекарства, прегледи, операции и т.н. Размерът на обезщетението за неимуществени вреди е строго индивидуален и зависи до каква степен е пострадало лицето, какъв е възстановителният период, ще се възстановите ли същото напълно от травмата и др. Също така следва да знаете, че при определяне на обезщетението се взема предвид и стреса, който е преживян от пострадалото лице вследствие на пътно – транспортното произшествие. Имайте предвид, че във ваш интерес е да се посъветвате със специалист, който да установи дали предлаганото обезщетение от страна на застрахователя, в случай, че такова бъде определено, след като бъде постановено решението на наказателния съд, е справедливо. Ако застрахователят откаже да изплати на вашия роднина застрахователно обезщетение за претърпени от него имуществени и неимуществени вреди или същото е твърде занижено, предвид множеството телесни повреди, които е получил вашият роднина, ви съветваме, вашият роднина да предяви претенцията си към застрахователя по съдебен ред по своето местожителство. За повече информация може да се свържете с наш консултант на тел. 0 700 13 616

 • 2014-10-06 02:50:24

  Обезщетение на пътник по застраховка "Гражданска отговорност"

  Въпрос:Пострадала съм при ПТП-средна телесна повреда като пътник. Мога ли да търся обезщетение от застрахователя на моя водач, който в случая е виновен и застрахователя ще си иска ли след това парите от него?

  Отговор:
  Здравейте, Благодаря ви, че се обърнахте към нашата асоциация за съвет и се надяваме, че с нашия отговор ще можем да сме ви полезни. Във вашия случай в качеството си на пострадало лице имате право да получите застрахователно обезщетение по застраховка „Гражданска отговорност” на виновното лице за претърпените имуществени и неимуществени вреди вследствие на пътно – транспортното произшествие. Размерът на обезщетението за имуществени вреди зависи от разходите, които сте направили във връзка с лечението: за лекарства, прегледи и т.н. Размерът на обезщетението за неимуществени вреди е строго индивидуален и зависи до каква степен сте пострадали, какъв е възстановителният период, ще се възстановите ли напълно от травмата и др. Също така следва да знаете, че при определяне на обезщетението се взема предвид и стреса, който сте преживяли в следствие на пътно – транспортното произшествие. Редът, по който следва да получите обезщетение е като съберете всички медицински документи и документи за направени от вас разходи и отправите писмена претенция до застрахователя на виновното лице. Срокът, в който застрахователят следва да ви заплати обезщетение е 3 месеца от подаване на заявлението, като имайте предвид, че във ваш интерес е да се посъветвате със специалист, който да установи дали предлаганото обезщетение е справедливо. След като ви бъде изплатено застрахователното обезщетение, застрахователят няма основание да иска платеното от виновния водач освен ако не са налице хипотезите на чл. 274 от Кодекса за застраховане, а именно: застрахованият при настъпването на пътнотранспортното произшествие: е управлявал моторното превозно средство след употреба на алкохол с концентрация на алкохола в кръвта над допустимата по закон норма или под въздействието на наркотично вещество или негов аналог, или е отказал да се подложи, или виновно се е отклонил от проверка за алкохол, наркотично вещество или негов аналог; не е спрял и не е взел мерки за отстраняване на възникнала по време на движение повреда или неизправност в моторното превозно средство, която застрашава безопасността на движението, и пътнотранспортното произшествие е възникнало в резултат на това. За повече информация може да се свържете с наш консултант на тел. 0700 13 616

 • 2014-08-25 11:10:25

  Обезщетение за пострадал при ПТП по застраховка "Гражданска отгорност"

  Въпрос:Здравейте, бих искала да Ви задам следния въпрос? Преди два дни баба ми беше бутната до пешеходна пътека от водач, който потеглял с автомобила си на заден ход. При удара пада удря си главата,чупи си ръката при китката, при рамото както и бедрото. Настанена е в болница и и предстои операция :( Въпросът ми е следният как се изплаща обезщетение и съответно към кого трябва да се обърнем?

  Отговор:
  Здравейте! Благодаря ви, че се обърнахте към нашата асоциация за съвет и се надяваме, че с нашия отговор ще можем да сме ви полезни. Баба ви, в качеството си на пострадало лице, има възможност да претендира от застрахователя на виновното лице по застраховка „Гражданска отговорност” обезщетение за претърпените от нея имуществени и неимуществени вреди. В случай, че не разполагате с информация дали автомобилът, който е блъснал баба ви има такава застраховка, следва да проверите наличността й в интернет страницата на Гаранционния фонд по регистрационен номер на автомобила. След като установите кой е застрахователят на виновното лице следва да изпратите претенцията си до него, заедно с всички разходни документи за определяне на застрахователното ви обезщетение за неимуществени и имуществени вреди. След предявяване на претенцията на баба ви застрахователят трябва да определи застрахователно обезщетение в рамките на 3 месечен срок. При отказ или размер, който не ви удовлетворява – може да предявите претенцията си срещу застрахователя по съдебен ред. За повече информация може да се свържете с наш консултант на тел. 0 700 13 616

 • 2014-08-12 04:44:09

  Обхват на застраховка "Гражданска отговорност"

  Въпрос:Здравейте претърпях ПТП аз бях единия от водачите,виновен е другия водач. В следствие на птп-то имам контузия на кръста изкарал съм си медицинско удостоверение от полицията имам констативен протокол за птп с пострадали лица имам и болничен. При завеждането на щетите в застрахователя на другия участник ги попитах за обезщетение за физически травми и те започнаха да овъртат на база на какво, имаш ли фактури и така нататък. Искам да получа парично обезщетение за нанесените ми телесни щети какво ще ме посъветвате да направя. Благодаря предварително.

  Отговор:
  Здравейте! В обхвата на застраховка „Гражданска отговорност” попадат всички имуществени и неимуществени вреди, които сте претърпели в това число всички разноски за лечение, пряко свързани с причинените вследствие на катастрофата увреждания. В тази връзка нашият съвет е да предявите претенцията си за заплащане на неимуществени вреди, които сте понесли вследствие на претърпяното пътно – транспортно произшествие спрямо застрахователя по застраховка „Гражданска отговорност” на виновното лице като представите копие от всички документи, с които разполагате (констативен протокол за ПТП с пострадали лица, амбулаторни листи, рецепти и др.). Застрахователят в три месечен срок следва да ви заплати застрахователно обезщетение или да откаже такова. При отказ или размер, който не ви удовлетворява – може да предявите претенцията си срещу застрахователя по съдебен ред. За повече информация може да се свържете с наш консултант на тел. 0 700 13 616.

 • 2014-06-25 04:57:52

  Протокол за ПТП с пострадали лица

  Въпрос:Здравейте, интересува ме следния случай: Когато човек е пострадал в резултат на ПТП и е бил пътник в МПС-то, но полицая е съставил обикновен Протокол / не констативен/ как се доказва, че човекът е претърпял щетата точно тогава и може ли с този Протокол и медицински документи да се заведе щета в застрахователната компания на виновния водач?

  Отговор:
  Здравейте! Във вашия случай не става ясно дали в обикновения протокол за ПТП е описано, че има пострадало лице, което е било пътник в катастрофиралия автомобил. Ако е описано няма никакъв проблем, че не е съставен констативен протокол с пострадали лица, тъй като честа практика е да не се издава констативен протокол с пострадали лица, а в самия обикновен протокол за ПТП да се посочат пострадалите лица. В случай, че в обикновения протокол за ПТП е описано, че има пострадало лице, последното може да подаде заявление за изплащане на застрахователно обезщетение пред застрахователя на виновното лице по застраховка „Гражданска отговорност”, ведно с медицинската документация(епикризи, болнични листове, рецепти), от която да е видно, че лицето е пострадало в ПТП и да поиска да му бъде заплатено застрахователно обезщетение. В случай, че в съставения протокол за ПТП не е описано, че има пострадало лице от пътно – транспортното произшествие единственият вариант, който може да предприеме пострадалото лице е да се обърне към съда по своето местоживеене с претенция към застрахователя за заплащане на застрахователно обезщетение за претърпени имуществени и неимуществени вреди, като в съдебното производство може чрез свидетелски показания да докаже, че е пострадал в конкретното пътно – транспортно произшествие, като за целта ще е необходимо да подкрепи своите твърдения за това с медицинска документация, от която да е видно, че е претърпял телесна повреда в резултат на ПТП. Може да опитате да поискате от Пътна полиция, допълване на протокола за ПТП, като представите необходимите доказателства за това: удостоверение от Съдебна медицина, преглед от лекар и други доказателства, които показват, че сте пострадали от това ПТП, както и че е налице причинно-следствена връзка между ПТП и вашите увреждания. Не знам дали от Пътна полиция ще уважат искането Ви, но във всеки случай трябва да разгледат случая и да Ви отговорят. За повече информация може да се свържете с наш консултант на тел. 0 700 13 616

 • 2014-05-20 11:00:38

  Процедура за изплащане на застрахователно обезщетение при ПТП в Румъния

  Въпрос:Здравейте, обръщам се към Вас за съвет, или съдействие. претърпях ПТП в Румъния имам протокол от техната полиция , че нямам вина и след като ми обясниха че трябва в България да заведа щета се учудих, но нямаше какво да правя!?!? по късно разбрах , че Корис България представя АСТРА Румъния в България. те казаха , че няма проблеми и всичко е така и заведох щета по гражданска одговорност и т.н. вече три месеца ми казват , че в Румъния са потвърдили събитието , но още няма одговор как и колко ще ме обезщетат. как се процедира и мога ли в България да предява иск към румънска компания?....или как се процедира?

  Отговор:
  Здравейте! В действителност всеки застраховател, предлагащ застраховка „Гражданска отговорност” в Европа има свой представител в България и в тази връзка румънската застрахователна компания също има свой представител. Основната функция на представителя е да обработи и уреди щетата в рамките на три месеца. Ако в този период пострадалият не получи разумен отговор на претенцията си той може да я предяви пред Компенсационния орган. Четвърта моторна директива определя дейността на Компенсационния орган, който съгласно Кодекса за застраховането за територията на Република България се изпълнява от Национално бюро на българските автомобилни застрахователи. Бюрото в качеството си на Компенсационен орган заплаща обезщетение на увредено лице, пребиваващо в Р. България, когато застрахователят на виновния водач или неговият представител за уреждане на претенции в Р. България не е изпълнил задълженията си в срок от три месеца. В тази връзка нашият съвет е да предявите претенцията си пред Национално бюро на българските автомобилни застрахователи като обясните случая си( дата на настъпване на застрахователното събитие, дата на завеждане на щетата, номер на щетата, датата на която сте представили всички изискуеми документи от застрахователя) и да поискате произнасяне. За повече информация може да се свържете с наш консултант на тел. 0 700 13 616

 • 2014-04-28 02:02:44

  Обезщетение при ПТП от застрахователя на виновното лице по застраховка "Гражданска отговорност"

  Въпрос:Добър ден! Претърпяхме ПТП, в което пътници сме аз и сина ни, а мъжа ми – шофьор. Излизайки от второстепенен път, бяхме ударени от кола движеща се със 99км в населено място (има и други парадокси, но няма да влизам в подробности). В постановлението вписват мъжа ми като виновен – отнел предимство (обжалваме в момента). Гражданската ни застраховка е без упоменати застраховки за местата. Виновникът на този етап е мъжа ми, който има книжка , не е употребил алкохол и гражданската ни отговорност е валидна към датата на ПТП. Пострадали по сериозно сме АЗ и мъжа ми. Въпроса ми е такъв: Аз като трето - пострадало лице имам ли право на материално и морално обезщетение ? И ако имам, от кой застраховател? Ако е нашият, може ли той да изиска нещо от мъжа ми? Много благодаря за отделеното време и предварително благодаря за отговора! Лек и успешен ден желая! .

  Отговор:
  Здравейте, Благодаря ви, че се обърнахте към нашата асоциация за съвет и се надяваме, че с нашия отговор ще можем да сме ви полезни. Във вашия случай в качеството си на пострадало лице имате право да получите застрахователно обезщетение по застраховка „Гражданска отговорност” на виновното лице за претърпените имуществени и неимуществени вреди вследствие на пътно – транспортното произшествие, в случая от застрахователя на Вашия автомобил. Размерът на обезщетението за имуществени вреди зависи от разходите, които сте направили във връзка с лечението: за лекарства, прегледи и т.н. Размерът на обезщетението за неимуществени вреди е строго индивидуален и зависи до каква степен сте пострадали, какъв е възстановителният период, ще се възстановите ли напълно от травмата и др. Също така следва да знаете, че при определяне на обезщетението се взема предвид и стреса, който сте преживяли в следствие на пътно – транспортното произшествие. Редът, по който следва да получите обезщетение е като съберете всички медицински документи и документи за направени от вас разходи и отправите писмена претенция до застрахователя на виновното лице, в конкретния случай до застрахователя на съпруга ви. Срокът, в който застрахователят следва да ви заплати обезщетение е 3 месеца от подаване на заявлението, като имайте предвид, че във ваш интерес е да се посъветвате със специалист, който да установи дали предлаганото обезщетение е справедливо. След като ви бъде изплатено застрахователното обезщетение, застрахователят няма основание да иска платеното от съпруга ви след като не са налице хипотезите на чл. 274 от Кодекса за застраховане, а именно: застрахованият при настъпването на пътнотранспортното произшествие: е управлявал моторното превозно средство след употреба на алкохол с концентрация на алкохола в кръвта над допустимата по закон норма или под въздействието на наркотично вещество или негов аналог, или е отказал да се подложи, или виновно се е отклонил от проверка за алкохол, наркотично вещество или негов аналог; не е спрял и не е взел мерки за отстраняване на възникнала по време на движение повреда или неизправност в моторното превозно средство, която застрашава безопасността на движението, и пътнотранспортното произшествие е възникнало в резултат на това. Имайте предвид, че застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите покрива само виновно поведение на застрахованото лице. Следователно ако съдът отмени наказателното постановление на съпруга Ви, няма да можете да предявите претенция към застрахователя на Вашия автомобил. За повече информация може да се свържете с наш консултант на тел. 0700 13 616

 • 2014-03-20 08:38:19

  Обещетение при ПТП от застрахователя на виновното лице по застраховка "Гражданска отговорност"

  Въпрос:Здравейте, Пострадах при ПТП преди една година.Блъсна ме водач, който не спря на знак "стоп".Едното ми ухо беше нарязано от счупеното стъкло,лявятя ми гърда беше мораво синя по-вече от месец и имах затруднение при дишане.Нямам счупени ребра,залепиха ми ухото и ме пуснаха от спешното.Имам ли право на обезщитиние от застрахователя на виновното лице/имам констативен протокол за ПТП,медицинско от "съдебна медицина",и от спешено отделение/,след като е изминала една година, кои може да ми помогне за подготвянето на молбата и за каква сума мога евентуално да претендирам. Благодаря предварително!

  Отговор:
  Здравейте! Имате право на обезщетение от застрахователя на виновния водач. Давностният срок е 5 години от датата на събитието. Най-добре е да се обърнете към адвокат за предявяване на претенцията, тъй като той ще аргументира правно искането си. За повече информация може да се свържете с наш консултант на тел. 0 700 13 616.

 • 2014-02-27 05:14:08

  Обезщетение от Гаранционен фонд при смъртен случай

  Въпрос:Здравейте! Интересувам се във връзка с една катастрофа, при която баща ми загина в Гърция. Виновен има. Проблемът е, че колата, която удари баща ми няма застраховка. Ние предявихме иск срещу гаранционния фонд за обезщетение, но ни казаха, че заради кризата гаранционният фонд изплащал само по 6 000 евро на наследник. може ли да ми помогнете с нещо, за да разбера дали ни лъжат или мамят... Благодаря Ви предварително!

  Отговор:
  Здравейте! Нашият съвет е да търсите правата си по съдебен ред. След като сте предявили претенция по административен ред към Гаранционния фонд и определената сума не Ви устройва, можете да заведете иск, при който съдът ще определи обезщетението по справедливост на наследниците. Във всеки случай един човешки живот не струва 6 хиляди лева! При повече информация можем да Ви дадем и по-подробен отговор.За повече информация може да се свържете с наш консултант на тел. 0 700 13 616.

 • 2014-01-15 11:23:25

  Обезщетение за пострадал при ПТП в Сърбия по застраховка "Гражданска отгорност"

  Въпрос:Здравейте! Пострадах при ПТП в Република Сърбия. Имам множество счупвания на ребра и ключица.Шофьорът на буса, с който пътувахме почина на място, В последствие разбрах, че не са били застраховани местата на буса. Нямам протокол за ПТП. Нямам и средства да си наема адвокат. В моя случай имам ли някакви шансове да получа обезщетение по застраховка „Гражданска отговорност”. Благодаря предварително и Ви желая хубав ден!

  Отговор:
  Здравейте! Застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите покрива отговорността на застрахованите лица за причинените от тях на трети лица имуществени и неимуществени вреди, свързани с притежаването и и/или използването на моторното превозно средство. В случая е важно да се знае кой е виновен за настъпилото ПТП. Ако е виновен водача на буса можете да предявите претенцията си към застрахователя по застраховка „Гражданска отговорност” на буса. Ако е виновно друго лице, то също следва да има застраховка „Гражданска отговорност“, по която можете да предявите претенция. Ако обаче вашият бус е самокатострофирал и няма виновно лице за произшествието, няма от къде да получите обезщетение. В този случай ако буса имаше застраховка „Злополука“ можеше към застрахователя по тази застраховка да се предяви претенция. Не давате информация дали бусът е с българска регистрация, дали става дума за съвместно пътуване или за превоз на пътници. Във всеки случай трябва да можете да докажете настъпването на застрахователно събитие. Най-вероятно ще трябва да се изискат документи от сръбската прокуратура по мястото на събитието за настъпилото ПТП. При завеждане на претенцията трябва да представите всички медицински документи и всички документи за направени от вас разходи, с които разполагате. В срок от 3 месеца застрахователят е длъжен да ви заплати застрахователно обезщетение или да откаже плащане на същото. За повече информация може да се свържете с наш консултант на те. 0 700 13 616.

 • 2013-10-30 07:53:26

  ПТП в Испания

  Въпрос:Обръщам се към вас с молба за вашия компетентен съвет, поради неприятното положение в което се намирам. Случаят е следния: Обръщам се към вас с молба за вашия компетентен съвет, поради неприятното положение в което се намирам. Случаят е следния: Казвам се Илияна Георгиева и съм студентка в България. В края на април месец тази година, започнах стажантска програма със моя колежка - Десислава Петкова - в Каталуния, Lloret de mar. На 29ти юли претърпяхме ПТП със Деси, като вината за случая беше на шофьора, до който аз седях. Ще уточня че шофьорът е българин, но бегло го познавам. В следствие на катастрофата, Деси получава черепни фрактури, пукната кост под окото и счупен нос. Моите травми ги открих след като се завърнах в България преди 2 месеца, поради адекватното отношение на тамошните лекари - травма на дисковете на 4 шийни прешлена и междуребрена контрактура. Прогнозите за възстановяването на Деси са в период от 8 месеца, след който ще трябва да и бъде направена операция на носа, а аз трябваше да започна рехабилитация за минимум 2 месеца. След като се опитахме сами да си потърсим правата и да пледираме за обезщетение, се обърнахме към застрахователната компания на шофьора - RACC. Те буквално ни разиграваха 3 седмици, имайки предвид състоянието ни и некомпетентността към испанското законодателство, усяхме да си намерим англоговорящ адвокат седмица преди полета ни. Нямахме възможност да стоим повече време в Испания. Предадохме копия от всички документи на адвоката - медицниските и полицейските репорти, и подписахме пълномощно при нотариус, с което той да ни представлява в Испания. Неговата насока бе след като приключи моето лечение, понеже се очакваше да е по - скоро от това на Деси, да му бъдат изпратени медицинските документи, и да ни бъде насрочена дата, за преглед при съдебен лекар в Испания. Миналата седмица се натъкнах случайно на информация, в която се казва че от датата на произшествието, имаме 3 месечен срок в който да подадем писмен иск, за обезщетение от застрахователната компания. След като писахме с Деси на адвоката със същия въпрос, той не ни е отговорил вече от една седмица. Бихте ли ми дали повече информация, относно процедурите, които трябва да изпълним с Деси, за да можем да получим обезщетение от инцидента. Благодаря ви за отделеното време, надявам се да можете да ни помогнете. Илияна Георгиева.Бихте ли ми дали повече информация, относно процедурите, които трябва да изпълним с Деси, за да можем да получим обезщетение от инцидента. Благодаря ви за отделеното време, надявам се да можете да ни помогнете. Илияна Георгиева.

  Отговор:
  Всеки застраховател, предлагащ застраховка „Гражданска отговорност” в Европа има свой представител в България и в тази връзка испанската застрахователна компания RACC също има свой представител, който може да намерите в http.//www.nbbaz.bg/. След като установите, коя компания е представител следва да отправите писмена претенция към него, към която да приложите препис от всички документи, които са в пряка връзка с настъпилото пътно-транспортно произшествие. В три месечен срок представителя на застрахователя следва да определи застрахователно обезщетение и то да ви бъде платено. Давностният срок за предявяване на иска срещу застрахователя на виновното лице по застраховка „Гражданска отговорност” е 5 годишен. Ако не можете да идентифицирате застрахователя на виновния водач – обърнете се към НББАЗ(Национално бюро на българските автомобилни застрахователи) в качеството му на Компенсационен орган за допълнително разследване. Надяваме се, че не сте дали оригинални документи на испанския адвокат, но ако е това трябва да си ги изискате. Ако той твърди, че вече е образувана щета при испанския застраховател изискайте съответните документи за това с подпис и печат на застрахователното дружество. За повече информация може да се свържете с наш консултант на тел. 0 700 13 616

 • 2013-08-26 06:20:35

  Катастрофа в Испания и обезщетение

  Въпрос:На 22 години съм и съм в Коста Брава, Испания, тук бях на Еразъм практика в хотел, но загубих договора си, настаняването и храната, която хотела ми осигуряваше.. Претърпях катастрофа тук в Испания и прекарах най-ужастните и дълги нощи по болници и клиники.. Имам фрактури по черепа и мозъчно сътресение.. Носът ми е счупен, но е засегнат с фрактура на долната стена на орбитата и на максиларния синус.. последните изследвания показват, че имам нужда от 1 година възтановяване и след това могат да ми оперират носа, понеже имам счупена кост на окото и нямат основа за да направят фиксацията. Вината беше в шофьора, който погледна към телефона си и се блъснахме в светофар, който съборихме и после в бетонена мантинела.. Имам полицейския доклад, който казва че съм жертва и че шофьора е виновен. ИМам всички медицински епикризи и резилтати от рентгени. Колата има застраховка към RACC(голяма застрахователна компания в Испания), това което ме интересува е дали мога да продължа лечението си в България, понеже се прибирам след 8 дена и още нищо не съм подписвала с тях, просто ходя и нося документи постоянно и ми казват да чакам за това и онова. Както и в какъв срок трябва да ми се изплати обещетението? Консултирах се с адвокат от тук и тя ми каза, че в Испания има утвърдена таблица определяща размера на обещетението. Смятат се дните възтановяване. Това означава ли, че ще получа обещетение след година или мога да претендирам за получаване в по-ранен срок, понеже няма да мога да работя в това състояние в Б-я. И мога ли да действам всичко от България? какво бихте ме посъветвали?

  Отговор:
  Здравейте, Във вашия случай, можете да продължите лечението си в България, като претендирате заплащане на обезщетение и към настоящия момент въз основа на документите които имате за ПТП и за вашето здравословно състояние. Всеки застраховател, предлагащ застраховка Гражданска отговорност в Европа има свой представител в България, в този смисъл и испанската застрахователна компания RACC има свой представител, който можете да намерите в http://www.nbbaz.bg/. След като установите коя компания е представител на следва да отправите писмена претенция, към която да приложите препис от всички документи. В рамките на три месеца представителя на застрахователя следва да определи застрахователно обезщетение и то да ви бъде платено. За повече информация може да се свържете с наш консултант на тел. 0700 13 616.

 • 2012-04-20 05:30:33

  Обезщетение за пострадал при ПТП в Румъния

  Въпрос: На 20.11.2010г.прибирайки се от командировка в чужбина, претърпях ПТП в Румъния.Шофьора на нашият автомобил и един от колегите ми с които бяхме в автомобила загиват на място,а аз съм с множество травми,две тежки операции (първата живото спасяваща),отстранен орган,операция на бъбрек,множество счупвания на ребра и ключица,разкъсани мускули,ахелес и 3 дискови хернии в шийната област - тежка телестна повреда.Катастрофата става между нашият служебен автомобил и румънски камион.Преди 2 месеца заявих щетата пред застрахователя на нашият автомобил,но ми отговориха,че не могат да ми изплатят никакво обезщитение,ако не им предоставя документ от компетентен съд относно вината за настъпилото ПТП,както и всички документи и експертизи,изготвени при разследването.Аз не притежавам подобни документи и нямам вече средства за да плащам на адвокат,който да ходи в Румъния и да издирва подобни. В България инцедента беше приет от РУСО за трудова злополука. Какво мога да направя аз в тази ситуация и имам ли право да получа някакво обезщитение от застрахователя на автомобила в който пострадах? Благодаря Ви предварително.

  Отговор:
  Здравейте! От въпроса Ви не става ясно кой е виновен за настъпилото ПТП, предполагам, че водача на румънския камион, както и с какъв документ разполагате от ПТП, предполагам че протокол за ПТП или някакъв констативен протокол за ПТП. Не става ясно дали имате някаква информация за застрахователя на този камион, в протокола за ПТП се вписват данните за автомобила, както и № на полицата му и застрахователя. Действително никой застрахователя няма да плати обезщетение, ако липсва документ доказващ вината на застрахованото лице. Това е така, тъй като застраховка „Гражданска отговорност” покрива отговорността на водача само за причинени виновно щети, тоест ако няма вина, застрахователят му не носи отговорност и не плаща обезщетение. Би трябвало в Румъния да има образувано съдебно производство, тъй като има загинали хора и тежко пострадали. Трябва да се напише писмо до компетентните румънски власти , с което да поискате информация за делото. Можете да се обърнете за съдействие към НАЗЗ да ви се съдейства за получаване на необходимите документи. Ако виновното лице за ПТП е водачът на Вашия автомобил, имате право на обезщетение от застрахователя на автомобила по застраховка „Гражданска отговорност“. Ако виновен за ПТП е водача на камиона имате право на обезщетение от застрахователя на виновния автомобил по застраховка „Гражданска отговорност” За повече информация може да се свържете с наш консултант на тел. 0700 13 616.

 • 2012-03-31 08:09:21

  Процедура за изплащане на обещетение при ПТП

  Въпрос:Здравейте,на 29.01.2012г..при пресичане на пешеходна пътека на зелен светофар,бях блъсната от лек автомобил,вследствие на което съм със счупен глезен,счупена китка и имах множество синини.Имам протокол от КАТ,в които е описана вината на водача.Доколкото съм запозната,досъдебното производство е два месеца,а още няма никакви новини.Как и кога мога за претендирам за обещетение към неговата гражданска отговорност?

  Отговор:
  Здравейте! Застраховка «Гражданска отговорност» покрива отговорността на водача за причинените от него имуществени и неимущствени вреди, във връзка със застрахованото МПС. Нашият съвет е да предявите претенция към застрахователя на виновния водач след като приключи предварителното производство и съответно съдебното дирене, ако има такова. Можете и сега да се обърнете към застрахователя на виновния водач, но той ще Ви отговори, че ще се произнесе след като съдебните органи се произнесат относно вината на застрахованото лице, затова няма смисъл това да правите предварително. Можете да си наемете адвокат, който да Ви представлява по досъдебното производство, по този начин ще сте в течение на това което се случва по това производство. В противен случай трябва да търсите разследващия полицай за информация. За повече информация може да се свържете с наш консултант на тел. 0700 13 616.

 • 2012-02-29 12:29:45

  процедура за получаване на обезщетение

  Въпрос:Мой близък пострада при ПТП на 07.02.2012г и му е причинена средна телесна повреда. Не са предоставили екземпляр от протокола, не знаем кой е застрахователя на водача! Какви са процедурите за предявяване на претенции за получаване на обезщетение от пострадалото лице?

  Отговор:
  Здравейте, Във вашия случай органите на МВР са длъжни да издадат КОНСТАТИВЕН ПРОТОКОЛ ЗА ПТП С ПОСТРАДАЛИ ЛИЦА, в който да бъдат записани лицата, които са участвали в ПТП, застрахователят на всяко МПС и констатираните обстоятелства от служебните лица. След като се състави протокола до 1 месец от катастрофата, служители на полицията трябва да го връчат на пострадалия. Ако не са ви го връчили имате право да искате препис от същия с писмена молба. След като се снабдите с констативния протокол трябва да заведете претенция пред застрахователя на виновния водач, като освен протокола представите и всички медицински документи във връзка с вредите от ПТП, както и документи за направените разходи. Застрахователят е длъжен да определи застрахователно обезщетение в срок от 3 месеца от подаване на документите пред него. Относно предлагания ви от застрахователя размер на обезщетение ви съветваме да го съгласувате със специалист преди да се съгласите на същия. За повече информация може да се свържете с наш консултант на тел. 0700 13 616.

 • 2012-02-20 04:37:07

  Отказ на щета

  Въпрос:Здравейте през 2010 края на м.Юни дадох на един комшия личния ми автомобил да си свърши работа, и ми го върна тотална щета. Не е виновен, имам протокол от КАТ и първоначален оглед от ОЗК с 12бр. описани щети искат и втори понеже се вижда че има още криви неща по автомобила отдоло. Сега ми казват, че щетата отива на отказ понеже водачът бил лишен от СУМПС и не е имал право да упрвлява. Питането ми е имат ли това право да отказват в случая тотална щета понеже на водача му е била отнета книжката или нямат?

  Отговор:
  Здравейте, Независимо дали виновния за ПТП водач е имал валидно или отнето СУМПС застрахователят е длъжен да ви заплати обезщетение в размер на действителната стойност, на която можете възстановите автомобилът си или да закупите нов със същото качество. Ако виновният водач е с отнето СУМПС застрахователят след като ви заплати обезщетение има право да го търси от водача с отнет свидетелство. За повече информация може да се свържете с наш консултант на тел. 0700 13 616.

 • 2012-02-19 02:56:52

  обещетение при ПТП

  Въпрос:На 27.06.2011г.паркираната ми кола бе ударена от тир навлязъл в насрещното движение без водач и без застраховка гражданска отговорност. Има съставен портокол за ПТП но поради това че тира няма ГО прехвърлиха случая към гаранциония фонд.Първо чаках ме 6 месеца да връчат наказателните постановления на виновния. В последствие същия обжалва НП в съда.Колко време трябва да чакам обещетението си при положение, че не ме засяга размера на глабата му и кои ще ме обещити за пропуснатите ползи за периода от 8месеца

  Отговор:
  Здравейте, Правилно сте се насочили към Гаранционен фонд за заплащане на обезщетение, като последният следва да ви заплати обезщетението в 3 месечен срок от предявяване на претенцията, като изисканото от тях наказателно постановление е неоснователно. Ако фондът не желае доброволно за заплати обезщетение единствения ви вариант е да го претендирате по съдебен ред. Относно пропуснатите ползи имате възможност да претендирате същите от виновния за ПТП водач. За повече информация може да се свържете с наш консултант на тел. 0700 13 616.

 • 2011-10-08 10:56:22

  Срок за изплащане на обезщетение и определяне на неговия размер

  Въпрос: На 17.09.2010 година майка ми бе блъсната от лека кола ,вследствие на което бе със счупен глезен, а и след продължителното лечение останаха следи от травмата-предвижва се трудно, куца. По съвет на адвокат отказахме да съдим шофьора и предявихме претенции към застрахователя.Мина почти година от момента, в който дадохме нужните документи.Какъв е срокът , в който застрахователната компания трябва да изплати обезщетението и каква сума можем да очакваме като обезщетение? Благодаря предварително!

  Отговор:
  Съгласно чл. 271 от Кодекса за застраховане застрахователят по застраховка Гражданска отговорност трябва да определи и изплати обезщетение или да откаже такова в 3 месечен срок от подаване на заявлението пред застрахователя. Във вашия случай застрахователят е в нарушение и следва с писмена молба да изисквате от него да се произнесе по вашата претенция. Ако въпреки молбата в едномесечен срок не получите отговор имате възможност да сезирате Комисията за финансов надзор, която да санкционира застрахователя и да ги задължи да определят или откажат застрахователно обезщетение. Следва да знаете, че Комисията за финансов надзор не може да задължи застрахователя да ви заплати застрахователно обезщетение. Ако не сте доволни от определеното застрахователно обезщетение трябва да се обърнете към съда за определянето му. Следва да знаете, че в обезщетението следва влязат и всички разходи които сте направили във връзка с лечението, както и пропуснатите ползи – загуба на доход и т.н. Относно размера на застрахователното обезщетение всеки случай е индивидуален и се преценява спрямо конкретния случай, като във вашия случай е налице средна телесна повреда. По подробна информация за размерът на обезщетение ще можем да ви дадем след се запознаем с документите по случая. За повече информация може да се свържете с наш консултант на тел. 0700 13 616.

 • 2011-08-06 01:48:37

  Обезщетение

  Въпрос:Здравейте, пострадах като невиновен водач на МПС в ПТП на 03.07.2011г. с прорезна рана с вътрешни и външни шевове на ляво коляно, оток, обездвиженост и нетрудоспособност и към момента. За сега имам издадени болнични листове за 44 дена с тенденция за продължаване предвид състоянието ми.Имам застраховка за злополука към банка ДСК по потребителски кредит за около 20-25.00 лв., която е сключена в началото на заема и всяка година банката автоматично си тегли пари от сметката ми предполагам за подновяването и. Въпроса ми е полага ли ми обезщетение и ако да какво е то и какво трябва да направя за да го получа, тъй като все още не са ми изплатени болничните и не получавам заплата за това ми се наложи да внасям на ръка вноските по кредита вече втори месец. Благодаря Ви предварително.

  Отговор:
  Здравейте, във вашия случай имате право да получите застрахователно обезщетение по застраховка „Гражданска отговорност” за претърпените имуществени и неимуществени вреди в следствие на ПТП. Размерът на обезщетение за имуществени вреди зависи от разходите, които сте направили във връзка с лечението и във връзка с увредения автомобил. Застрахователят е длъжен да ви заплати всички разходи, които сте направили във връзка с причинените в следствие на ПТП вреди. Размерът на обезщетението за неимуществени вреди е строго индивидуален и зависи до каква степен сте пострадали, какъв е възстановителния период, ще се възстановите ли напълно от травмата и т.н. Също така следва да знаете, че при определяне на обезщетението се взима предвид и стреса който сте преживяли в резултат на ПТП. От описаното от вас разбирам, че става за дума за лека телесна повреда неопасна за живота, като при такива травми обезщетенията варират между 800 и 3000 лв. в зависимост от тежестта на увреждането, възстановяването и т.н. Редът, по които следва да получите обезщетение е като съберете всички медицински документи и документи за направените от вас разходи, да отправите писмена претенция до застрахователя на виновното лице. Срокът, в който застрахователят трябва да ви заплати застрахователно обезщетение не може да е по дълъг от 3 месеца от подаване на заявлението. За повече информация може да се свържете с наш консултант на тел. 0700 13 616.

 • 2011-06-26 11:10:25

  ПТП с каруца и избягал виновен участник

  Въпрос:Участник съм в ПТП, при което другият участник е виновното лице. Местопроизшествието е посетено от екип на "Пътна полиция" и е съставен протокол за ПТП, в който е установена вината на другото лице. За съжаление причинителят на ПТП избяга от местопроизшествието и е неизвестен. Според мен шансовете да бъде намерен са почти нулеви. Моля да ми помогнете, като ме посъветвате по какъв начин мога да получа някакво обезщетение за нанесените материални вреди на автомобила ми. Обръщам се към Вас за съвет, тъй като както споменах избягалият виновник за ПТП беше с каруца, а не с МПС, а чл.288 от Кодекса на застраховането третира случаи за изплащане от гаранционния фонд само, когато участниците са с МПС!?!?!? А какво може да се направи когато виновното лице не е с МПС и е избягало и евентуално не бъде открито от МВР? Моля да имате предвид, че нямам застраховка "Автокаско". Благодаря предварително.

  Отговор:
  Здравейте, за съжаление в конкретния случай вие няма да имате възможност да претендирате обезщетение от Гаранционен фонд, тъй като фондът обезщетява пострадали от ПТП, в които участват МПС. Единствената възможност която е пред вас в случай, че открият виновника за ПТП да предявите иск срещу него за претърпените от вас щети. За тази цел е необходимо да пазите всички разходни документи във връзка с ПТП и последващия ремонт на МПС, за да ви обезщетят за претърпяната вреда. За повече информация може да се свържете с наш консултант на тел. 0700 13 616.

 • 2011-06-20 07:44:09

  Срок за издаване на протокол за ПТП

  Въпрос:На 17.06.2011 г. Пежо 206 удари 5 амтомобила на паркинга пред блока. Днес сме 20.06 и ни се обадиха от КАТ, че кръвната проба на водача на Пежото е отрицателна, но са пратили проба в София за анализ на наличие на наркотични вещества. Казаха ни , че протокола за ПТП ще ни го дадат в края на седмицата иби в начабото на следващата. Благодарение на създадената от Вас страничка, разбрахме че срокът за представянето му пред застрахователя е 7 дена! Бихте ли ни посъветвали как да постъпим и има ли срок за издаването на протокола? Предварително благодарим.

  Отговор:
  Здравейте, задължението на органите на МВР за издаване на Протокол за ПТП е в рамките на 1 един месец, но това няма защо да ви притеснява, защото Кодакса за застраховане регламентира като задължение на застрахования, но не и на пострадалия задължение за уведомяване на застрахователя. В този смисъл застрахователят ще отговаря за всички щети причинени от неговия застрахован включително за обезщетение за лихви считано от датата на катастрофата до изплащане на сумата. Нашето предложение е след като се снабдите с препис от Протокола за ПТП да образувате щета пред застрахователя на виновното лице по застраховка „Гражданска отговорност”, като представите колата за оглед на застрахователното дружество. За да получите пълен размер на застрахователното обезщетение е необходимо в последствие да представите и фактури за извършения ремонт, за да ви бъдат заплатени иззяло. За повече информация може да се свържете с наш консултант на тел. 0700 13 616.

 • 2011-05-17 10:28:18

  Отказ за изплащане на застрахователно обезщетение

  Въпрос:През 2009 пострадах при ПТП,в качеството на пешеходец, пресичащ на пешеходна пътека и зелен светофар.Виновният водач е служител в "специална" структура. След близо 2г словесна борба със съдебната система получих постановление за спиране на наказателно производство срещу виновния водач, поради служебни причини. Застрахователят отказва плащане на обезщетение. Как да защитя правата си?

  Отговор:
  Здравейте, в качеството си на пострадало лице в следствие на ПТП имате възможност да претендирате от застрахователя на виновното лице обезщетение за претърпените от вас имуществени и неимуществени вреди. В случай, че не разполагате с информация дали автомобилът, който ви е блъснал има такава застраховка следва да проверите наличността й в интернет страницата на Гаранционен фонд по регистрационния номер на автомобила. След като установите кой е застрахователят на виновното лице следва да изпратите претенция до застрахователя заедно с всички разходни документи за определяне на застрахователното ви обезщетение за неимуществени и имуществени вреди. След предявяването на вашата претенция застрахователят трябва да определи застрахователно обезщетение в 3 месечен срок. Ако застрахователят отказва неоснователно да заплати застрахователно обезщетение следва да потърсите правата си компетентния съд, който ще определи окончателно размерът на обезщетение. Следва да знаете, че не е необходимо наказателният съд да признава водача на МПС за виновен, за да ви се плати застрахователно обезщетение. За повече информация можете да се свържете с наш консултант на тел. 0700 13 616.

 • 2011-01-28 02:39:48

  Виновен за ПТП без застраховка Гражданска отговорност

  Въпрос:Уважаеми НАЗЗ, преди три години претърпях ПТП, за което беше виновно лице без застраховка. Казаха ми че има ораганизация към която да се обърна. Бихте ли ми казали коя е тази организация и как да се свържа с нея.

  Отговор:
  Здравейте, в Кодекса за застраховането е предвидено, че щетите причинени при управление на МПС от лице без валидна застраховка Гражданска отговорност се поемат от Гаранционен фонд, който заплаща за всички имуществени и неимуществени вреди причинени от пътнотранспортното произшествие. Имате възможност да се свържете с Гаранционен фонд на guaranteefund.org или чрез Национална асоциация за защита на застрахованите. За повече информация се свържете с наш консултант на тел. 0700 13 616.

 • 2011-01-27 04:38:05

  Пострадал пешеходец в резултат на ПТП

  Въпрос:В края на 2009 г. при пресичане на пешеходна пътека един автомобил мина през лявото ми стъпало, в резултат на което получих пукване на коста и бях във гипс в продължение на 1 месец. Посъветваха ме да се обърна към застрахователя на водача на автомобила за получаване на обезщетение. Подадох молба до застрахователя и след около 5 месеца ми предложиха да ми изплатят 700 лв. Считам че предложението им е несериозно и мога ли да претендирам за по-голяма сума и по какъв начин. Мога ли да претендирам и разноските за лечение и в какъв срок.

  Отговор:
  Здравейте, в обхвата на застраховката „Гражданска отговорност” попадат всички имуществени и неимуществени щети, които сте претърпели в това число всички разноски за лечение пряко свързани с причинените в следствие на катастрофата увреждания. Определеното във вашия случай определеното обезщетение е много занижено, но за да се даде предположение какво е реалното дължимо обезщетение следва да се запознаем със всички документи с които разполагате. За повече информация може да се свържете с наш консултант на тел. 0700 13 616.

 • 2011-01-27 04:05:45

  Пострадал от дупка на пътя

  Въпрос:Здравейте, пиша ви във връзка с чудесните пътища в България. Преди два месеца управлявах личния си автомобил по околовръстното и попаднах в дълбока необезопасена дупка, в резултат на което на автомобилът са нанесени множество вреди, а аз си ударих главата в предното стъкло и получих 7 шева на главата. Имам ли право да претендирам възстановяване на щетите на автомобила и нанесените ми неимуществени вреди и от кого трябва да ги претендирам.

  Отговор:
  Здравейте, съгласно българското законодателство всеки е длъжен да възстанови вредите виновно причинени другиму. Във вашия случай следва да се установи кой съгласно закона има задължението да поддържа пътя, на който се е състояло ПТП, обикновенно ако е в рамките на града това е съответната община. След като установите кой е поддържал пътя имате право да претендирате всички претърпени вреди, включително щетите на автомобила и понесените неимуществени вреди. За повече информация може да се свържете с наш консултант на тел. 0700 13 616.

 • 2011-01-06 04:53:45

  Обезщетение по застраховка Гражданска отговорност

  Въпрос:Здравейте, преди половин година претърпях ПТП, за което нямах вина. След като на мястото на ПТП посетиха органите КАТ съставиха протокол за ПТП, от който е видно че виновен за катастрофата е другият участник. Полицаите ми обясниха, че трябва да посетя застрахователя на виновното лице за получаване на обезщетение за нанесените щети. Посетих застрахователя и негови служители описаха щетите като ми казаха, че до един месец трябва да очаквам обезщетение. Тъй като автомобилът го използвам постоянно ми се наложи го отремонтирам в сервиз, което ми излезе 500 лв. Два месеца след като като заведох щетата пред застрахователя все още не бях получил обезщетение. След многократни напомнения ми преведоха 250 лв., като ми заявиха че на толкова ми оценяват щетите. Имам ли право да претендирам от застрахователя разликата от 250 лв., каква е процедурата и към коя институция мога да се обърна.

  Отговор:
  Във връзка със зададения от вас въпрос следва да знаете, че съгласно Кодекса за застраховане застрахователят по застраховка „Гражданска отговорност” трябва да покрие реално направените разходи за възстановяване на увреденото имущество. Ако имате официален документ от сервиза извършил ремонта, като фактура и работна карта, следва да представите същите пред застрахователя заедно с писмено искане за преразглеждане на щетата и заплащане на разликата от 250 лв. За повече информация може да се свържете с наш консултант на тел. 0700 13 616.