БЕЗПЛАТНИ КОНСУЛТАЦИИ НА ТЕЛЕФОН 0700 13616 за:

(на цената на един градски разговор за цялата страна)
 • въпроси по вашата застраховка;
 • забавено, намалено или отказано плащане на застрахователно обезщетение;
 • пострадал в катастрофа пътник, пешеходец, водач на МПС;
 • пострадал вследствие на бедствие или авария.
Задайте въпрос

Безплатни писмени консултации за:

 • въпроси по вашата застраховка;
 • забавено, намалено или отказано плащане на застрахователно обезщетение;
 • пострадал в катастрофа пътник, пешеходец, водач на МПС;
 • пострадал вследствие на бедствие или авария.
Заявка за безплатна онлайн консултация

Безплатна on-line консултация за:

 • въпроси по вашата застраховка;
 • забавено, намалено или отказано плащане на застрахователно обезщетение;
 • пострадал в катастрофа пътник, пешеходец, водач на МПС;
 • пострадал вследствие на бедствие или авария.

ПРЕДЛАГАНИ УСЛУГИ

Национална асоциация за защита на застрахованите (НАЗЗ) предлага безплатни консултации и съдействие на:
 • Потребителите на застрахователни услуги във връзка с всички видове застраховки, чрез:
  • разясняване правата и задълженията на застрахования и застрахователя по различни видове застраховки;
  • съдействие при настъпване на застрахователно събитие;
  • разясняване и подпомагане за снабдяване на необходимите документи за доказване на застрахователно събитие и заплащане на застрахователно обезщетение;
  • съдействие при определяне размера и получаване на застрахователното обезщетение;
  • съдействие при забавено, намалено или отказано застрахователно обезщетение.
 • Пострадали вследствие на катастрофи (ПТП) чрез:
  • разясняване правата и задълженията на пострадали вследствие пътнотранспортно произшествие, на техните близки и роднини;
  • правни консултации за реда и документите, необходими за изплащане на обезщетение;
  • съдействие на пострадалите и техните наследници пред български и чуждестранни застрахователи, гаранционен фонд и Националното бюро на българските автомобилни застрахователи за получаване на справедливо и адекватно застрахователно обезщетение за претърпените имуществени, неимуществени вреди и пропуснати ползи, в това число извършените разходи за лечение и репатриране;
  • подпомагане на лица, пострадали вследствие катастрофи.
 • Пострадали вследствие бедствия и аварии чрез:
  • разясняване правата на пострадали вследствие бедствия и аварии, на техните близки и роднини;
  • правни консултации за възможностите за изплащане на обезщетение и за възстановяване на направените разходи;
  • правни консултации за реда и документите, необходими за изплащане на обезщетение;
  • подпомагане на лица, пострадали вследствие бедствия и аварии