« Предишна 1 2 Следваща »

 • Къде и как се попълва Двустранен констативен протокол при ПТП?

  Двустранният констативен протокол се попълва на мястото на произшествието в два екземпляра. Попълва се дата и час на ПТП, място на ПТП, дали има пострадали хора, има ли материални щети по превозните средства и по обекти извън тях, имена, адреси и телефони на свидетели, ако има такива. Виновният за настъпване на ПТП водач попълва данните за МПС, управлявано от него в сектор „Превозно средство А”. Другият водач попълва данните за управляваното от него МПС в сектор „Превозно средство Б”.Всеки водач попълва в своя сектор задължително всички реквизити на двустранния констативен протокол:
  - т.6. Име, адрес и телефон/електронна поща на застрахования ;
  - т.7. Превозно средство/МПС/ – марка, модел, рег.№, държава в която е извършена регистрацията;
  -т.8. Данни за застрахователя по застрахователен сертификат – тук задължително се попълва номера на застрахователната полица „Гражданска отговорност” или „Зелена карта”, име на агенцията или застрахователния брокер, издал полицата, както и телефон или ел.поща за връзка с тях.
  -т.9. Данни за водача по свидетелство за правоуправление – име и фамилия , дата на раждане, адрес, телефон или електронна поща, номер на свидетелство за правоуправление, категория и срок на валидност на свидетелството;
  -т.10. Отбелязва се зоната на първоначалния удар за превозното средство със стрелка – на нарисуваното МПС;
  -т.11. Описват се видимите щети на превозните средства;
  -т.12. Обстоятелства, при които е настъпило ПТП – тук в 17 точки са посочени различните варианти(в паркирано, спряло състояние, при тръгване, при завой и т.н.), като всеки участник поставя знак „X” в съответното квадратче за своето превозно средство, с цел уточняване схемата на ПТП, в края се посочват броя на квадратчетата отбелязани със знака „X”.Тази точка е много важна, тъй като от нея става ясен механизма на настъпване на ПТП, както и отговорността на виновното лице. Ако тези квадратчета не са попълнени или попълването им дава противоречива информация, застрахователя може да откаже плащане, тъй като тази застраховка покрива отговорността на застрахования при доказано виновно поведение.
  - т.13. Нарисувайте скица и обозначете мястото на произшествието, като задължително трябва да се отбележи трасето на пътя, улица, №, чрез стрелки да се отбележи посоката на движение на автомобилите , както и да се нанесат съществуващите пътни знаци, с оглед определяне на улиците с предимство и без такова;
  -т.14 Забележка. Тук можете да отбележите със свободен текст допълнителни обстоятелства по произшествието;
  -т.15 Подписи на водачите – протокола трябва да бъде подписан и от двамата водачи. Първият екземпляр виновният водач задържа за себе си, а вторият трябва да предостави на другия участник в движението.
  Важно е да знаете, че:
  - Трябва задължително да попълните всички реквизити в протокола;
  - Не трябва да променяте и поправяте данните в двустранният констативен протокол след подписването му от двамата водачи, тъй като всяка допълнителна корекция обезсилва протокола.
  - След попълване на протокола, но не по-късно от 7 дни от датата на събитието двамата водачи съвместно трябва да уведомите застрахователя на виновния водач, като предоставите на застрахователя превозните средства за оглед, както и свидетелствата правоуправление.
  Ако не изпълните тези свои задължения, застрахователя по застраховка „Гражданска отговорност” може да откаже изплащане на застрахователно обезщетение.
  За повече информация се свържете с нас на тел. 0700 13 616.

 • Какво трябва да знаете, ако сте участник в ПТП?

  Без да създавате опасност за движението по пътя, трябва да спрете, за да установите какви са последиците от произшествието. Във всички случаи на ПТП водачите са длъжни да уведомят службите на Пътна полиция при ОДП - тел. 165.
  Ако при произшествието са пострадали хора трябва да останете на мястото на произшествието и да изчакате представител на МВР или на следствието. До пристигането на контролните органи трябва да вземете мерки за безопасността на движението и да окажете помощ на пострадалите, ако това не представлява опасност за Вас. Следва да не премествате превозното средство, ако то не пречи на движението, както и да не променяте състоянието му до идването на контролните органи, освен ако е необходимо да превозите пострадал до лечебно заведение, след което трябва веднага да се върнете на мястото на произшествието. Водачът има задължение също да вземе мерки следите от ПТП да бъдат запазени до тяхното описване от компетентните служби, както и да не консумира алкохол до тяхното идване.
  Когато при произшествието са причинени само имуществени вреди има два варианта:
  а/ Ако между участниците в произшествието има съгласие относно обстоятелствата, при които е настъпило това ПТП, те попълват своите данни в двустранен констативен протокол за ПТП и съвместно уведомяват контролните органи на МВР на територията, на която е настъпило произшествието. За да се регистрира с двустранен констативен протокол едно произшествие обаче, има и допълнителни изисквания:
  - да няма пострадали лица;
  - в ПТП да участват само две превозни средства;
  - да няма увредено друго имущество, освен двете превозни средства;
  - между двамата участници да има съгласие относно обстоятелствата и вината, свързани с ПТП;
  - и двете участващи превозни средства да са в състояние да се движат на собствен ход след произшествието;
  - и двамата водачи да не са употребили алкохол или други упойващи вещества.
  б/ Ако между участниците в произшествието няма съгласие относно обстоятелствата, при които е настъпило то, те без да напускат местопроизшествието, уведомяват също контролните органи на МВР на територията, на която е настъпило произшествието и изпълняват дадените им указания. Службите за контрол издават протокол за посещението си на мястото на ПТП.
  За повече информация се свържете с нас на тел. 0700 13 616.