Застрахователи ощетяват с до 50% пострадали граждани

Застрахователите в България масово ощетяват граждани с блъснати в ПТП коли, като си спестяват до 50% от реално дължимото обезщетение. За целта компаниите ползват действаща от 2006 година наредба, която представят пред гражданите като единствено приложима методика за калкулиране на обезщетението. В наредбата например са заложени 8 лева на част труд, като реално сумата е 15 лева. „Методиката посочва минималните цени, под които застрахователя не може да слезе. Гражданите не знаят това и компаниите ги ощетяват, като не им покриват действителните разходи. Законът предвижда, че застрахователите дължат обезщетение за действително направените разходи”, коментира Явор Якимов, главен експерт към Национална асоциация за защита на застрахованите /НАЗЗ/. От началото на годината в организацията са постъпили над 50 оплаквания срещу некоректни застрахователи. Това е ръст с 20% спрямо същия период на 2012 година. От асоциацията съветват пострадалите граждани да запазят фактурата за направени в сервиза разходи по възстановяване на колата. След което да изискват от застрахователя плащане на фактурата и да не отстъпват от правата си за 100% покриване на разходите.

2013-07-03 09:19:20