Кое лице е задължено да сключи договор за застраховка „Гражданска отговорност”

1.Като начало ще разгледаме още малко от същността на застраховка „Гражданска отговорност” и ще ви запозная с въпроса кое лице е задължено да сключи договор за застраховка „Гражданска отговорност”. И това са лицата, които притежават моторно превозно средство с българска регистрация или управляващите моторни превозни средства с чужда или времена регистрация и нямат такава застраховка при влизане на територията на Република България.

Важно е също така да знаете какви са законовите санкции и гражданските последици, ако нямате застраховка „Гражданска отговорност”. И така, ако ви спрат служители на МВР при управление на моторно превозно средство и нямате валидна застраховка „Гражданска отговорност” същите ще ви отнемат временно свидетелството за управление, ще спрат колата ви от движение до представяне на валидна застраховка „Гражданска отговорност” и ще ви глобят с 500 лв. За съжаление както ви е известно трябва първо да платим глобата си (500 лв.) и чак тогава да искаме да ни се върне свидетелството за управление и да пуснат колата ни в движение. Предвидени са и други административни санкции, например ако не сте си поставили стикера, издаван със застраховката на предното стъкло ще ви глобят 50 лв. или ако не носите в себе си застраховката глобата ще е 10 лв. Още по-опасни са гражданските последици от липсата на застраховка „Гражданска отговорност”, тъй като ако случайно при управление на моторно превозно средство нараните някого, включително пътници в управляваното от вас МПС вие ще отговаряте за всички вреди, които сте причинил на увредените лица.

За да ви стане по-ясно, ще ви предложа следната ситуация: Управлявате своя личен автомобил, но нямате валидна застраховка „Гражданска отговорност” и съвсем случайно при завой едната ви гума минава през ходилото на пешеходец, който е на банкета. Спирате и се оказва, че пешеходецът има спукване (счупване) в увредения крак. Обикновеното обезщетение за такова увреждане варира между 15 000 лв. и 20 000 лв. и тъй като нямате валидна застраховка „Гражданска отговорност” увреденото лице ще иска тези пари от вас или Гаранционен фонд, но в крайна сметка парите ще се искат от вас.

2. Особено важно е да изясним в какъв срок се прекратява застраховката „Гражданска отговорност”. Обикновено срока на застраховката е една година, но имаме възможност да я разсрочим на вноски и по този начин да облекчим финансовата тежест. Проблемът е, че често забравяме за това наше задължение и ако не платим вноската си по застраховката в 15 дневен срок от падежа, тя се смята за прекратена.

Като пример ще споделя следното: Платил съм 1 вноска по застраховка „Гражданска отговорност” и следва да платя 2 вноска до 31 март, но забравям да го направя. В такъв случай законът ми дава право в 15 дневен срок от падежа, т.е. до 15 април, да заплатя моята 2 вноска без последствия, но след изтичане на 15 дневния срок (15 април) застраховката се смята за прекратена автоматично. За по голяма яснота ако в периода 1-15 април причините пътно-транспортно произшествие по ваша вина застрахователят ви ще покрие всички щети, изрично посочени в статията от 10 ноември.