« Предишна 1 2 3 4 5 6 Следваща »

 • 2014-07-16 05:21:59

  Задължително ли е банките при застраховане да използват собствени застрахователни брокери

  Въпрос:Здравейте, имам ипоречен кредит, към който имам задължение да застраховам имота. Банката ми отказва правото да ползвам друг застрахователен посредник освен нейния. Какво мога д анаправя? Искам да използвам друг брокер и да си избера застрахователна компания? Това законно ли е? Благодаря предварително :)

  Отговор:
  Обичайна практика на банките е да използват собствените си застрахователни брокери, тъй като по този начин печелят и от комисионна на брокера. Не сте задължен да използвате посочения от банката брокер или застраховател. Въпросът е, че в този случай могат да Ви откажат кредита само на това основание, от позицията на по-силния. Ако не можете да се справите с въпроса за смяна на брокера, можете поне да искате застраховката да се сключи при посочен от Вас застраховател. Сега всички брокери работят с всички застрахователи, поради което това е възможно. Обикновено те предлагат поне двама застрахователи, за да могат клиентите да избират. Съмнявам се, че ще Ви позволят да използвате посредничеството на друг брокер. За повече информация може да се свържете с наш консултант на тел. 0 700 13 616

 • 2014-07-08 10:53:51

  Тотална щета по смисъла на чл. 193, ал. 4 от КЗ

  Въпрос:На 16.06.2014г.претърпях ПТП по чужда вина.Констатираха и получих уведомително писмо от застрахователя за застрахователно събитие, при което моят автомобил е бил увреден "тотално" по смисъла на разпоредбата на чл.193, ал.4 от Кодекса на застраховането.Изискват доказателство за прекратяване на регистрацията на м.п.с. за да ми изплатят обезщетение. Автомобилът е произведен 1996г. Мога ли да "възразя"срещу определената "тотална"щета и да изискам по-нисък процент обезщетение, тъй-като старият ми автомобил ще бъде отремонтиран за моя сметка в автосервиз.

  Отговор:
  Здравейте! Съгласно чл.193, ал.4 от Кодекса за застраховане тотална щета на моторно превозно средство е увреждане, при което стойността на разходите за необходимия ремонт надвишават 70 на сто от действителната му стойност, като стойността на разходите се определят по експертна оценка от застрахователя или по проформа-фактура, издадена от сервиз. Обичайно над този процент ремонтът е икономически неизгоден и затова е въведен. Във Вашия случай Вие имате експертна оценка от застрахователя. Въз основа на проформа – фактура, издадена от автосервиза, който ще ремонтира автомобила Ви, може да поискате преразглеждане на щетата, стига тази проформа фактура да доказва, че стойността на ремонта е по-ниска от 70% от действителната стойност на автомобила. За повече информация може да се свържете с наш консултант на тел. 0 700 13 616

 • 2014-07-01 07:34:49

  Предявена претенция по застраховка "Злополука"

  Въпрос:Имам застраховка злополука, в която пише, че при 75 % и повече ще се изплати застраховката. Аз имам 78 % но не са написани коректно: 75 % заради парализата на ръката и 3%, заради хронично заболяване. Отказват да ми платят, а аз мисля че не трябва. Как да постъпя, когато при падане осъкатях. За тях скъсания нерв се възстановявал и не е достатъчен проблем. А заболяванията, които ми носят само 3%, как да докажа, че са само толкова.

  Отговор:
  Здравейте! Нашият съвет е да депозирате молба до застрахователя с копие до Комисията за финансов надзор (координати може да намерите в интернет) за преразглеждане на претенцията ви, като подробно опишете, че определената ви неработоспособност в размер на 78 % включва: 75 % неработоспособност, изразяваща се в парализа на ръката ви, в резултат на претърпяна от вас злополука и че другите 3 % са следствие на хронично заболяване. Прочетете внимателно протокола от ТЕЛК, там следва тези проценти задължително се посочват поотделно и общо. Имайте предвид, че КФН не може да ги задължи да Ви платят. Те ще изискат обяснения от тях по преписката и могат да им дадат някакво предписание, евентуално да ги глобят, ако са нарушили Кодекса за застраховане. Ако и в този случай не ви изплатят застрахователната сума, единственият вариант, който остава е да се обърнете към съда по вашето местоживеене с претенция към застрахователя за заплащане на дължимата застрахователна сума по застраховка „Злополука”. Имайте предвид, че не е задължително да изчакате отговора на КФН, а можете успоредно с тези действия да предявите иск пред компетентния съд. За повече информация може да се свържете с наш консултант на тел. 0 700 13 616

 • 2014-06-25 04:57:52

  Протокол за ПТП с пострадали лица

  Въпрос:Здравейте, интересува ме следния случай: Когато човек е пострадал в резултат на ПТП и е бил пътник в МПС-то, но полицая е съставил обикновен Протокол / не констативен/ как се доказва, че човекът е претърпял щетата точно тогава и може ли с този Протокол и медицински документи да се заведе щета в застрахователната компания на виновния водач?

  Отговор:
  Здравейте! Във вашия случай не става ясно дали в обикновения протокол за ПТП е описано, че има пострадало лице, което е било пътник в катастрофиралия автомобил. Ако е описано няма никакъв проблем, че не е съставен констативен протокол с пострадали лица, тъй като честа практика е да не се издава констативен протокол с пострадали лица, а в самия обикновен протокол за ПТП да се посочат пострадалите лица. В случай, че в обикновения протокол за ПТП е описано, че има пострадало лице, последното може да подаде заявление за изплащане на застрахователно обезщетение пред застрахователя на виновното лице по застраховка „Гражданска отговорност”, ведно с медицинската документация(епикризи, болнични листове, рецепти), от която да е видно, че лицето е пострадало в ПТП и да поиска да му бъде заплатено застрахователно обезщетение. В случай, че в съставения протокол за ПТП не е описано, че има пострадало лице от пътно – транспортното произшествие единственият вариант, който може да предприеме пострадалото лице е да се обърне към съда по своето местоживеене с претенция към застрахователя за заплащане на застрахователно обезщетение за претърпени имуществени и неимуществени вреди, като в съдебното производство може чрез свидетелски показания да докаже, че е пострадал в конкретното пътно – транспортно произшествие, като за целта ще е необходимо да подкрепи своите твърдения за това с медицинска документация, от която да е видно, че е претърпял телесна повреда в резултат на ПТП. Може да опитате да поискате от Пътна полиция, допълване на протокола за ПТП, като представите необходимите доказателства за това: удостоверение от Съдебна медицина, преглед от лекар и други доказателства, които показват, че сте пострадали от това ПТП, както и че е налице причинно-следствена връзка между ПТП и вашите увреждания. Не знам дали от Пътна полиция ще уважат искането Ви, но във всеки случай трябва да разгледат случая и да Ви отговорят. За повече информация може да се свържете с наш консултант на тел. 0 700 13 616

 • 2014-05-25 04:37:30

  Откупна стойност при застраховка "Живот"

  Въпрос:Здравейте, искам да попитам към кого да се обърна и какво да направя , имах застраховка живот със спестовен характер, която месечна всноска всеки месец моя работодател удържаше от работната ми заплата по фиш.Вноската ми фигурира във фиша.Подадох си документи за напускане и моя работодадел отправи писмено искане към ЗК '' Алианц България" застрахователнитре вноски да ги търсят лично от мен, тъй като аз вече не съм техен служител. Тъй като оставяйки без работа нямах възможност да плащам вноските отправих искане към ЗК " Алианц България" да закрият застраховката и да ми изплатят сумата. ЗК " Алианц България" ми взе оригиналната полица и вече 2 месеца чакам да се свърже някой с мен да ми отговори какво се случва с тази полица.Многократните опити от моя страна да разбера какво става всеки път получавах отговор,че не зная или че шефката е в чужбина.Към кого да се обърна за съдействие, тъй като тези пари за мен са жизненонеобходими, пари които аз съм отделяла от заплатата си, лишавайки 3годишния ми син от тях.А днес ЗК''Алианц България " се подиграват с мен.Просто искам да ми кажете към кого да се обърна за съдействие и как мога да си търся правата.

  Отговор:
  Здравейте, Съгласно българското законодателство имате възможност да прекратите предсрочно застраховка „Живот” и застрахователят съгласно чл. 240 от Кодекса за застраховане е длъжен да плати откупната стойност по застрахователния договор, ако от началото на периода на застрахователното покритие са изминали поне две години и са платени всички премии за този период. Във вашия случай не става ясно колко години са изминали, но ако са поне две години и през тях са плащани всички премии, следва да ви заплатят откупната стойност, посочена в полицата. При сключване на застрахователната полица трябва да са ви представили таблица с откупната стойност на полицата, в която е показано каква част от вложените до този момент пари ще ви се върнат. Ако не ви е представена такава може да я изискате от офисите на застрахователя и същият следва да ви предостави актуална справка за платени премии и съответните откупни стойности. Откупна стойност е сумата, която застрахователят ще плати при предсрочно прекратяване на договора. Откупната стойност се плаща от застрахователя в 20-дневен срок от поискването. Можете да подаде молба до застрахователя с копие до Комисията за финансов контрол КФН(ще намерите координати в интернет), в която да обясните случая си и да поискате произнасяне. Имайте предвид, че КФН не може да ги задължи да Ви платят. Те ще изискат обяснения от тях по преписката и могат да им дадат някакво предписание, евентуално да ги глобят, ако са нарушили Кодекса за застраховане.За повече информация може да се свържете с наш консултант на тел. 0 700 13 616

 • 2014-05-21 09:01:14

  Предявена регресна претенция от застраховател по застраховка "Гражданска отговорност" на основание чл. 274, ал. 1, т. 1 от КЗ

  Въпрос:здравеите на 6.12.2013 год тръгнахме от асеновград за старосел да празнуваме никулден и в пловдив на крастовището при маневра на ляво усетихме разтърсване дори возищите в колата ми неразбраха какво е станало.пуснах авариини и след като завих спрях на спирката тъи като имаше страшно много движение.огледахме колката ми която беше зажулена.върнах се малко да видя за друга кола но невидях от потока коли а и имаше една сзграда от която не се виждаше нищо и продължихме към селото.след месец идва полиция и ме викат в 5 то раионо пловдив.дадох писмено обяснение че съм спрял на първото удобно място но от колите и сградата невидях да има друга кола.моита е само ужулена и пртодължихме.писаха ми Акт взеха ми книжката и си платих глобата.преди дни от лев инс ми пращат писмо да заплатя 720.40 щетата с регресно писмо.пише ми че съм причинил щета тъи като полицаите не се съобразиха с обяснението ми и ми писаха че виновно съм напуснал мястото на птп.това е на основание чл 274 ал1 т1 от ксо.общ размер 730.40 ст.притесних се много и незнам как да постъпя и защитя моля ви за съдеиствие.идниа петък ме съкратиха и от работа без право на обезщетение имам кредити в просрочие и затова искам да ми кажете колко ще ми струва защитата в съда и как да се справя с положението. благодаря ви предварително.застрахователя е лев инс

  Отговор:
  Здравейте! Може да се успокоите, застрахователят няма право да претендира посочената сума от Вас. Във вашия случай не е налице основанието на чл. 274, ал. 1, т. 1 от Кодекса за застраховане, съгласно който застрахователят има право да получи от застрахования платеното от застрахователя обезщетение, когато застрахования при настъпване на пътно – транспортното произшествие виновно се е отклонил от проверка за алкохол. За да е налице такова виновно отклонение е необходимо в действителност да са Ви предприети мерки за извършване на проверка за алкохол, от която вие виновно сте се отклонили. В случая такава проверка за алкохол не е имало и самото обстоятелство на напускане на пътно – транспортно произшествие не може да се квалифицира като виновно поведение за отклоняване от проверка за алкохол. Предполагам, че „Лев Инс” няма да предявят иск срещу Вас, а разчитат да платите доброволно посочената сума, която вие в случая не дължите. Ако все пак заведат иск срещу Вас, задължително трябва да си наемете адвокат, който да защити правата Ви. За повече информация може да се свържете с наш консултант на тел. 0 700 13 616

 • 2014-05-20 11:00:38

  Процедура за изплащане на застрахователно обезщетение при ПТП в Румъния

  Въпрос:Здравейте, обръщам се към Вас за съвет, или съдействие. претърпях ПТП в Румъния имам протокол от техната полиция , че нямам вина и след като ми обясниха че трябва в България да заведа щета се учудих, но нямаше какво да правя!?!? по късно разбрах , че Корис България представя АСТРА Румъния в България. те казаха , че няма проблеми и всичко е така и заведох щета по гражданска одговорност и т.н. вече три месеца ми казват , че в Румъния са потвърдили събитието , но още няма одговор как и колко ще ме обезщетат. как се процедира и мога ли в България да предява иск към румънска компания?....или как се процедира?

  Отговор:
  Здравейте! В действителност всеки застраховател, предлагащ застраховка „Гражданска отговорност” в Европа има свой представител в България и в тази връзка румънската застрахователна компания също има свой представител. Основната функция на представителя е да обработи и уреди щетата в рамките на три месеца. Ако в този период пострадалият не получи разумен отговор на претенцията си той може да я предяви пред Компенсационния орган. Четвърта моторна директива определя дейността на Компенсационния орган, който съгласно Кодекса за застраховането за територията на Република България се изпълнява от Национално бюро на българските автомобилни застрахователи. Бюрото в качеството си на Компенсационен орган заплаща обезщетение на увредено лице, пребиваващо в Р. България, когато застрахователят на виновния водач или неговият представител за уреждане на претенции в Р. България не е изпълнил задълженията си в срок от три месеца. В тази връзка нашият съвет е да предявите претенцията си пред Национално бюро на българските автомобилни застрахователи като обясните случая си( дата на настъпване на застрахователното събитие, дата на завеждане на щетата, номер на щетата, датата на която сте представили всички изискуеми документи от застрахователя) и да поискате произнасяне. За повече информация може да се свържете с наш консултант на тел. 0 700 13 616

 • 2014-04-28 02:02:44

  Обезщетение при ПТП от застрахователя на виновното лице по застраховка "Гражданска отговорност"

  Въпрос:Добър ден! Претърпяхме ПТП, в което пътници сме аз и сина ни, а мъжа ми – шофьор. Излизайки от второстепенен път, бяхме ударени от кола движеща се със 99км в населено място (има и други парадокси, но няма да влизам в подробности). В постановлението вписват мъжа ми като виновен – отнел предимство (обжалваме в момента). Гражданската ни застраховка е без упоменати застраховки за местата. Виновникът на този етап е мъжа ми, който има книжка , не е употребил алкохол и гражданската ни отговорност е валидна към датата на ПТП. Пострадали по сериозно сме АЗ и мъжа ми. Въпроса ми е такъв: Аз като трето - пострадало лице имам ли право на материално и морално обезщетение ? И ако имам, от кой застраховател? Ако е нашият, може ли той да изиска нещо от мъжа ми? Много благодаря за отделеното време и предварително благодаря за отговора! Лек и успешен ден желая! .

  Отговор:
  Здравейте, Благодаря ви, че се обърнахте към нашата асоциация за съвет и се надяваме, че с нашия отговор ще можем да сме ви полезни. Във вашия случай в качеството си на пострадало лице имате право да получите застрахователно обезщетение по застраховка „Гражданска отговорност” на виновното лице за претърпените имуществени и неимуществени вреди вследствие на пътно – транспортното произшествие, в случая от застрахователя на Вашия автомобил. Размерът на обезщетението за имуществени вреди зависи от разходите, които сте направили във връзка с лечението: за лекарства, прегледи и т.н. Размерът на обезщетението за неимуществени вреди е строго индивидуален и зависи до каква степен сте пострадали, какъв е възстановителният период, ще се възстановите ли напълно от травмата и др. Също така следва да знаете, че при определяне на обезщетението се взема предвид и стреса, който сте преживяли в следствие на пътно – транспортното произшествие. Редът, по който следва да получите обезщетение е като съберете всички медицински документи и документи за направени от вас разходи и отправите писмена претенция до застрахователя на виновното лице, в конкретния случай до застрахователя на съпруга ви. Срокът, в който застрахователят следва да ви заплати обезщетение е 3 месеца от подаване на заявлението, като имайте предвид, че във ваш интерес е да се посъветвате със специалист, който да установи дали предлаганото обезщетение е справедливо. След като ви бъде изплатено застрахователното обезщетение, застрахователят няма основание да иска платеното от съпруга ви след като не са налице хипотезите на чл. 274 от Кодекса за застраховане, а именно: застрахованият при настъпването на пътнотранспортното произшествие: е управлявал моторното превозно средство след употреба на алкохол с концентрация на алкохола в кръвта над допустимата по закон норма или под въздействието на наркотично вещество или негов аналог, или е отказал да се подложи, или виновно се е отклонил от проверка за алкохол, наркотично вещество или негов аналог; не е спрял и не е взел мерки за отстраняване на възникнала по време на движение повреда или неизправност в моторното превозно средство, която застрашава безопасността на движението, и пътнотранспортното произшествие е възникнало в резултат на това. Имайте предвид, че застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите покрива само виновно поведение на застрахованото лице. Следователно ако съдът отмени наказателното постановление на съпруга Ви, няма да можете да предявите претенция към застрахователя на Вашия автомобил. За повече информация може да се свържете с наш консултант на тел. 0700 13 616

 • 2014-04-22 04:26:12

  Процедура за прекратяване на регистрация при кражба на МПС

  Въпрос:Здравейте! След изплащане на обещетение от Застраховател за тотална щета (кражба) на МПС, съгалсно Общите условия по договора всички оригианлани доументи, ключове в т.ч. и свидетелството за регистрация на МПС-част първа и втора остават в застрахователя.С изплащането на обезщетението договорът се прекратява автоматично. Какъв е реда да се изпълни процедурата на чл.18 от Наредба НАРЕДБА № I-45 от 24.03.2000 г. за регистриране, отчет, пускане в движение и спиране от движение на моторните превозни средства и ремаркета, теглени от тях, и реда за предоставяне на данни за регистрираните пътни превозни средства (Загл. изм. и доп. - ДВ, бр. 105 от 2002 г.; изм., бр. 67 от 2012 г.)

  Отговор:
  Здравейте, Редът, за да се изпълни процедурата на чл. 18 от Наредбата, е посочен в чл. 18а от същата. Съгласно чл. 18а, ал. 3 от Наредба № I-45 от 24.03.2000 г., регистрацията на откраднато превозно средство се прекратява въз основа на писмено заявление от собственика след обявяване за издирване и отразяване на информацията в Автоматизираната информационна система „Издирвателна дейност" - Национална Шенгенска информационна система (АИС ИД - НШИС). Към това заявление се представят и следните документи: документ за самоличност - за физическите лица; единен идентификационен код - за стопанските субекти, а за тези, които не притежават ЕИК - документ за създаване и за код БУЛСТАТ; документ, удостоверяващ правото за представляване на стопанския субект - собственик на ПС; свидетелство за регистрация на ПС. Също така се представя и изрично писмено уведомление от лицензиран застраховател до съответното звено „Пътна полиция" за взето решение за изплащане на тотална щета; част първа от свидетелството за регистрация се отбелязва като невалидна (чрез перфориране и надпис „Прекратена регистрация - тотална щета") и се връща на собственика, а част втора се прилага към заявлението за прекратяване на регистрацията. Във Вашия случай следва да изискате от застрахователя свидетелството за регистрация I и II част за да може да извършите снемането от отчет на автомобила, след което можете да върнете I част, което ще ви върнат на застрахователя.За повече информация може да се свържете с наш консултант на тел. 0700 13 616

 • 2014-04-16 04:10:21

  Застраховка "Живот" при потребителски кредит

  Въпрос:Здравейте,през м.12 2007 година девер ми изтегли потребителски кредит в размер на 10000лв,като аз му станах поръчител.Беше ни казано че в месечната вноска влиза и застраховка ЖИВОТ,като подписахме един куп документи.Полица не ни дадоха,нито договора за кредит,казаха след 1 месец да дойдеме. Но тъй като той не живее в София,така и не отиде да си вземе договора.Преди няколко дена човекът почина.Съпругът ми е ходил днес до въпросната банка, но са казали че девер ми няма никаква застраховка,питали са за мен,а също са искали от съпруга ми удостоверение за наследници,съответно да го накарат той да плаща.Аз четох доста такива случаи за същата банка в нета,ето същото се случва и на нас.Можете ли да ми помогнете по някакъв начин,нямам никаква полица,четох че банките правели групови полици и не давали екземпляри на клиентите.

  Отговор:
  Здравейте, вероятно банката ще има претенция към Вас, в качеството Ви на поръчител на кредитополучателя, а може и към неговите наследници. На първо място трябва да изискате от банката с писмена молба копие от следните документи: договора за кредит, договор за поръчителство(обикновено те са в един договор), групова застраховка „Живот“ на кредитополучатели/поръчители, валидна към датата на сключване на кредита, съгласие от девера Ви, за сключване на застраховка „Живот“, към същата дата както и Общи условия за застраховка „Живот“. След като се запознаете с тези документи можете да депозирате молба-претенция до банката, в която да искате от банката да предяви претенция към застрахователя по полицата да изплати остатъка от кредита директно на банката. Тъй като материята е много сложна, нашият съвет е след снабдяване с тези документи да се обърнете към адвокат за помощ. За повече информация може да се свържете с наш консултант на тел. 0700 13 616.

 • 2014-04-09 12:18:28

  Предявена регресна претенция от застраховател по застраховка "Гражданска отговорност"

  Въпрос:Моля за помощ и съвет.На 31.10.2013г предизвиках ПТП.Оказа се,че ГО ми е изтекла преди 4 дни, за което ми беше наложена глоба.При ПТП вината не беше моя ,но след като се разбра,че нямам гражданска отговорност, вината беше изцяло прехвърлена на мен.При произшествието спуках страничното огледало на другия водач.Сега получавам"Регресна покана"на стойност 625.79лв.от тях 610.79лв -щета и 15лв.разноски.Аз не възразявам,че трябва да си платя щетата,а нейния размер.Едно огледало/странично/на 15годишна кола и монтажа му струват ли 610лв?Също така те ми пращат този иск без да са ми приложили никакви документи (протокола от КАТ и изплащането от застрахователя на тази сума)!Та те могат да си начисляват какви ли не разходи и щети направени преди произшествието.Искам да обжалвам тази "Регресна покана".Смятам,че не е реална!

  Отговор:
  Здравейте, нашият съвет е да подадете до застрахователя писмено една молба, с която да поискате да ви бъдат представени протокола за ПТП, фактура или друг документ, от който да е видно каква е стойността на ремонта и монтажа на огледалото на увредения автомобил, както и платежен документ, доказващ, че застрахователното дружество действително е заплатило тази стойност на собственика на увредения автомобил. Имайте предвид обаче, че по застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите застрахователят е длъжен да плати действителната пазарна цена на щетата. Ако лицето получаващо обезщетение е представило фактура за тази сума, издаден от автосервиз или магазин, то застрахователят е длъжен да му заплати същата. Нашият съвет е при сключване на застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите и/или Каско да използвате услугите на застрахователен брокер. Обикновено брокерът има задължението да Ви предупреди за изтичащата застраховка, така че да не се стига до такъв случай. За повече информация може да се свържете с наш консултант на тел. 0700 13 616.

 • 2014-03-20 08:38:19

  Обещетение при ПТП от застрахователя на виновното лице по застраховка "Гражданска отговорност"

  Въпрос:Здравейте, Пострадах при ПТП преди една година.Блъсна ме водач, който не спря на знак "стоп".Едното ми ухо беше нарязано от счупеното стъкло,лявятя ми гърда беше мораво синя по-вече от месец и имах затруднение при дишане.Нямам счупени ребра,залепиха ми ухото и ме пуснаха от спешното.Имам ли право на обезщитиние от застрахователя на виновното лице/имам констативен протокол за ПТП,медицинско от "съдебна медицина",и от спешено отделение/,след като е изминала една година, кои може да ми помогне за подготвянето на молбата и за каква сума мога евентуално да претендирам. Благодаря предварително!

  Отговор:
  Здравейте! Имате право на обезщетение от застрахователя на виновния водач. Давностният срок е 5 години от датата на събитието. Най-добре е да се обърнете към адвокат за предявяване на претенцията, тъй като той ще аргументира правно искането си. За повече информация може да се свържете с наш консултант на тел. 0 700 13 616.

 • 2014-03-06 05:00:16

  Обхват на застраховка "Гражданска отговорност"

  Въпрос:Здравейте, преди 10 месеца на територията на Италия майка ми вследствие на аквапланинг изгуби контрол над автомобила и се блъсна в мантинелата.В инцидента не са засегнати други МПС-та.Няма никакво нарушение на закона( превишена скорост, употреба на алкохол и т.н.).Една седмица по-късно демолирахме автомобила, който беше със застраховка гражданска отговорност и зелена карта.Преди два дена получихме писмо от застрахователя с искане да опишем как точно се е случил инцидента.Обадих им се по телефона и ми добавиха, че от "аутостраде италиане"(тези които се грижат за поддръжката на пътя) са им поискали 950€ за поправка на мантинелата.Застрахователят ми щял да им изплати щетите, но след това искат от нас да им върнем тази сума пари.Опитват се да ме убедят, че полицата ни непокривала такъв тип щети към НЕчастни лица, тъй като ставало въпрос за фирма(аутостраде италиане).Имали право застрахователя ми на такъв тип регрес и какво трябва да направим за да разрешим тази наглост?БЛАГОДАРЯ ВИ за отделеното време!

  Отговор:
  Здравейте, от въпроса Ви не става ясно дали застраховката е направена при български застраховател или при италиански. Не мога да коементирам италианското законодателство. Но ако става дума за застраховка „Гражданска отговорност“, сключена в България, по българското законодателство, полицата покрива отговорността на майка Ви за имуществени и неимуществени вреди, причинените от нея към трети лица, включително и юридически лица, какъвто е вашия случай. Застрахователят има право на регрес, само ако при ПТП е установено, че майка ви е употребила алкохол, наркотици или други упойващи вещества. Нашият съвет не плащайте нищо доброволно на застрахователя! Очевидно, че разчитат да си платите доброволно! Не вярвам да заведат иск срещу Вас, тъй като няма никакво основание за това! За повече информация може да се свържете с наш консултант на тел. 0 700 13 616.

 • 2014-02-27 05:14:08

  Обезщетение от Гаранционен фонд при смъртен случай

  Въпрос:Здравейте! Интересувам се във връзка с една катастрофа, при която баща ми загина в Гърция. Виновен има. Проблемът е, че колата, която удари баща ми няма застраховка. Ние предявихме иск срещу гаранционния фонд за обезщетение, но ни казаха, че заради кризата гаранционният фонд изплащал само по 6 000 евро на наследник. може ли да ми помогнете с нещо, за да разбера дали ни лъжат или мамят... Благодаря Ви предварително!

  Отговор:
  Здравейте! Нашият съвет е да търсите правата си по съдебен ред. След като сте предявили претенция по административен ред към Гаранционния фонд и определената сума не Ви устройва, можете да заведете иск, при който съдът ще определи обезщетението по справедливост на наследниците. Във всеки случай един човешки живот не струва 6 хиляди лева! При повече информация можем да Ви дадем и по-подробен отговор.За повече информация може да се свържете с наш консултант на тел. 0 700 13 616.

 • 2014-02-22 10:29:45

  Откупна стойност при на застраховка "Живот"

  Въпрос:Здравейте, проблема ми е следния: През януари 2012 г. сключих застраховка "Спринт" към „ДЗИ Животозастраховане" ЕАД с месечни вноски по полицата в р-р на 25 лв.месечно за 10г! Към днешна дата 20.02.2014г. при подадена молба за откуп на застраховката като по мои сметки съм внесла над 700 лв.(точно 749,87) получих отговор, че ще ми бъдат изплатени най-много 200 лв!!? Като 5 лв /месечно са рисковете по застраховката, следователно остват 30 месеца х20лв! В полицата, която ми беше иззета от служителката им, изрично имаше уточнение, че след 2-та год. на застраховката клиента получава 95% от стоиността на внесената сума. Пак по мои сметки около 600 лв. Не ми беше предоставен никакъв документ или извлечение дори хвърчаща бележка за аритметичната им система, с която са изчислени сумите. Свързах се с центарлата им в София и помолих за някакъв документ за сумата, която ми е удържана! Отказаха да ми издадат подобен и дори казаха, че нямат право? Нямат право да ми обеснят на какво основание са откраднали 700 лв! Полицата ми беше иззета все таки, че съм я изплатила, но разполагам с вносните бележки за всеки месец ! Също при необходимост ще изскам копие на полицата и нужните документи. Разполагам с вносните бележки за всеки месец, като дори застраховката е предплатена до юни месец. Какво бихте ме посъветвали вие? Очаквам вашия отговор! Предварително ви благодаря! С уважение: Божинова

  Отговор:
  Здравейте! За съжаление застрахователят неправомерно Ви е изплатил само 200 лева. В полицата задължително следва да е посочена откупната стойност за всяка една година. След като са записали такава сума, следва и такава да Ви изплатят. Нашият съвет е да депозирате жалба до Комисията за финансов надзор КФН(ще намерите координати в интернет), с копие до застрахователя. Имайте предвид, че КФН не може да ги задължи да Ви платят. Те ще изискат обяснения от тях по преписката и могат да им дадат някакво предписание, евентуално да ги глобят, тъй като са нарушили Кодекса за застраховане. Независимо от жалбата пред КФН, може да потърсите правата си по съдебен ред. За повече информация може да се свържете с наш консултант на тел. 0 700 13 616.

 • 2014-02-11 12:09:50

  Наводнение в резултат на снеготопене

  Въпрос:Здравейте, имаме застраховка имущество. Апартаментът се намира на последен етаж. При валеж от сняг протече в коридора. От застрахователната компания дойдоха на оглед и в протокола като причина за настъпване на застрахователното събитие е записано "снеготопене". Застрахователят отказва да изплати обезщетение за нанесената щета с презумцията, че този риск не се покрива от застраховката ни. Пояснявам, че избрахме най-всеобхватната застраховка, която предлага въпросния застраховател. Застраховката ни покрива рискове като: наводнение, повреда на водопроводна и канализационна мрежа, тежест при естествено натрупване от сняг, земетресение, злоумишлени действия от трети лица и т.н. Протоколът е разписан от мъжа ми, на който и през ум не е минало, че описаното снеготопене ще се счита за нещо различно от наводнение. В крайна сметка това си е наводнение в къщи, дали от сняг или дъжд, дали от друга повреда по покрива има ли значение. Резултата е наводнение. Подадохме възражение, но отговорът беше отново застраховката не покрива този риск, а и вие сте се подписали на протокола. Моля за тълкуване на случая. Можем ли да предприемем някакви действия и какви трябва да са те? Предварително благодаря!

  Отговор:
  Здравейте! Първо трябва да прочетете какви рискове покрива Вашата застраховка и кои са изключените рискове. Вижте дали действително рискът „снеготопене“ е изключен риск, както и дадено ли е определение на понятието „снеготопене“, от там можете да прецените, дали действително Вашия случай отговаря на този термин. Действително съпругът Ви не е трябвало да подписва протокол с такава констатация. Можете е да депозирате жалба до Комисията за финансов надзор КФН(ще намерите координати в интернет), с копие до застрахователя. Имайте предвид, че КФН не може да ги задължи да Ви платят. Те ще изискат обяснения от тях по преписката и могат да им дадат някакво предписание, евентуално да ги глобят, ако са нарушили Кодекса за застраховане. Ако Ви откажат доброволно плащане, може да потърсите правата си по съдебен ред. За повече информация може да се свържете с наш консултант на тел. 0 700 13 616.

 • 2014-01-17 02:59:16

  Претенция за обезщетение към застрахователя на виновното лице по застраховка "Гражданска отговорност" или към застрахователя по застраховка "Каско"

  Въпрос:Здравеите!!!въпросът ми е следният-купих си джип сузуки витара на изплашане.Джипът има КАСКО,ГО,ПРЕГЛЕД редовен от всякъде откъм документи.Преди 1 ден ме удариха взеха ми предимството.Попълнихме двустранен протокол за ПТП и всеки по пътя си.Не съм викал мобилна група за каското.Въпросът ми е-ще има ли проблем със завеждане на щетата по моито КАСКО и да търся ли обещетение от ЗК на другия водач?И дали ще ми платят ли от двете места при положение че нямам вина за ПТП-то и имам КАСКО? БЛАГОДАРЯ ВИ ПРЕДВАРИТЕЛНО!!!

  Отговор:
  Здравейте, Можете да заведете щета или при застрахователя на виновното лице по застраховка „Гражданска отговорност или при вашия застраховател по застраховка „Каско”. По-добрият вариант е да заведете щета по застраховка „Каско“. Надямам се, че сте уведомили органите на КАТ за събитието и протоколът е вписан в дневника на КАТ. Следва да имате предвид, че няма как да получите застрахователно обезщетение за възстановяване на разходите за ремонта на автомобила ви и от двете застрахователни дружества. Възможно е ако предявите претенцията си за заплащане на застрахователно обезщетение към едното застрахователно дружество и обезщетението, което получите не е в пълен размер, необходим за покриване на разходите по възстановяване, да претендирате остатъка до пълния размер от другия застраховател. За повече информация може да се свържете с наш консултант на те. 0 700 13 616.

 • 2014-01-15 11:23:25

  Обезщетение за пострадал при ПТП в Сърбия по застраховка "Гражданска отгорност"

  Въпрос:Здравейте! Пострадах при ПТП в Република Сърбия. Имам множество счупвания на ребра и ключица.Шофьорът на буса, с който пътувахме почина на място, В последствие разбрах, че не са били застраховани местата на буса. Нямам протокол за ПТП. Нямам и средства да си наема адвокат. В моя случай имам ли някакви шансове да получа обезщетение по застраховка „Гражданска отговорност”. Благодаря предварително и Ви желая хубав ден!

  Отговор:
  Здравейте! Застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите покрива отговорността на застрахованите лица за причинените от тях на трети лица имуществени и неимуществени вреди, свързани с притежаването и и/или използването на моторното превозно средство. В случая е важно да се знае кой е виновен за настъпилото ПТП. Ако е виновен водача на буса можете да предявите претенцията си към застрахователя по застраховка „Гражданска отговорност” на буса. Ако е виновно друго лице, то също следва да има застраховка „Гражданска отговорност“, по която можете да предявите претенция. Ако обаче вашият бус е самокатострофирал и няма виновно лице за произшествието, няма от къде да получите обезщетение. В този случай ако буса имаше застраховка „Злополука“ можеше към застрахователя по тази застраховка да се предяви претенция. Не давате информация дали бусът е с българска регистрация, дали става дума за съвместно пътуване или за превоз на пътници. Във всеки случай трябва да можете да докажете настъпването на застрахователно събитие. Най-вероятно ще трябва да се изискат документи от сръбската прокуратура по мястото на събитието за настъпилото ПТП. При завеждане на претенцията трябва да представите всички медицински документи и всички документи за направени от вас разходи, с които разполагате. В срок от 3 месеца застрахователят е длъжен да ви заплати застрахователно обезщетение или да откаже плащане на същото. За повече информация може да се свържете с наш консултант на те. 0 700 13 616.

 • 2013-12-20 01:04:37

  ПТП при изтекло свидетелство за управление на МПС

  Въпрос:Здравейте, искам да попитам на 08.12.2013 претърпях ПТП с диво животно,имам протокол от КАТ както и акт за изтекла шофьорска книжка, понеже не съм обърнала внимание, че е изтекла.Имам пълно автокаско в Армеец и при описването на щетата и огледа нямаше проблеми, а сега ми отказват изплащането, понеже има ли клауза в общите си условия, че при изтекло свидетелство не плащат щети.Въпроса ми е има ли начин да потърся правата си или не.Благодаря

  Отговор:
  Здравейте, Във вашия случай, считам, че застрахователното дружество неоснователно отказва да ви изплати застрахователно обезщетение. Макар и практиката да не е уеднаквена по отношение на вашия случай, считам, че застрахователя следва да ви заплати разходите за възстановяване на щетите по автомобила ви, тъй като изтеклият срок на свидетелство за управление на МПС не прави водача неправоспособен и съставлява основание за реализиране на административна отговорност. В тази връзка единственият начин да си потърсите правата е като предявите претенцията си срещу застрахователя по застраховка „Каско” по съдебен ред. За повече информация може да се свържете с наш консултант на тел. 0 700 13 616

 • 2013-12-18 08:56:24

  Претенция за обезщетение към виновното лице или към застрахователя при ПТП

  Въпрос:ЗДРАВЕЙТЕ, ИСКАМ ДА ПОПИТАМ КАКВО ДА НАПРАВЯ В СЛУЧАЙ ЧЕ ЗАСТРАХОВКАТА НА ВИНОВНОТО ЛИЦЕ НЕ ПОКРИВА ИЗЦЯЛО ЩЕТИТЕ ПО РЕМОНТА НА АВТОМОБИЛА.СЛУЧАЯ Е СЛЕДНИЯ-МОЯТА КОЛА БЕШЕ ПАРКИРАНА И УДАРЕНА ОТ ТРЕТО ЛИЦЕ.МОГА ЛИ ДА ИМАМ ПРЕТЕНЦИИ И КЪМ КОГО В СЛУЧАЙ ЧЕ СУМАТА ОПРЕДЕЛЕНА ОТ ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ Е НЕ ДОСТАТЪЧНА ЗА ОТРЕМОНТИРАНЕТО НА ЩЕТИТЕ.

  Отговор:
  Здравейте, Съгласно Кодекса за застраховане и Наредба № 24 и приложената към нея методика за уреждане на претенции, застрахователят по застраховка „Гражданска отговорност” на виновното лице е задължен да обезщети пострадалото лице за възстановяване на всички имуществени вреди по тяхната пазарна стойност към момента на ПТП. Това означава, че застрахователят трябва да заплати всички разходи, които сте направили за ремонтиране на автомобила и за които сте представили – разходни документи – фактура и работна карта. Ако не представите документи, които удостоверяват стойността на ремонта застрахователят определя обезщетението по експертна оценка съгласно методиката по Наредба № 24. Според нас е по – добре да отремонтирате първо автомобила си и чак впоследствие да представите всички разходни документи на застрахователя, за да сте сигурни, че платеното от вас обезщетение ще покрие платения от вас ремонт. Разбира се имате право и на претенция лично към виновния водач, но нашият съвет е търсите цялото плащане от застрахователя. За повече информация може да се свържете с наш консултант на тел. 0 700 13 616

 • 2013-12-07 10:59:41

  Отказ от изплащане на обезщетение по застраховка "Каско"

  Въпрос:Здравейте, Имам пълно Каско в Лев Инс.Самокатастрофирах леко- колата се движи на собствен ход- от КАТ отказаха да дойдат,обадих се на застрахователя да изпратят мобилна група- отказаха също.Колата е представена за оглед в срок и е регистрирана щета. В съобщението за отказ се основават на лисата на официален документ,удостоверяващ събитието. Правомерен ли е отказът? Благодаря. каско

  Отговор:
  Здравейте, Отказът на застрахователното дружество да ви изплати застрахователно обезщетение е неправомерен и неоснователен. Във вашия случай считаме, че вие не сте задължен да предоставите официален документ, удостоверяващ събитието, по аргумент от противното от разпоредбата на чл. 125 ЗДвП, която посочва случаите, при които органите на МВР са задължени да посетят мястото на настъпване на ПТП. В тази връзка е и чл. 6, т. 4 от НАРЕДБА № Iз - 41 от 12.01.2009 г. за документите и реда за съставянето им при пътнотранспортни произшествия и реда за информиране между Министерството на вътрешните работи, Комисията за финансов надзор и Информационния център към Гаранционния фонд, не се посещават от органи на МВР и не се съставят документи за повреди на МПС, които не са причинени от друго ППС. Застрахователят е длъжен да заплати всички разходи, които сте направили за ремонтиране на автомобила и за които сте представили – разходни документи – фактура и работна карта. Нашият съвет е да депозирате молба за преразглеждане на щетата ви, като посочете, че органите на МВР не посещават и не съставят документи, за повреди на МПС, които не са причинени от друго ППС, както е в конкретния случай. Ако и след това застрахователят откаже да ви заплати всички разходи, които сте направили за ремонтиране на автомобила, единственият вариант, който ви остава е да търсите правата си по съдебен ред. За повече информация може да се свържете с наш консултант на тел. 0 700 13 616

 • 2013-11-27 10:09:36

  Срок за изплащане на обезщетение за неимуществени вреди

  Въпрос:колко време трябва да мине от подаване на последният искан документ към претенция за птп относно изплащане на обещетение за неимуществени вреди от застрахователната компания и нейното изплащане?

  Отговор:
  Здравейте, Срокът, в който застрахователят трябва да ви заплати застрахователно обезщетение не може да е по – дълъг от 3 месеца от представяне на последните документи. За повече информация може да се свържете с наш консултант на тел. 0 700 13 616

 • 2013-11-23 09:22:42

  Частично изплатено обезщетение при тотална щета по застраховка "Каско"

  Въпрос:Имах Автокаско на стойност 7200 лева.Сега разбирам,че ще ми изплатят само 4017 лева,като автомобила остава при мен.Не е ли твърде малка застрохователната премия ,която искат да ми изплатят?Благодаря ви предварително.

  Отговор:
  Здравейте, Принципно положение е, че при имуществено застраховане застрахователят трябва да заплати обезщетение равно на вредата към деня настъпване на застрахователното събитие до размера на застрахователната сума. Във вашия случай доколкото разбирам се касае за наличие на тотална щета (пълна загуба). Предложената ви за изплащане сума в размер на 4017 лева в действителност е твърде малка и застрахователят следва да плати действителната стойност на автомобила към датата на ПТП, от която ще се приспаднат останките от автомобила. Какъв процент от застрахователната сума се изплаща при тотална щета можете да намерите в общите условия, които трябва да са ви предадени с полицата. Нашият съвет е да депозирате молба до застрахователя за преразглеждане на щетата и за заплащане на действителната стойност на автомобила, ако това не помогне остава единственият вариант – да търсите правата си по съдебен ред. За повече информация може да се свържете с наш консултант на тел. 0 700 13 616

 • 2013-10-30 07:53:26

  ПТП в Испания

  Въпрос:Обръщам се към вас с молба за вашия компетентен съвет, поради неприятното положение в което се намирам. Случаят е следния: Обръщам се към вас с молба за вашия компетентен съвет, поради неприятното положение в което се намирам. Случаят е следния: Казвам се Илияна Георгиева и съм студентка в България. В края на април месец тази година, започнах стажантска програма със моя колежка - Десислава Петкова - в Каталуния, Lloret de mar. На 29ти юли претърпяхме ПТП със Деси, като вината за случая беше на шофьора, до който аз седях. Ще уточня че шофьорът е българин, но бегло го познавам. В следствие на катастрофата, Деси получава черепни фрактури, пукната кост под окото и счупен нос. Моите травми ги открих след като се завърнах в България преди 2 месеца, поради адекватното отношение на тамошните лекари - травма на дисковете на 4 шийни прешлена и междуребрена контрактура. Прогнозите за възстановяването на Деси са в период от 8 месеца, след който ще трябва да и бъде направена операция на носа, а аз трябваше да започна рехабилитация за минимум 2 месеца. След като се опитахме сами да си потърсим правата и да пледираме за обезщетение, се обърнахме към застрахователната компания на шофьора - RACC. Те буквално ни разиграваха 3 седмици, имайки предвид състоянието ни и некомпетентността към испанското законодателство, усяхме да си намерим англоговорящ адвокат седмица преди полета ни. Нямахме възможност да стоим повече време в Испания. Предадохме копия от всички документи на адвоката - медицниските и полицейските репорти, и подписахме пълномощно при нотариус, с което той да ни представлява в Испания. Неговата насока бе след като приключи моето лечение, понеже се очакваше да е по - скоро от това на Деси, да му бъдат изпратени медицинските документи, и да ни бъде насрочена дата, за преглед при съдебен лекар в Испания. Миналата седмица се натъкнах случайно на информация, в която се казва че от датата на произшествието, имаме 3 месечен срок в който да подадем писмен иск, за обезщетение от застрахователната компания. След като писахме с Деси на адвоката със същия въпрос, той не ни е отговорил вече от една седмица. Бихте ли ми дали повече информация, относно процедурите, които трябва да изпълним с Деси, за да можем да получим обезщетение от инцидента. Благодаря ви за отделеното време, надявам се да можете да ни помогнете. Илияна Георгиева.Бихте ли ми дали повече информация, относно процедурите, които трябва да изпълним с Деси, за да можем да получим обезщетение от инцидента. Благодаря ви за отделеното време, надявам се да можете да ни помогнете. Илияна Георгиева.

  Отговор:
  Всеки застраховател, предлагащ застраховка „Гражданска отговорност” в Европа има свой представител в България и в тази връзка испанската застрахователна компания RACC също има свой представител, който може да намерите в http.//www.nbbaz.bg/. След като установите, коя компания е представител следва да отправите писмена претенция към него, към която да приложите препис от всички документи, които са в пряка връзка с настъпилото пътно-транспортно произшествие. В три месечен срок представителя на застрахователя следва да определи застрахователно обезщетение и то да ви бъде платено. Давностният срок за предявяване на иска срещу застрахователя на виновното лице по застраховка „Гражданска отговорност” е 5 годишен. Ако не можете да идентифицирате застрахователя на виновния водач – обърнете се към НББАЗ(Национално бюро на българските автомобилни застрахователи) в качеството му на Компенсационен орган за допълнително разследване. Надяваме се, че не сте дали оригинални документи на испанския адвокат, но ако е това трябва да си ги изискате. Ако той твърди, че вече е образувана щета при испанския застраховател изискайте съответните документи за това с подпис и печат на застрахователното дружество. За повече информация може да се свържете с наш консултант на тел. 0 700 13 616

 • 2013-10-28 04:25:08

  Застраховка "Живот"

  Въпрос:Имам сключена застраховка живот, но нямам финансовата възможност да продължавам да я плащам. Има ли вариант да спра плащането без да прекратявам договора и без да очаквам някаква защита или дивиденти, но да не загубя спестените досега средства? Застраховката бе за срок 11 години, а са минали две. Сумата събрана до момента е около 1200 лв и не ми се иска да губя от тях.

  Отговор:
  Здравейте, Благодаря ви, че се обърнахте към нашата асоциация за съвет и се надяваме, че с нашия отговор ще можем да сме ви полезни. Съгласно българското законодателство имате възможност да прекратите предсрочно застраховка „Живот” като на основание чл. 240 от Кодекса за застраховане при застраховка "Живот" по искане на застрахования застрахователят е длъжен да плати откупната стойност по застрахователния договор, ако от началото на периода на застрахователното покритие са изминали поне две години и са платени всички премии за този период. В застрахователния договор трябва да бъдат посочени условията, при които застрахованият може да иска заплащане на откупната стойност, както и размерът й за всяка година от срока на договора. Във вашия случай доколкото разбирам са изминали две години и са платени всички премии за този период, поради което следва да ви заплатят откупната стойност посочена в полицата. Откупната стойност се плаща от застрахователя в 20-дневен срок от поискването. Няма как, ако не плащате посочените вноски договорът да продължи своето действие въпреки, че не сме запознати с клаузите на Вашия договор. Каквато и промяна да искате по договора, следва да уведомите застрахователя и да поискате сключване на анекс към договора, който да отразява съответната промяна. За повече информация може да се свържете с наш консултант на тел. 0 700 13 616

 • 2013-10-20 12:21:51

  изплащане на обезщетение за непредоставена туристическа услуга

  Въпрос:Туроператор ЕТ"Валери 90" Ва Здравейте! Извинявам се, че информажцията в полето"Категория" не е попълнено коректно, но сред изброените опции липсва категорията застрахователно събитие, която касае нашия случай.Накратко:лентина Атанасова ни отказа извършване на туристическа услуга, поради обявяване на фалит.Подадохме всички изисквани от застрахователя QBE документи за изплащане на обезщетенията. Въпреки че още на 27.08.2013 QBE е уведомил МИЕ за настъпилото застрахователно събитие, Застрахователят до момента, вече повече от месец, отказва да изплати обезщетенията ни. Мотивът е да се изчака решението на съда и всички последващи инстанции, които да потвърдят причините за отказа от туистическа услуга.Това за нас е неприемлив аргумент. Според нас клиентите следва да бъдат обезщетени, а Зстрахователят е този, който трябва да изчака решенията на съдебните инстанции, за да си получи парите от Туроператора. Въпросът ми е: трябва ли да изчакваме решенията на съда, които могат да се проточат с години, за да си получим обезщетенията или тяхното изплащане императивно следва от признаването на факта за възникване на застрахователно събитие от страна на QBE в писмо до МИЕ? Към кои институции бихме могли да се обърнем с жалба от некоректното отношение на Застархователя? Отсега Ви благодаря! Лидия Стоевска

  Отговор:
  Задължителната застраховка „Отговорност на туроператора“ покрива отговорността на туроператора за причинени вреди вследствие на неразплащане със своите контрагенти, включително при неплатежоспособност и несъстоятелност. Тези обстоятелства трябва да се докажат. Във Вашия случай Вие сте доказали, че сте заплатили сумата и че пътуването не е осъществено, поради което считам, че застрахователят следва да ви плати застрахователно обезщетение. Застрахователят няма право да изисква от Вас документи, за които може да се предполага, че съществуват пречки за събирането им, каквото е съдебното решение. За повече информация може да се свържете с наш консултант на тел. 0 700 13 616

 • 2013-10-05 04:59:11

  обещетение по ПТП

  Въпрос:Здравейте!Интересува ме след ПТП за което виновен е другия водяч. Как трябва да се постъпи? Да се ремонтира автомобила със собствени средства и да се изисква възстановяване на разходите пред застрохователя на другия водач. ИЛИ Първо да се извърши оглед от страна на застрахователя и да се оцени размерът на обещетението от тях. Опасявам се че експертната оценка на застрахователя няма да покрива реалните разходи по ремонт на автомобила. Искам също да уточня, че с съставен протокол за птп и са направени снимка от служители на КАТ.Какъв е вашият съвет?

  Отговор:
  Здравейте, Благодаря ви, че се обърнахте към нашата асоциация за съвет и се надяваме, че с нашия отговор ще можем да сме ви полезни. Въз основа на издадения протокол за пътно-транспортно произшествие вие следва да уведомите застрахователя на виновното лице( при наличие на валидна застраховка „Гражданска отговорност” на виновното лице) и да го поканите да извърши оглед на МПС-то ви. Съгласно Кодекса за застраховане и Наредба № 24 и приложената към нея методика за уреждане на претенции, застрахователят по застраховка „Гражданска отговорност” е задължен да обезщети пострадалото лице за възстановяване на всички имуществени вреди по тяхната пазарна стойност към момента на ПТП. Това означава, че застрахователят трябва да заплати всички разходи, които сте направили за ремонтиране на автомобила и за които сте представили – разходни документи – фактура и работна карта. Ако не представите документи, които удостоверяват стойността на ремонта застрахователят определя обезщетението по експертна оценка съгласно методиката по Наредба № 24. За повече информация може да се свържете с наш консултант на тел. 0700 13 616

 • 2013-09-25 07:51:44

  Уведомление на застраховател и изискване на допълнителна документация

  Въпрос:Здравейте, При настъпило ПТП само с имуществени вреди аз съм виновния водач. Попълнихме двустранен протокол с всичката необходима информация и бяхме посетени от екип на КАТ. След няколко дни получавам обаждане от застрахователя на увредената страна с искане да посетя техен офис за уточняване на вината и обстоятелствата за ПТП. Аз отказах с мотива, че нямам официална покана по пощата. След няколко дни получих покана по пощата от застрахователя с искане за преснимане на шофьорската книжка, полицата "ГО" и документите на автомобила в 7 дневен срок. Въпросът ми е: имат ли правното основание да изискват директно от мен тези документи и трябва ли да посещавам застрахователя на увредената страна?

  Отговор:
  Здравейте, Всеки застрахован по застраховка Гражданска отговорност е длъжен в 7 дневен срок от настъпване на ПТП, за което е виновен да уведоми застрахователната компания, в която е застрахован. В уведомлението трябва да се съдържат като минимум вашите данни, номера на застраховката, регистрационният номер на автомобила, както и минимално описание на ПТП. Това уведомление е необходимо да се направи, т.к в противен случай застрахователят може да претендира от вас заплатените от него лихви на трети лица считано от датата на ПТП до уведомлението на застрахователя. За повече информация може да се свържете с наш консултант на тел. 0700 13 616.

 • 2013-09-24 10:28:53

  Отказана щета по каско

  Въпрос:Здравейте, Колата ми е застрахована още при закупуването от магазина в Бул Инс. Тъй като е чисто нова застрахователния брокер ми каза, че няма нужда да се прави оглед и снимка при застрахователя. Втората година колата отново е застрахована в Бул инс без прекъсване между полиците. Брокера не ми казва, че трябва да я снимат от Бул Инс, защото каското се продължава в същата компания. Сега от застрахователя ми отказват щета, защото.... колата не предоставена за оглед и маркиране. Според Бул инс те не са в риск за този автомобил. Поисках тогава да ми върнат парите, които са получили от премията. Отказаха, защото полицата вече била пусната. Какво мога на предприема в тази ситуация? Предварително благодаря за съдействието.

  Отговор:
  Здравейте, В описания от вас случай, застрахователят неправомерно ви е отказал заплащане на обезщетение. Действително, когато застраховката на автомобилът се подновява без прекъсване не е необходимо да се извършва оглед от застрахователя, защото той е отговарял и в предходния период. Това което можете да направите е да депозирате писмено възражение пред застрахователя с искане да ви се заплати застрахователно обезщетение и ако отново ви се откаже да се обърнете към съда с претенция към застрахователя за платения от вас ремонт. За повече информация може да се свържете с наш консултант на тел. 0700 13 616.

 • 2013-09-12 10:18:20

  Намалено и забавено обезщетение по настъпило застрахователно събитие

  Въпрос:Здравейте, Пиша ви за съвет по следния казус - преди 6 месеца бе откраднат автомобилът ми, за който имах сключена застраховка „Автокаско“. След 3 месечен срок представих на застрахователя си всички необходими и изискани от него документи. Според общите условия по договора трябваше да получа обезщетението си в 15 дневен срок, но въпреки това 3 месеца по-късно то все още не ми е изплатено напълно. Получих от застрахователя си отговор, че обезщетението ми е било намалено на 2/3 от реалната застрахователна сума посочена в договора без обяснение за мотивите за това, като същевременно до момента ми е преведена едва ½ от това намалено обезщетение. Смятам да уведомя Комисията по Финансов Надзор относно забавянето на плащането, но не съм наясно как бих могъл да подходя относно намалената премия и в какъв срок бих могъл да обжалвам размера й. Има ли законов срок, след който ако съм получил определена сума и не съм обжалвал пред съда размера й отношенията ни със застрахователя по съответното застрахователно събитие биха се считали за уредени? Също така какви стъпки бихте ме посъветвали да предприема относно намалената премия – след кратко проучване в сайта на nazz.bg разбирам, че този тип намаление на обезщетенията на около 70% от застрахователната суна започва да се очертава като практика на повечето застрахователни компании – по-добре ли е в такъв случай да се заведе колективно дело с други потърпевши или всеки случай би следвало да се разглежда поотделно. Благодаря ви предварително за вашите отговори и ще се радвам да съдействам с повече информация ако такава е необходима!

  Отговор:
  Здравейте, Във вашия случай застрахователят неоснователно отказва да плати пълното застрахователно обезщетение и бави заплащането на същото. Съгласно разпоредбите на Кодекса за застраховането застрахователят е длъжен да заплати обезщетение равно на действителната стойност на застрахования автомобил към деня на кражбата. Това обезщетение следва да се заплати в 15 дневен срок след уведомяване на застрахователя и във вашия случай представяне на служебна от РПУ за деклариране на кражбата. След този срок застрахователят изпада в забава и дължи законна лихва върху застрахователното обезщетение. Срокът в който можете да предявите претенцията си по съдебен ред е 3 годишен от настъпване на застрахователното събитие, като получаване на частично плащане по застраховката не ви ограничава да претендирате за останалата сума, разбира се стига да не сте подписали изрично споразумение със застрахователя. Нашият съвет е ако все още на са ви платили да предявите иск пред съда за заплащане на оставащото застрахователно обезщетение и за дължимата лихва за забавените плащания. За повече информация може да се свържете с наш консултант на тел. 0700 13 616.