« Предишна 1 2 3 4 5 6 Следваща »

 • 2012-10-24 05:42:12

  отказ за обезщетение по Гражданска отговорност

  Въпрос:Здравейте!На 17.09.12г. претърпях ПТП,след уведомяване на КАТ,чрез обаждане на тел.112 с виновния водач постигнахме съгласие за съставяне на двустранен констативен протокол.На следващия ден,го попълнихме и регистрирахме в КАТ,след което и двамата посетихме,застрахователя и представихме всички изискуеми документи.След месец и половина получих отказ от застрахователя,за изплащаве на щетата, с мотив че двустранния констативен протокол не е регистриран в КАТ,и поради това не се явява годно доказателствено средство.Вследствие като допълнително доказателство ми изискват служебна бележка,от органите на КАТ за това ,че техни представители са уведомени и са дошли на мястото на ПТП.Основателелен ли е отказът на застрахователя?

  Отговор:
  Здравейте! Съгласно чл.123, ал.1, т.3б от Закон за движение по пътищата, ако между участниците в произшествието има съгласие относно обстоятелствата, свързани с него, те попълват своите данни в двустранен констативен протокол за ПТП и съвместно уведомяват службата за контрол на МВР на територията, на която е настъпило произшествието. Вие посочвате, че сте уведомили КАТ и сте регистрирали двустранния констативен протокол в КАТ. Ако протокола е регистриран, в горния му край поставят печат и номер на регистрацията. Застрахователите обикновено отказват, ако протокола няма такъв номер и печат. Ако протоколът има номер и печат, не е необходимо друго доказателство. Ако на протокола не са поставени номер и печат можете да си пуснете молба до КАТ за издаване на служебна бележка, от която да е видно, че протоколът е регистиран, както и под какъв номер е регистриран. Дори и да откажат да Ви издадат такава бележка, или ако се укаже, че не сте регистрирали протокола, можете да заведете граждански иск срещу застрахователя за претърпените щети. В гражданския процес можете със съдебна авто-техническа експертиза да докажете ПТП, размера на щетите и наличието на причинно-следствена връзка между щетите и събитието, както и размера на щетите. Нашият опит показва, че тези дела срещу застрахователя са успешни. За повече информация може да се свържете с наш консултант на тел. 0700 13 616.

 • 2012-10-23 09:26:58

  Обещетение от ГО при ПТП

  Въпрос:Здравейте, Моя случай е следния, на 20.10.2011г., една дама се блъска моя автомобил, които е паркиран и в следствие на това има нанесени материални щети. Изчакахме КАТ и получих протокол за ПТП-то. Нямам каско и щетите ще трябва да се покрият от ГО на въпросната дама. Заведох щетата при застрахователя и , мина първият оглед за видими щети. При ПТП-то автомобила ми е преместен 3-4м.Колата е автоматик и след удара, докото го карах за оглед установих, че изключва от скорост т.е има проблем със скоростната кутия. Въпроса ми е как мога да заведа щета и да докажа, че повредата е вследствие на ПТП-то, и кой покрива разходите за диагностика и отваряне на скоросната кутия. Ако обещетението не ме удовлетворява и не покрива разходите по ремонта, къде мога да го обжалвам / ЗК, КФН или Гар. фонд/ и какви са необходимите документи за това? Благодаря предварително.

  Отговор:
  Здравейте! Застрахователят по застраховка ГО следва да възстанови действително настъпилите щети по Вашия автомобил към датата на събитието. След като сте установили, че има проблем с двигателя от това ПТП е следвало веднага да уведомите застрахователя и да поискате втори оглед. Обичайно това става скоро след първия оглед в сервиз, в присъствието на представител на застрахователя и Ваше присъствие, където се извършва всичко необходимо за установяване на вредите, включително и диагностика, ако такава е необходима. Съставя се опис на установените щети, който се подписва от двете страни. От едно събитие може да се заведе само една щета, по която може да се извърши евентуално доплащане, ако е необходимо. Една година по-късно трудно ще докажете, че е налице причинно-следствена връзка между събитието и щетите. Застрахователят трябва да Ви заплати стойността на ремонта по извършения опис на щетите, който трябва да Ви е предоставен при завеждане на щетата. Ако представите фактура за действително извършен ремонт и тя включва само описаните щети от събитието, трябва да Ви възстановят разходите по фактурата. Ако не сте удовлетворен от изплатеното застрахователно обезщетение, можете да пуснете жалба до застрахователя, с копие до КФН, като се мотивирате защо смятате, че обезщетението не е достатъчно. Имайте предвид, че КФН не може да задължи застрахователя да Ви плати, тя изисква от застрахователя преписката и прави проверка да ли са спазени разпоредбите на Кодекса за застраховане и дава препоръки, евентуално може да ги санкционира, ако не са спазили всички срокове. Можете да заведете съдебен иск срещу застрахователя, но трябва да докажете наличието на причинно-следствена връзка между събитието и щетите, което една година по-късно е много трудно.

 • 2012-10-20 06:02:08

  прекратяване на застраховка Живот

  Въпрос: Здравейте,преди 10-тина дни прекратих сключена от мен застраховка живот към живото застрахователна компания,поради невъзможност от плащане на дължимите вноски.Същата застраховка сключих преди 2 год.т.е.на 04.08.2010г.На гърба на полицата има табличка с откупните стойности и към 01.08.2012г.,сумата е 582.44лв. Отгоре над сумата с дребен шрифт е написано:таблица с откупните ст-сти след изтичане на всяка поредна год. от срока на застраховката при редовно плащане на премията и след начисляване на дължимата годишна премия за следващата застрахов.година.При разговор от моя страна със служител на дружеството ми бе казано,че вероятно ще се наложи да заплатя и вноската за мес.08.2012г.,след което ще получа сумата от 582.44лв.Аз предложих вноската да ми бъде удържана направо от откупната ст-ст,а отговорът бе,че нямат такава практика,т.е.първо трябва да внеса премиалната вноска.Каква бе моята изненада,когато получих по разплащателната си сметка изплатената сума-бе ми удържана и сумата в размер на 400лв.за 2013г.т.е. получих 180.64лв.<в последствие същата служителка ми каза,че отгоре на полицата го пишело>.Как мога да плащам за услуга за цяла една година,която аз де факто не ползвам и освен това думичката е начислени,а не удържани,което са съвсем различни термини? Според мен това е поредната пирамидална структура в нашата страна.Моля Ви за отговор,тъй като ако това е поредната несправедливост,аз няма да оставя нещата дотук! Поздрави!

  Отговор:
  Здравейте! Съгласно чл.240, ал.1 от Кодекса за застраховане/КЗ/ при застраховка „Живот” застрахователят е длъжен да плати откупната стойност по застрахователния договор, ако от началото на периода на застрахователното покритие са изминали поне две години и са платени всички премии за този период. В застрахователния договор трябва да бъдат посочени условията, при които застрахованият може да иска заплащане на откупната стойност, както и размерът и за всяка година от срока по договора. Във Вашия случай са изминали две години и са платени всички премии за този период, поради което следва да Ви заплатят откупната стойност, която са посочили в полицата – 582.44 лева. Считам, че неправилно Ви начисляват, респективно удържат дължимата годишна премия за следващата застрахователна година, няма такова изискване в КЗ. Не случайно законодателят е поставил изискване да бъде посочена откупната стойност за всяка година, за да е ясно на потребителя във всеки момент каква сума може да получи. Можете да сезирате Комисията за финансов надзор/КФН/ с жалба като искате да се укаже на застрахователя, че не следва да се приспада от откупната стойност застрахователна премия за бъдещ период, писмото го пуснете с копие до застрахователя. В случай, че застрахователят ви откаже да заплати откупната стойност следва да заведете иск срещу него. За повече информация може да се свържете с наш консултант на тел. 0700 13 616.

 • 2012-10-10 12:12:15

  застраховка Каско

  Въпрос:Длъжен ли е застрахователят да изплати обезшетение и в какъв размер при счупено стакло на автомобил по невнимание от самия водач?

  Отговор:
  Здравейте, В случай, че имате застраховка "Каско" застрахователят е длъжен да заплати всички щети по автомобила, стига да не са нанесени умишлено от застрахования. При счупено стъкло трябва да се заплати стойността на стъклото (в оригинал) и труда за подмяна - т.е. всички разходи.

 • 2012-09-08 09:10:18

  Документи неимуществени вреди

  Въпрос:какъв по вид документи е необходимо да представя пред застрахователя за завеждане на щета за неимуществени вреди, необходимо ли е мед. удостоверение за телесна повреда, разходи за лечение, фактури,касови бонове и въобще целия реквизит от документи и трябва ли да са оригинали

  Отговор:
  Здравейте! При нараняване имате право на обезщетение за имуществени и неимуществени вреди. При обезщетението за неимуществените вреди най-важно е да аргументирате добре болките и страданията, които според закона се определят по справедливост, това обикновено става с молба или заявление. Трябва да приложите към молбата си документи, които доказват настъпването на застрахователното събитие, вината на застрахованото лице, както и какви увреждания сте получили. Обикновено това са протокол за ПТП, констативен протокол или присъда по наказателно дело. Трябва да приложите и медицински документи, които доказват, че сте пострадали от това произшествие като епикризи от болница, амбулаторни листи от прегледи при лекари, рецепти за изписани лекарства и т.н. Можете да претендирате и имуществени вреди, това са разходите, които сте направили за лечението си от това произшествие – това са фактури за закупени лекарства, за престой в болница, за операция и т.н. Не е необходимо да са оригинали, но застрахователят може да изиска и оригинали, особено ако плаща по фактури.

 • 2012-08-27 10:21:13

  Застраховка на Кредитополучател

  Въпрос:Бих искала да попитам защо банката ме задължавам да сключа застраховка на кредитополучател в определена застрахователна компания от тях при теглене на ипотечен кредит? Мога ли да я прекратя и да си я направя където аз пожелая?

  Отговор:
  Здравейте! Това е групова застраховка на всички кредитополучатели при определен от банката застраховател, която е за Ваша сметка. Смисъла на тази застраховка е при настъпване на събитие, в резултат на което не сте в състояние да плащате (например тежко заболяване, злополука, смърт) застрахователят да покрие остатъка от кредита Ви. Прегледайте си общите условия, възможно е да имате клауза задължително да се застраховате. Разбира се можете да си направите застраховка по Ваш избор при друг застраховател, но тя ще бъде лична, а не групова и цената ще бъде много по-висока.

 • 2012-08-22 10:05:39

  Валидност на полица Автокаско чрез брокер?

  Въпрос:Здравейте, искам да попитам следното, при сключване на застраховка Автокаско (пълно) и Гражданска Отговорност, чрез застрахователен брокер, като автомобила се води на името на фирма, кой би следвало да ми издаде разходооправдателен документ? Застраховката сключих в кварталното авто-електро сервизче, къде ми поставиха и аларма на колата, като задължително изискване за маркиране за сключване на Автокаско. Момчето което написа двете полици каза, не може да ми издаде нито касов бон, нито фактура защото те се издавали само Армеец, в случая, и да ходя да ми издават те. Отделно когато му предложих да му преведа парите по банкова сметка, той каза че предпочита да му ги дам в брой понеже така и така ходел да ги внася в Армеец, но ако ми било проблем с парите в брой да не се притеснявам, защото той си отчитал полиците на 10-тина дни. Тоест можел съм да му платя и след два дни (това всичкото се случва Събота сутрин). Ако този човек не внесе парите, аз имам ли все пак валидни Гражданска отговорност и Автокаско? Уточнявам, че съм ги платил наведнъж, не са на вноски.

  Отговор:
  Здравейте! При сключване на застраховка чрез застрахователен брокер същият е длъжен да Ви издаде документ за платената сума. Обикновено това е т.н. сметка на съответния застраховател, която трябва да има всички необходими реквизити: номер на полица, платена сума, подпис, име на лицето, което сключва застраховката, офис на брокера, печат на брокера. По застраховка „Каско” задължително трябва да Ви издадат такава сметка. По застраховка „Гражданска отговорност” самата полица е доказателство за платената премия, но ако искате разходен документ за фирмата брокера трябва да Ви издаде сметка и за тази застраховка. Обикновено брокерите плащат премиите на застрахователите според уговорените в договорите срокове, които обичайно са в рамките на 10-14 дни. Що се касае за валидността на издадените полици: ако са Ви издадени полици със съответните реквизити, които са посочени в тях, с подпис и печат, тя е валидна в рамките на посочения срок. Полицата Ви е валидна дори и брокерът да не внесе премията, отговорността е негова. По застраховка каско сметката е доказателство, че сте платили премията. Нашият съвет е: сключвайте застраховки в официални офиси на застрахователни брокери, а не в такива гаражи, с оглед на това че не се знае доколко това лице е компетентно да сключва застраховки, особено по застраховка „Каско”, където нещата са значително по-сложни. Можете да поискате да видите и лиценза на съответния брокер, който повечето брокери поставят на видно място в офиса, за да е достъпен за всички клиенти .

 • 2012-08-22 03:36:57

  ПТП и Гаранционен Фонд

  Въпрос:Здравейте.Претърпях ПТП за което нямах вина.Колата ми има сериозни поражения,за съжаление се оказа че виновното лице избяга и немога да предивя притенций към неговия застраховател.Моя застраховател ми каза ,че трябва да занеса всички документи в Гаранциония фонд.Предадох документите и имам входящ номер.От Гранциониа фонд ми казаха,че след като няма смъртен случай или тежка телесна повреда,те немогат да ми изплатят имуществени щети.Трябвало да настояваме органите на реда да издирят виновника,но от там не се помрадват.Аз и семейството ми ходим на собствени разноски да вземем полицайте да правят разследване,защото бюджета им бил ограничен и нямали пари за бензин.Накрая ни казаха че много от престапленията оставали не разкрити(не сме били първите нито последните) Моля за вашето съдействие. И въобще в моя случай какво мога да направя. Благодаря предварително!

  Отговор:
  Здравейте! Действително при неизвестен извършител Гаранционен фонд (ГФ) изплаща обезщетение само при вреди, свързани с наранявания на хора. Ако бъде разкрит извършителя, можете да предявите претенция към неговия застраховтаел по застраховка Гражданска отговорност», а ако виновното лице няма такава застраховка – към Гаранционен фонд. За съжаление, ако извършителят не бъде открит и нямате застраховка «Каско» няма как да бъдете обезщетени.

 • 2012-08-19 05:26:32

  Служебно завдена щета в Гарнционен фонд

  Въпрос:Здравейте! Преди време претърпях ПТП,като в моя случай се оказа,че виновното лице няма валидна сключена застраховка.Кофтито е,че разбрахме след завеждане на щета при застрахователя на виновния Дженерали,пропуск на полицай да видят,че виновното лице няма сключена валидна застраховка Гражданска отговорност.Получихме писмо от Дженерали в което ме уведомяват,че лицето е с изтекла застраховка и че по служебен път ще бъде завдена в ГФ,след седмица получавам писмо,че щетата е заведена. Въпроса ми е след като полицаите не са установили при съставяне на протокола за ПТП,че виновното лице няма сключена застраховка възможно ли е самата щета да бъде заведена по слъжебен път,без каквито и да е действия от моя страна към ГФ и да очаквам изплащане на обезщетение...?

  Отговор:
  Здравейте! Действително, ако виновното лице няма сключена валидна застраховка „Гражданска отговорност” можете да предявите претенция към т.н.Гаранционен фонд. (ГФ) Това става чрез Вашия застраховател по застраховка Гражданска отговорност” (ГО) или към друг застраховател, който има лиценз за застраховка ГО. Възможно е Дженерали служебно да препратят претенцията Ви към ГФ, като комплектоват преписката с нужните документи и я изпратят в ГФ. Можете да направите справка в ГФ (от интернет можете да намерите контакти) и сам да установите дали Вашата щета е заведена там. Ако изплатеното обезщетение е недостатъчно, което обикновено става при плащане от ГФ, можете да предявите претениця по съдебен път срещу Гаранционен фонд.

 • 2012-08-16 04:26:36

  ПТП на паркинг

  Въпрос:На 12.07.12г паркираната ми кола бе ударена от друга кола. Имам протокол эа ПТП.Ремонтирах колата и представих фактура но не ми исплатиха цялата сума.Бихте ли ме посаветвали как да постъпя.Колата има и автокаско.Предварително благодаря

  Отговор:
  Здравейте! Предполагам, че в случая са Ви изплатили застрахователно обезщетение по застраховка „Гражданска отговорност” от застрахователя на виновното лице. В този случай след като сте представили фактура за извършения ремонт застрахователят следва да Ви изплати обезщетение по фактура, ако тази фактура отразява действително претърпените вреди от ПТП, така както са по опис. Ако не разполагате с фактура, тогава обезщетението трябва да се изчисли по специалната методика за ликвидация на щетите по застраховка „Гражданска отговорност”, която е еднаква за всички застрахователи. Това което можете да направите е: 1.Да пуснете жалба до застрахователя по ГО, с копие до Комисията за финансов надзор (от интернет ще научите повече за нея), с която да искате преразглеждане на щетата и изплащане на цялата сума по фактурата. 2. Да предявите претенция към застрахователя по застраховка «Каско» за разликата между сумата по фактурата и вече платеното от застрахователя по ГО, като представите копие на фактурата. 3. Да водите иск срещу застрахователя по застраховка ГО за неплатената сума – това трябва да се прецени с оглед размера на тази сума.

 • 2012-08-06 01:36:41

  Застраховка Живот в полза на банка

  Въпрос:Здравейте, Обръщам се към Вас с молба за консултация във връзка с конфликт възникнал между мен и Уникредит Булбанк АД. Имам ипотечен кредит с въпросната банка от 2008г, но наскоро открих, че банката ми отдържа и застраховка "Кредитна протекция"(застраховка Живот). Поисках да ми предоставят копие от договора за застраховката, но... се оказа че и те нямат такъв. В същото време през последните четири години, всеки месец са ми вземали от сметката по около 14 евро. Като тяхно оправдание за наличието на въпросната такса за застраховка ми показаха погасителният ми план, но той не беше с моя подпис(очеваден груб фалшификат). Пуснах жалба срещу банката към финансов надзор на БНБ, но както предполагам и вие знаете, резултат никакъв от подобни институции.В същото време банката ми предлага сега да сключа застраховката, но без да ми възстановят вече взетите пари. Какво бихте ме посъветвали да предприема?

  Отговор:
  Здравейте, Банките обикновено сключват групова застраховка „Живот и/или „Злополука” за своите клиенти в определена застрахователна компания. В този случай банката Ви застрахова за Ваша сметка заедно с останалите кредитополучатели. Ако настъпи застрахователно събитие, покрит риск по тази полица – обикновено това е злополука, тежко заболяване, водещо до инвалидизация (например инсулт) или смърт застрахователят трябва да покрие остатъка от кредита. Нашият съвет е: обърнете се към съответния застраховател(не към банката) и поискайте да Ви представят копие на груповата застраховка, която е била валидна към датата на сключване на Вашия договор за кредит, заедно с Общите условия. Ако се окаже, че наистина няма такава застраховка, тогава банката неправомерно Ви е събирала сумата от 14 евро месечно. Можете да си я търсите от съдебен път от банката. Ако такава полица съществува и подписа под застрахователния договор не е ваш следва банката да ви възстанови платената сума. Сама по себе си застраховката е полезна. Ако не желаете групова застраховка, можете да сключите индивидуална застраховка в компания по Ваш избор, но в този случай премията ще бъде много по-голяма. Практиката ни при груповите застраховки показва , че много често дори и при смърт застрахователите не плащат и банките търсят наследниците на починалото лице. Причината са т.н.Общи условия, които регламентират отношенията застраховател – клиент, в които са посочени изключенията, при които те не носят риска, например стари заболявания, на които застрахователите обикновено се позовават.

 • 2012-07-28 10:58:29

  предявяване на претенция към застраховател

  Въпрос:Здравейте!Със съдебно решение на Окръжен съд ме определиха като виновен за ПТП.От КАТ няма издаден документ със който да е определена вина.Пострадалия при ПТП-то заведе граждански иск срещу мен за изплащане на обезщетение и Съдът го определи в негова полза.Как се завежда иска към Застрахователя от моя страна?.В хода на делото не е привлечен Застрахователя като трето лице? Благодаря предварително

  Отговор:
  Здравейте, Следва да се снабдите с влязлото в сила решение и след като платите присъденото обезщетение да го изискате от застрахователя. Ако нямате възможност да платите обезщетението посъветвайте потърпевшия да се обърне директно към застрахователя за получаване на обезщетение.

 • 2012-06-22 01:39:58

  наводнение

  Въпрос:декември месец се спука тръба и наводнихме комшйте.6месеца след това той иска обезщетение.до колко има право защото става вапрос за хиляди левове.апартамента му не е застрахован

  Отговор:
  Здравейте, Пострадалият може да иска размерът на причинените вследствие на наводнението вреди, като няма ограничение на прендираната сума. Изискването е исканата сума да е действителна за да не са обогати пострадалия над сумата за ремонта му.

 • 2012-05-14 03:02:55

  Късо съединение

  Въпрос:вследствие на спиране на тока и късо съединение ми изгоря UPS на камина с водна риза.Камината се разду и протече. Имам застраховка имущество. Разходите по покриване на щетатите бяха 4200 лв, но ДЗИ ми изплати след повече от 3 месеца 941 лв. Подала съм искане за преразглеждане на щетата.EVN са издали док.за това,че по това време е прекъсвал тока. При такива обстоятелства,ако след преразглеждане на щетата не съм удовлетворена, мога ли предевя иск към EVN и да възстановя сумата на ДЗИ. Моля за разяснение

  Отговор:
  Здравейте, Във вашия случай застрахователят е длъжен да ви заплати обезщетение равно на действителната стойност на вредата или 4200 лв. в 15 дневен срок от представяне на всички документи. Ако ви е заплатено само частично обезщетение вие имате възможност да претендирате разликата и от застрахователя и от елктро разпределителното дружсетво. Следва да знаете, че след плащане на обезщетение по имуществена застраховка застрахователят встъпва в правата на застрахования и има право да търси платеното обезщетение от ЕРП.

 • 2012-05-02 05:34:49

  отказ unica да изплати авто каско

  Въпрос:може ли след като съм изплатил застрохователната сума за цялата година,след настъпване на събитие смачкан таван от паднал сняг застрахователя да преоценява застраховката пълно автокаско едностранно с цел да не изплати пълния размер на щетата при условия ,че съм заявил и закарал колата си в оторизиран сервиз защото е на 3 год. и 7 месеца

  Отговор:
  Здравейте, ЗК "УНИКА" нямат право да ви променят застрахователната сума след като веднъж сте се договорили за размерът й в застрахователния договор. Когато стойността на застрахования автомобил е оппределена от застрахователя и застрахования законът предвижда, че това е действителната стойност на имуществото и не е налице надзастраховане, което да дава възможност за намаляване на отговорността на застрахователя. За повече информация може да се свържите с наш консултант на тел. 070013616.

 • 2012-04-24 07:33:41

  Пълно автокаско отказано плащане

  Въпрос:при претърпяно птп само с материални щети,пълно автокаско беше отказано плащане за покриване разходите по отстраняване на щетите.причината беше липса на протокол от кат.от кат отказаха оглед,тъй като щетата била незначителна.какъв е смисъла тогава от това "пълно"автокаско?

  Отговор:
  Здравейте! Абсолютно сте прав, че няма смисъл от тази застраховка, ако застрахователят не плаща. При наличие на застраховка „каско всички рискове” застрахователят Ви следва да Ви плати обезщетение, тъй като ПТП е покрит риск по тази полица. Трябва да им представите доказателства, че сте уведомили КАТ, но са Ви отказали идване на мястото на произшествието. Това може да стане с удостоверение, издадено от КАТ-Пътна полиция, в което трябва да посочат дали сте ги уведомили за конкретното ПТП и защо не са го посетили. Но без този документ трябва да Ви платят. За повече информация може да се свържете с наш консултант на тел. 0700 13 616.

 • 2012-04-20 05:30:33

  Обезщетение за пострадал при ПТП в Румъния

  Въпрос: На 20.11.2010г.прибирайки се от командировка в чужбина, претърпях ПТП в Румъния.Шофьора на нашият автомобил и един от колегите ми с които бяхме в автомобила загиват на място,а аз съм с множество травми,две тежки операции (първата живото спасяваща),отстранен орган,операция на бъбрек,множество счупвания на ребра и ключица,разкъсани мускули,ахелес и 3 дискови хернии в шийната област - тежка телестна повреда.Катастрофата става между нашият служебен автомобил и румънски камион.Преди 2 месеца заявих щетата пред застрахователя на нашият автомобил,но ми отговориха,че не могат да ми изплатят никакво обезщитение,ако не им предоставя документ от компетентен съд относно вината за настъпилото ПТП,както и всички документи и експертизи,изготвени при разследването.Аз не притежавам подобни документи и нямам вече средства за да плащам на адвокат,който да ходи в Румъния и да издирва подобни. В България инцедента беше приет от РУСО за трудова злополука. Какво мога да направя аз в тази ситуация и имам ли право да получа някакво обезщитение от застрахователя на автомобила в който пострадах? Благодаря Ви предварително.

  Отговор:
  Здравейте! От въпроса Ви не става ясно кой е виновен за настъпилото ПТП, предполагам, че водача на румънския камион, както и с какъв документ разполагате от ПТП, предполагам че протокол за ПТП или някакъв констативен протокол за ПТП. Не става ясно дали имате някаква информация за застрахователя на този камион, в протокола за ПТП се вписват данните за автомобила, както и № на полицата му и застрахователя. Действително никой застрахователя няма да плати обезщетение, ако липсва документ доказващ вината на застрахованото лице. Това е така, тъй като застраховка „Гражданска отговорност” покрива отговорността на водача само за причинени виновно щети, тоест ако няма вина, застрахователят му не носи отговорност и не плаща обезщетение. Би трябвало в Румъния да има образувано съдебно производство, тъй като има загинали хора и тежко пострадали. Трябва да се напише писмо до компетентните румънски власти , с което да поискате информация за делото. Можете да се обърнете за съдействие към НАЗЗ да ви се съдейства за получаване на необходимите документи. Ако виновното лице за ПТП е водачът на Вашия автомобил, имате право на обезщетение от застрахователя на автомобила по застраховка „Гражданска отговорност“. Ако виновен за ПТП е водача на камиона имате право на обезщетение от застрахователя на виновния автомобил по застраховка „Гражданска отговорност” За повече информация може да се свържете с наш консултант на тел. 0700 13 616.

 • 2012-04-09 06:32:16

  Претенция за обезщетение от виновното лице и от застрахователя при ПТП на пешеходна пътека

  Въпрос: zdraveite!ako postradaliqt pri ptp e zavel isk sre6u pri4initelq to moje li v posledstvie da iziskva obez6etenie ot zastrahovatelq na vinovnq v ptp predi da e preklu4ilo deloto!

  Отговор:
  Здравейте, Независимо дали сте завели иск срещу виновния водач вие може да искате от затсрахователя да заплати обезщетение за претърпяните вреди. Единственото ограничение е невъзможността да се получи обезщетение за вреди едновременно от виновника и от застрахователя. Имате обаче възможност ако виновното лице ви е платило частично обезщетени да искате останалата част от неговия застраховател по застраховка "Гражданска отговорност". За повече информация може да се свържите с наш консултант на национален телефон 0700 13 616.

 • 2012-04-09 03:50:35

  Претърпяно птп

  Въпрос:При претърпяно птп с пострадал следва ли да бъде съставен протокол и за нанесените матеиални щети, ако не по какъв начин щесе докаже конкретната ситация на птп -то, ако авномобилите са били преместени преди огледа по разпореждане на кат

  Отговор:
  Здравейте! Предполагам, че са Ви издали Констативен протокол за ПТП с пострадали лица. Няма защо да Ви издават и друг протокол за ПТП. В констативен протокол за ПТП с пострадали лица има раздели, които доказват и нанесените материални щети: видими щети по ППС, други материални щети; пострадали, свидетели, обстоятелства и причини за ПТП, взето отношение към участник /актове/. Ако във Вашия протокол не са отбелязани тези раздели, пуснете молба в КАТ за допълване на констативния протокол. Разбирам, че ПТП е посетено на място от КАТ, извършен е оглед на автомобилите, така че няма проблем да го направят. За повече информация може да се свържете с наш консултант на тел. 0700 13 616.

 • 2012-04-04 01:46:14

  Издаване на протокол за ПТП по заявление - срок.

  Въпрос:Моля за информация, за крайния срок, в който трябва да се издаде протокол за ПТП (или обосновано да се откаже издаването на такъв) от датата на подаване на заявление. В заявлението е посочен рег.номера на автомобила, марка, цвят. Събитието е в същото населено място, в което е настъпило ПТП-то и където е регистрацията на автомобила, ако това има някакво значение за срока. Предварително благодаря!

  Отговор:
  Здравейте! За ПТП, които не са посетени на място се издава протокол за ПТП в случаите, когато водачът е уведомил компетентните служби на МВР в срок от 24 часа и е подадено писмено заявление в 7-дневен срок от настъпване на събитието в поделение на МВР, на чиято територия е настъпило събитието. Контролните органи разследват събитието и издават протокол за ПТП. В този случай няма нормативно определен срок за издаване на протокол за ПТП. Обикновено органите на МВР се бавят с издаването на протокол за ПТП, именно поради разследването. За повече информация може да се свържете с наш консултант на тел. 0700 13 616.

 • 2012-03-31 08:09:21

  Процедура за изплащане на обещетение при ПТП

  Въпрос:Здравейте,на 29.01.2012г..при пресичане на пешеходна пътека на зелен светофар,бях блъсната от лек автомобил,вследствие на което съм със счупен глезен,счупена китка и имах множество синини.Имам протокол от КАТ,в които е описана вината на водача.Доколкото съм запозната,досъдебното производство е два месеца,а още няма никакви новини.Как и кога мога за претендирам за обещетение към неговата гражданска отговорност?

  Отговор:
  Здравейте! Застраховка «Гражданска отговорност» покрива отговорността на водача за причинените от него имуществени и неимущствени вреди, във връзка със застрахованото МПС. Нашият съвет е да предявите претенция към застрахователя на виновния водач след като приключи предварителното производство и съответно съдебното дирене, ако има такова. Можете и сега да се обърнете към застрахователя на виновния водач, но той ще Ви отговори, че ще се произнесе след като съдебните органи се произнесат относно вината на застрахованото лице, затова няма смисъл това да правите предварително. Можете да си наемете адвокат, който да Ви представлява по досъдебното производство, по този начин ще сте в течение на това което се случва по това производство. В противен случай трябва да търсите разследващия полицай за информация. За повече информация може да се свържете с наш консултант на тел. 0700 13 616.

 • 2012-03-29 12:10:41

  Кой има право да получи обезщетение

  Въпрос:Здравейте, искам да попитам при ПТП със смъртен случай при изплащане на обезщетението за неимуществени вреди това обезщетение се разпределя на наследниците или трябва да се включат и родителите при разпределянето на парите?

  Отговор:
  Здравейте! При ПТП със смъртен случай родителите на пострадалото лице имат право на обезщетение по застраховка «Гражданска отговорност». Това обезщетение се определя от застрахователя на виновното лице или от съда по справедливост, в рамките на застрахователната сума за конкретната година. Обикновено обезщетението не се разпределя, тъй като застрахователната сума е достатъчно голяма, за да може всички правоимащи да получат обезщетение. Право да получат обезщетение са наследниците на починалия, неговите родители, лицето, с което е живял на съпружески начала. За повече информация може да се свържете с наш консултант на тел. 0700 13 616.

 • 2012-03-28 05:16:40

  Отказано обезщетение по застраховка Автокаско

  Въпрос:Здравейте! Обръщам се към Вас, относно следния казус. На 26.04.2011 г. съм сключил застраховка пълно автокаско със ЗК "Уника". При сключване на застраховката бе извършен оглед за наличие/липса на щети на автомобила, от представляващо дружеството лице. Огледа е удостоверен с двустранно подписан протокол между мен и извършилото огледа лице, като в него е констатирано - лека пукнатина на предно стъкло. Протоколът е приложен, като неразделна част към застрахователната полица. На 20.03. настъпи застрахователно събитие, като съм предявил пред застрахователя иск за възстановяване на увредени детайли - задна врата и заден стоп. Застрахователят, обаче ми отказа обезщетение или отремонтиране на увредените детайли в негов сервиз с мотива, че някога при извършена маркировка - преди сключване на застрахователната полица с него маркиращото автомобила лице е установило леко увреждане на въпросните детайли! Касае се за предходна застраховка "Автокаско" в ДЗИ, при която са констатирани леки и потчи незабелижими и козметични дефекти, нямащи нищо общо с настоящите увреждания. Моля за Вашето мнение и съдействие, основателен ли е мотивът на ЗК "Уника" при положение, че при сключване на застраховката е приела да застрахова автомобила, в предоставения и за оглед вид и този оглед е удостоверен с двустранно подписан протокол в който е посочено, че автомобилът е единствено с увредено челно стъкло? Предварително благодаря за съдействието!

  Отговор:
  Здравейте! Неоснователен е отказа на застрахователя да Ви изплати обезщетение в този случай. Обичайна практика на всички застрахователи е при сключване на застраховка „Каско” да се извърши оглед и да се състави протокол от огледа за състоянието на автомобила към таза дата. Това се прави, за да не възникне съмнение при настъпване на застрахователно събитие, че увреждането от това събитие предхожда сключването на полицата(така нареченото «антидатиране»). Представителят на застрахователя е направил оглед на Вашия автомобил и е констатирал, че при сключването на договора единственото увреждане по застрахования автомобил е „лека пукнатина на предно стъкло”. Следователно няма основание да Ви откаже изплащане на обезщетение за увреждане на други части и детайли по автомобила. Нашият съвет е да депозирате жалба пред застрахователя, с копие до Комисията за финансов надзор (от интернет ще разберете нейните координати) , с която да поискате преразглеждане на щетата, ако и това не помогне остава Ви едиствения вариант – по съдебен път. Практиката ни показва, че съдът уважава подобни искове, ако техния размер отговаря на действително претърпените щети от застрахователното събитие. За повече информация може да се свържете с наш консултант на тел. 0700 13 616.

 • 2012-03-16 10:04:22

  принуждаване за избор на Брокер в Банката

  Въпрос:Банкова институция принуждава клиент на обикновен Овърдрафт /не кредит или залог/ да сключи застраховка Каско на свои МПС през неин брокер, изнудвайки клиента, че няма да позволи овърдрафта през идната година.

  Отговор:
  Здравейте, Като кредит овърдрафтът е договор, по силата на който банката се задължава да отпусне на заемателя парична сума за определена цел и при уговорени условия и срок, а заемателят се задължава да ползва сумата съобразно уговореното и да я върне след изтичане на срока. Прочетете си внимателно договора с банковата институция. Ако там изрично е записано това условие, значи трябва да го изпълните. В противен случай това действие на банковата институция е незаконно и не следва да го правите. За повече информация може да се свържете с наш консултант на тел. 0700 13 616.

 • 2012-03-13 03:17:25

  относно ПТП с подписан протокол споразумение

  Въпрос:На 03.02.2012 г. претърпяхме ПТП. КАТ ни посъветва да подпишем протокол споразумение/ защото на тях не им се пишеше/. Виновното лице за ПТП, не желае да се яви в застрахователната компания, а те от своя страна първоначално ни отказаха категорично,че ако той не се яви няма да ни изплатят щетата, после се съгласиха, но към днешна дата / 13.03.2012 г. / все още не е изплатена. Десетките телефонни разговори с гл.експерт на компанията и непрекъснатите обещания ме карат да мисля, че "ще пием една студена вода" извинявам се за израза, но ние сме граждани които първо изпълняваме задълженията си към институциите / ток,вода телефони,данъци и пр./ , а какво остане с него живеем. Не е въпроса дали ако ни изпратят изобщо щетата ще стигне за отремонтирането на МПС-то, а това че неможе да изискваш /задължителна гражданска отговорност да се плати/ а да не дава при необходимост. Знам, че колко по – малко изпратени щети толкоз повече приходи за компанията, но така ли трябва да бъде?

  Отговор:
  Здравейте, От въпроса Ви се подразбира, че сте завели щета при застрахователя на виновния водач, той е извършил оглед на Вашия автомобил и сте му представили всички необходими документи, удостоверяващи събитието – протокол за ПТП и др. Ако това е така сте изпълнили всички изисквания на закона и застрахователят следва да ви плати застрахователно обезщетение. Застрахователят има право да събира доказателства, за да изясни фактическата обстановка, но не може да Ви откаже плащане, поради неявяване на застрахования за оглед или други обстоятелство, които не зависят от Вашата воля. Ако продължават да упорстват имате няколко възможности: да сигнализирате Комисията за финансов надзор, че застрахователят не изпълнява задълженията си като имате предвид, че съгласно чл. 271 от Кодекса за застраховането на последния е предоставена възможност да се произнесе в три месечен срок; да отстраните щетите за собствена сметка и да искате заплащане на обезщетение по съдебен ред; да предупредите виновния водач, че ако не се яви пред застрахователя си ще претендирате обезщетението пряко от него. Следва да имате предвид, че ако претендирате обезщетение без да сте представили разходни документи ще ви бъде заплатено обезщетение по ескспертна оценка, която не е винаги достатъчна възстановяване на щетите. За повече информация може да се свържете с наш консултант на тел. 0700 13 616.

 • 2012-03-04 11:33:09

  обезщетение

  Въпрос:На 16.03.2011 година майка ми беше блъсната от кола.Вече една година тя не може да се възстанови,тъй като коляното и беше много лошо счупено и получи многократни усложнения.Предстои явяването и пред ТЕЛК за освидетелстването и за група инвалидност.За съжаление протокол от КАТ при настъпилото произшествие не беше изготвен,тъй като виновният шофьор обеща да изплати на майка ми обезщетение,без да се намесват държавни инстанции и той да бъде наказан.Една година след случката,думата на виновният шофьор не беше спазена.Въпросът ми е:има ли каквато и да била възможност при тези остоятелства майка ми да получи някакво обезщетение?

  Отговор:
  Здравейте, От въпроса ви не става ясно дали местопроизшествието е посетено от органите на КАТ или не е. Предполага се, че щом сте били със счупен крак са Ви завели в спешен център/болница/ за преглед и лечение. Там не разказахте ли какво е станало, в болницата не Ви ли посети служител на КАТ, който да ви разпита какво точно е станало? Би трябвало да разполагате с медицинска документация , свързана с Вашето лечение по повод на произшествието, в който също да е записано кога точно и по какъв начин се е получила злополуката. Без протокол за ПТП или констативен протокол с пострадало лице, който също се издава от КАТ не можете да предявите претенция към застраховател по административен път/доброволно плащане/, респективно да получите обезщетение. Въпреки, че е минало повече от една година от настъпване на ПТП, нашият съвет е да подадете жалба до РУ на ОДП/Полицията/ в мястото на настъпване на ПТП , в която жалба подробно да изложите какво, кога и къде е станало, както и да поискате разследване по случая и издаване на констативен протокол за ПТП с пострадало лице. Следва да посочите номера на автомобила, името на водача и телефона на водача, ако разполагате с такъв. Да посочите свидетели, които са присъствали на ПТП. Да опишете какви увреждания сте получили, както и че все още не можете да се възстановите. В случая водачът на автомобила е нарушил задължението си по чл.123 от ЗДвП да уведоми органите на КАТ, да остане на мястото на ПТП и да изчака пристигането на полицията. Ако Ви издадат протокол за ПТП или констативен протокол с пострадало лице, можете да предявите претенция към застрахователя на виновния водач. Ако не Ви издадат протокол за ПТП, трябва да се заведе дело в съда - там настъпилото ПТП и причинените увреждания могат да се доказват и с други доказателствени средства. За повече информация може да се свържете с наш консултант на тел. 0700 13 616.

 • 2012-03-02 10:31:19

  Пропуснати ползи при ПТП

  Въпрос:Zdraveite!!! Moga li da iskam parichno obezshtetenie poradi tova che mi smachkaha taksito, i ne rabotia veche 20 dni ?

  Отговор:
  Здравейте, Имате право да получите обезщетение от застрахователя на виновното лице за това, че вследствие на ПТП не можете да упражнявате професията си. Размерът се определя спрямо вашия оборот за идентичен период. За повече информация може да се свържете с наш консултант на тел. 0700 13 616.

 • 2012-03-01 02:43:13

  ПТП с двустранен констативен протокол

  Въпрос:При ПТП с двустранен протокол, виновният водач длъжен ли е да се яви пред застрахователя за оглед на МПС-то и да представи документите за правоспособност и тези на автомобила. Ако е задължително да стане, по коя наредба, нормативен акт или закон? Ако виновният не се яви има ли санкции?

  Отговор:
  Здравете, При двустранен констативен протокол единственото задължение водачите е да регистрират двустранния констативен протокол в КАТ. Застрахователите нямат право да изискват от пострадалото лице при завеждане на щетата виновният водач да бъде заедно с пострадалия и двете МПС да бъдат огледани. Ако виновното лице не се яви го грози възможността претенцията да бъде отправена към него или в последствие част от лихвите да му бъдат търсени от застрахователя. За повече информация може да се свържете с наш консултант на тел. 0700 13 616.

 • 2012-02-29 12:29:45

  процедура за получаване на обезщетение

  Въпрос:Мой близък пострада при ПТП на 07.02.2012г и му е причинена средна телесна повреда. Не са предоставили екземпляр от протокола, не знаем кой е застрахователя на водача! Какви са процедурите за предявяване на претенции за получаване на обезщетение от пострадалото лице?

  Отговор:
  Здравейте, Във вашия случай органите на МВР са длъжни да издадат КОНСТАТИВЕН ПРОТОКОЛ ЗА ПТП С ПОСТРАДАЛИ ЛИЦА, в който да бъдат записани лицата, които са участвали в ПТП, застрахователят на всяко МПС и констатираните обстоятелства от служебните лица. След като се състави протокола до 1 месец от катастрофата, служители на полицията трябва да го връчат на пострадалия. Ако не са ви го връчили имате право да искате препис от същия с писмена молба. След като се снабдите с констативния протокол трябва да заведете претенция пред застрахователя на виновния водач, като освен протокола представите и всички медицински документи във връзка с вредите от ПТП, както и документи за направените разходи. Застрахователят е длъжен да определи застрахователно обезщетение в срок от 3 месеца от подаване на документите пред него. Относно предлагания ви от застрахователя размер на обезщетение ви съветваме да го съгласувате със специалист преди да се съгласите на същия. За повече информация може да се свържете с наш консултант на тел. 0700 13 616.

 • 2012-02-20 04:37:07

  Отказ на щета

  Въпрос:Здравейте през 2010 края на м.Юни дадох на един комшия личния ми автомобил да си свърши работа, и ми го върна тотална щета. Не е виновен, имам протокол от КАТ и първоначален оглед от ОЗК с 12бр. описани щети искат и втори понеже се вижда че има още криви неща по автомобила отдоло. Сега ми казват, че щетата отива на отказ понеже водачът бил лишен от СУМПС и не е имал право да упрвлява. Питането ми е имат ли това право да отказват в случая тотална щета понеже на водача му е била отнета книжката или нямат?

  Отговор:
  Здравейте, Независимо дали виновния за ПТП водач е имал валидно или отнето СУМПС застрахователят е длъжен да ви заплати обезщетение в размер на действителната стойност, на която можете възстановите автомобилът си или да закупите нов със същото качество. Ако виновният водач е с отнето СУМПС застрахователят след като ви заплати обезщетение има право да го търси от водача с отнет свидетелство. За повече информация може да се свържете с наш консултант на тел. 0700 13 616.